Flexibilita tela je dôležitá z pohľadu každodenné života. Nízka flexibilita spôsobuje nie len bolestivosť počas pohybu, ale obmedzuje človeka pri výkone viacerých fyzických pohybov. Ako zvýšiť flexibilitu tak, aby sme docielili čo najefektívnejší výsledok bez bolestí chrbta či šliach? 

Čo je to flexibilita? 

Flexibilita je klasifikovaná ako schopnosť človeka pružne reagovať na vonkajšie podnety vďaka svalovej odozve. Flexibilita je potrebná pre zníženie eliminácie  a prípadného zranenia. Strečing je súčasťou udržiavania trvalej flexibility a je vykonávaný pred aj po cvičení. Okrem kondície, aeróbnych cvičení je dôležitou zložkou aj flexibilita. Dôležitosťou flexibility vidíme v znížení možnosti zranení a v zvýšení výkonu človeka. Mnohí pacienti sa snažia zvýšiť svoju flexibilitu za pomoci cvikov, ktoré nevykonávajú správne. Výsledkom môže byť natiahnutie svalov, poškodenie šliach a pod. 

Cviky na ohybnosť by mali pacienti, ktorí chcú dosiahnuť lepšiu flexibilitu tela, vykonávať nie len po zobudení, ale aj počas pracovnej doby. 

Zranenia a udržanie flexibility

Udržanie flexibility počas zranenia, ktoré znemožňuje pohyb (napr. zlomenie nohy), je veľmi dôležité z pohľadu udržania svalovej hmoty. Ochabnutie svalovej hmoty pri vážnom a dlhodobom zranení negatívne vplýva na celé telo pacienta – spôsobuje skrátenie šliach a väzív, znižuje sa pohybové rozpätie svalov.  Rehabilitácia je zdravotný telocvik, ktorého cviky sú presne situované pre zabezpečenie precvičenia tej správnej svalovej partie. Zlepšovanie muskulárnych funkcií po operačnom zákroku či dlhodobom ochorení vnímame ako súčasť liečby. Mnoho pacientov prestane rehabilitovať v pomerne krátkom čase po operácií. Táto skutočnosť vedie k trvalému znižovaniu flexibility a k vnútornej či povrchovej deformácií. 

Udržanie flexibility

Flexibilita tela je podmienená pravidelným pohybom s daným rozsahom. Základom je pravidelné relaxačné, naťahovacie ale aj posilňovacie cvičenie, ktoré zlepšuje cirkuláciu krvi, zlepšuje pružnosť svalov a rozsah pohybu. Základným bodom pri cvičení je fakt, že pacienta cvičenie nesmie bolieť, a to najmä v prípade, ak cviky nevykonáva pod dohľadom profesionálneho fyzioterapeuta. Niektorými cvikmi si môžu pacienti uškodiť viac než pomôcť.