Čo je to fyzioterapia, aké techniky využíva a kedy s ňou začať

Čo je to fyzioterapia? Fyzioterapia je určená pre každého, kto má problémy s pohybovým aparátom a pociťuje bolesti, je po operácií alebo potrebuje rehabilitovať v dôsledku úrazu. Pre každého, kto sa chce aktívne podieľať na svojom zdraví, pre vrcholových i rekreačných športovcov, či pre pacientov s ortopedickým, neurologickým, alebo reumatologickým ochorením. Využíva sa aj v gynekológii, v otorinolaryngológii, reumatológii, chirurgii a vo vnútornom lekárstve. V liečbe využíva manuálne techniky, špeciálne metodiky a koncepty, fyzikálnu terapiu a kinezioterapiu. Správny fyzioterapeut by mal vedieť pacienta aktívne počúvať, dôkladne porozumieť jeho problému, pomôcť mu prekonať momentálne problémy a bolesti a inšpirovať ho k správnemu životnému štýlu, čím sa bude cítiť nielen fyzicky, ale aj psychicky lepšie.

Pre koho je určená a čo lieči

Fyzioterapia je určená pre každého, kto sa chce aktívne podieľať na svojom zdraví, pre vrcholových i rekreačných športovcov. Vhodná je pre ľudí s problémami a bolesťami v oblasti pohybového aparátu, či pre pacientov s ortopedickým, neurologickým alebo reumatologickým ochorením. Odporúča sa pre kancelárske aj manuálne práce i tie s nadmernou psychickou záťažou. Dokonca vie pomôcť aj tým, ktorí majú dlhodobé potiaže a lekárske vyšetrenie stále nenašlo objektívnu príčinu problému. Čo je fyzioterapia schopná liečiť? Zotavuje ľudí po zraneniach alebo operáciách a pomáha pri problémoch s pohybovým aparátom. Neurologická fyzioterapia: Pri ktorých ochoreniach sa využíva?

Využívané metódy a techniky

Na základe zhodnotenia funkčného stavu a stanovenia fyzioterapeutického plánu využíva fyzioterapia liečebné prostriedky fyzikálnej terapie, ale predovšetkým realizuje kinezioterapeutické metódy a postupy ako napr. mäkké techniky, mobilizačné techniky, postizometrická relaxácia PIR, recipročné inhibície, či špeciálne fyzioterapeutické metodiky. Používa metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach. Ide napríklad o senzomotorickú stimuláciu, hipoterapiu, neuromuskulárnu facilitáciu, Vojtovu metódu, koncept manželov Bobathových, metódu Brunkowovej, Bruggrov, Pilates a iné. Fyzioterapia uplatňuje aj mechanické podnety ako klasická masáž, prostriedky reflexnej terapie, reflexná masáž, lymfodrenáž a komplexná liečba lymfedému, gravitácia – trakčné techniky. Ďalej termické, tlakové a vztlakové sily hydroterapie, fototerapiu, účinky elektroterapie a magnetoterapie, prírodných liečivých vôd, solí a plynov, či klimatických podmienok vhodných na liečenie peloidov. Môže fyzioterapeut predpisovať lieky?

Časté otázky

Stačí pri miernych bolestiach chrbta absolvovať len masáž?

Masáž síce svaly uvoľní, ale je nedostačujúca. Pri odstránení bolesti treba svaly správne ponaťahovať a posilniť, dbať na správne držanie tela a správne vykonávanie pohybov pri vstávaní z postele, zdvíhaní predmetov a pod. tak, aby sa týmto bolestiam dalo predísť úplne.  Mierne bolesti chrbta môžu byť ako akútnym prejavom bolesti, tak aj chronickým. V oboch prípadoch je dôležité indikovať kauzálnu príčinu vzniku bolesti, následkom čoho sa môžeme ďalej sústreďovať nie len na liečbu, ale aj zabránenie periodickej recidívy.  Príčinou môže byť akútne preťaženie svalu, avšak často sa vo fyzioterapeutickej praxi stretávame s dysbalanciou párových svalov chrbtice či začínajúcim degeneratívnym ochoreniam - napr. skolióza, problémy s medzistavcovou platničkou a pod.. 

Pravidelne cvičím vo fitku. Myslíte, že by som mal absolvovať konzultáciu u fyzioterapeuta? 

Jednoznačne áno, fyzioterapeut zhodnotí Váš fyzický stav, vykoná testy, ktoré mu odhalia, ktoré skupiny svalov sú skrátené a ktoré oslabené. Dôležité je mať telo hlavne funkčné, nielen svalovo silné.  Častou komplikáciou rekreačných, ale aj profesionálnych, cvičencov je nesprávne prevádzanie jednotlivých cvikov na dlhodobej báze. Táto skutočnosť ďalej vedie k tomu, že jeden z párových svalov je silnejší, čo ďalej vedie k dysbalancií, prípadne sa nesprávnym cvičením môže rekreant zraniť. 

Fyzioterapia ako zamestnanie

Ak by sme mali záujem vykonávať fyzioterapiu, potrebujeme na to štúdium.  Na Slovensku máme vysokoškolské vzdelanie (Bc., Mgr. aj PhDr a Phd.), a potom vyššie odborné štúdium pod strednými zdravotníckymi školami. U nás je možné ho získať na univerzitách v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Košiciach, Prešove alebo v Ružomberku. Študenti praktickú časť absolvujú na stážach v nemocniciach a fyzioterapeutických ambulanciách. Fyzioterapeuti sú odborne vzdelaní v lekárskych oboroch ako je interná, ortopédia, chirurgia, neurológia a ďalšie, ale hlavne v anatómii a fyziológii celého tela. Fyzioterapeut musí byť na výkon povolania registrovaný. Registráciu má na starosti Slovenská komora fyzioterapeutov. Zo zákona sa musí každý fyzioterapeut celoživotne vzdelávať.  Cyklus je 5 ročný a upravuje ho vyhláška.  V záujme profesionálneho a odborného rastu, sa fyzioterapeuti neustále vzdelávajú formou špecializovaných kurzov a samoštúdia pomocou odborných kníh o fyzioterapii. Ak niekto hľadá kvalitného fyzioterapeuta, jednoznačne odporúčame kvalifikovaný personál v PROFY. Tu sa o svojich klientov staráme vždy nadštandardne. Máme profesionálne vybavenie, prístup a služby. Používame špeciálne manuálne techniky, mobilizácie, cvičenia, a hlavne špičkovú fyzikálnu terapiu. Stačí prísť vyskúšať a nebudete ľutovať. Fyzioterapia: Kde ju študovať a ako sa uplatniť?

Príďte sa poradiť zdarma >>>>

Autor

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
  • Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)

  • Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

  • Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.