Diastáza brušných svalov je stavom, ktorý nastáva najčastejšie počas tehotenstva a po pôrode. Diastáza je charakterizovaná oddialením brušných svalov, čo vizuálne vytvára vystúpenie brucha. Tento stav nie je totožný s herniou brucha (pruh), avšak pri neúmernej záťaži, už s existujúcou diastázou, je prevalencia vzniku herne vyššia. Stav diastázy nie je bolestivý, pacientke však prináša estetické komplikácie, ktoré sa odrážajú aj na psychike. 

 

Vďaka fyzioterapií je možné stav oddelenia priamych brušných svalov napraviť, a to bez nutnosti podstúpenia plastickej operácie abdominálnej dutiny – abdominoplastika. 

 

Čo je to diastáza brušných svalov? 

Diastáza brušných svalov je stav, kedy je postihnutý addukujúce tkanivo abdominálnej dutiny. Úlohou tohto mäkkého tkaniva, Linea Alba, je zvýšiť kohéznosť priamych brušných svalov a zabrániť herní či diastáze.  Predná stena abdominálneho systému je tvorená svalmi, Rectus Abdominis. Pri neprimeranej záťaži (tehotenstvo, dvíhanie ťažkých bremien a pod.) sa tieto svaly nepatrne oddelia. Ak ich mäkké tkanivo ich nedokáže udržať dôjde k vzniku medzery medzi párovými svalmi Rectus Abdominis. 

 

Diastáza brušných svalov nie je bolestivým stavom. V budúcnosti však môže spôsobovať problémy spojené s ďalším tehotenstvom. Prevalencia pacientov sa viaže prevažne na ženské pohlavie v produktívnom veku, a to z dôvodu gravidity a počatia potomstva. 

 

Príznaky

Príznakmi diastázy je vystúpené bruško uprostred pupka. Pacientom odporúčame prvotnú samodiagnostiku. Pacient si ľahne na brucho s rukami umiestnenými voľne pozdĺž tela. Jemne zdvihne hlavu a nohy asi 10 centimetrov nad zem. Touto polohou pacient vytvára tlak v abdominálnej časti, svaly Rectus Abdominis sa napnú a odkryjú medzeru. Do medzery si pacient/ka vloží palpačne (pohmatom) prsty. Pri zväčšení brušného koridoru na viac ako 2 prsty za jedná o diastázu. 

 

Kedy vzniká diastáza? 

Diastáza vzniká ako reakcia organizmu na neúmerné zvýšenie tlaku v abdominálnej dutine. Nie je pravidlom, že diastáza vzniká len po či počas pôrodu. Vo fyzioterapeutickej praxi sa stretávame s pacientkami, ktoré pravidelne posilňujú, avšak ich technika je nesprávna. Zlou technikou cvičenia si samé privodia diastázu brušných svalov. Diastáza sa môže objaviť aj u mužov, a to pri zdvíhaní ťažkých bremien. 

 

Diastáza vzniká: 

 

  • Počas tehotenstva
  • Po pôrode
  • Pri zdvíhaní ťažkých bremien
  • Ako následok nesprávnej techniky cvičenia
  • Ako následok traumy (zranenia)

 

 

Diastáza a panvové dno 

Abdominálna dutina a panvové dno sú spolu so svalmi chrbtice zaraďované do hlbokého stabilizačného systému. Z pohľadu fyzioterapie sa často stretávame s pacientmi trpiacimi diastázou a zároveň bolesťou chrbtice. Tieto tri zložky core systému (stabilizačný systém) navzájom kooperujú, a preto vieme, že ak pacienta trpí diastázou je pravdepodobné, že bude mať problém s únikom moču či bolesťou sakrálnej chrbtice (krížovej chrbtice). 

 

Fyzioterapia a liečba diastázy brušných svalov

Fyzioterapia a rehabilitačné cvičenia na elimináciu diastázy sú najkomplexnejším a najdostupnejším riešením diastázy. Ako sme vyššie spomenuli, vznik rozstupu brušných svalov je prepojený s ostatnými zložkami stabilizačného systému. Práve z tohto dôvodu liečime diastázu ako komplexný problém. Súčasťou zostavy cvičebného plánu sú cviky, ktoré sú zamerané na oslabené panvové dno (Kegelove cviky), ako aj cviky na posilnenie hlbokého stabilizačného svalstva chrbtice. 

 

Ak je stav diastázy neliečený môže dôjsť k brušnej hernií, pruhu v oblasti pupočníka či komplikáciám pri ďalšom pôrode (bezohľadu na to, či sa jedná o prirodzený pôrod alebo cisársky rez). 

 

Zdroje: