Rebriny sú neodmysliteľnou súčasťou azda každej školskej telocvične. Rebriny ponúkajú široké využitie vo fyzioterapii, aj ako súčasť strečingu pred športovým výkonom. Výhoda rebrín spočíva vo variabilite cvikov, ktoré sa na nich dajú vykonávať. Rebrinami disponujú nie len rehabilitačné centrá, školské telocvične, ale aj domácnosti mnohých rekreačných aj profesionálnych športovcov.

Čo sú to rebriny?

Rebriny sú zariadenia inštalované na pevnom podklade, najčastejšie však na stene. Majú pevnú konštrukciu, ktorú tvoria dve zvislé tyče a mnohopočetné pozdĺžniky vo vodorovnej polohe. V závislosti od hustoty pozdĺžnikov je aj možnosť vykonávania cvikov rozličná.

Kedy môže pomôcť cvičenie na rebrinách?

Rebriny na cvičenie môžu byť použité za účelom vykonávania rehabilitačných, kompenzačných aj silových cvikov. Základom je správne zvolenie zostavy cvikov. Z tohto dôvodu odporúčame cvičenie za účelom rehabilitácie či riešenia zdravotného problému prenechať na fyzioterapeuta.

Dohľad fyzioterapeuta je dôležitý najmä z pohľadu voľby cvikov a správnosti ich vykonávania. Niektoré cviky môžu pacientovi, vzhľadom na diagnózu, viac uškodiť, a nehovoríme len o preťažení jednotlivých svalov.

Rebriny na cvičenie môžu pomôcť pacientom, ktorý sa zotavujú po operačnom zákroku či obmedzenej aktivite určitých svalových partií. Príkladom môže byť rekonvalescenčná doba zlomeniny nohy, ktorej liečba si vyžaduje viac ako jeden mesiac. Počas tohto času sú svaly prislúchajúce k danej končatine ochabnuté, ich elasticita je menšia a šľachy sú v mnohých prípadoch skrátené. Pohyb pacienta môže byť značne obmedzený, až bolestivý pričom priamo vplýva na komfort pacienta v bežnom živote. Cvikmi na rebrinách vieme docieliť znovu nabudenie svalov, ktoré sú dlhšiu dobu nepoužívané, zvýšiť ich elasticitu a následný rozsah pohybu v príslušnom kĺbe, ktorý rehabilitujeme.

Problémy s chrbticou

Vzhľadom na variabilitu vykonávaných cvikov môžu cviky na rebrinách pomôcť pacientom s problémami oporného systému, chrbtice. Pacient primárne cvičí s vlastnou váhou, ktorá je priamo úmerná jeho fyziologickým možnostiam. Vďaka jednotlivým cvikom dokážeme korigovať vývin skoliózy a regres kyfózy či lordózy. To predovšetkým správnym natiahnutím skrátených svalov, a primeraným posilnením oslabených svalov. Tak isto vieme vďaka rebrine natiahnúť chbticu zvysle, čo nám často krát spôsobuje úľavu (hlavne pocitovú) v medzistavcových priestoroch.

Kompozícia a náročnosť týchto cvikov musí byť prispôsobená fyziologickým možnostiam pacienta, preto je vhodné cviky najskôr precvičovať s fyzioterapeutom.

Rebriny na cvičenie a ich bezpečnostné zásady

Rebriny na cvičenie podliehajú bezpečnostným charakteristikám, ktoré nesmú byť porušené. Nejedná sa len o výrobné faktory, ale najmä spôsob ich použitia. Výhodou rebrín je ich skladnosť, pričom sa nainštalujú na stenu a nezaberajú priveľa miesta. Pri používaní rebrín v rehabilitačnom a fyzioterapeutickom centre ako je Profy, sú naši pacienti pod neustálym dohľadom našich skúsených fyzioterapeutov. V domácom prostredí však bezpečnosť pri cvičení je podmienená najmä spôsobom ich využitia. Dodržiavajte preto tieto zásady:

  1. Správna obuv a oblečenie: Správna obuv zabezpečuje podporu chodidla človeka počas vykonávania cvičení. Fixácia je dôležitá pre podporu rovnováhy a pevnosti končatiny. Dôležitou zložkou je funkčné oblečenie, ktoré by malo byť priľahlé bez voľných častí odevu.
  2. Dostatok priestoru: Pokiaľ je rebrina nainštalovaná v domácnosti, je dôležité sa uistiť či je priestor pre jej plnohodnotné využitie dostačujúci. Ak v cvičení prekážajú isté predmety, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu pri možnom pošmyknutí a údere, odporúčame ich odstránenie pred samotným začatím cvičenia.
  3. Výrobné charakteristiky: Trh ponúka viaceré prevedenia rebrín od detských veľkostí až po klasické, ktoré poznáme z čias základných škôl. Z rôznorodosťou ich veľkosti prichádza aj zmena udržateľnej váhy, ktorá sa mení v závislosti od pevnosti materiálu. Tieto podmienky neprekračujte.
  4. Cviky na rebrinách: Cviky na rebrinách je nutné prispôsobiť vašim fyziologickým predpokladom a ich technicky správnemu prevedeniu.

Záver:

Rebriny sú skvelým pomocníkom pre zlepšenie ohybnosti, sily a spestrení rekonvalescenčnej doby. Hlavne v začiatkoch ich použitie odporúčame pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta, ktorý zvolí cviky podporujúce progres riešenia zdravotného problému pacienta.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi