Zlomenina stavca je akútnym problémom mnohých pacientov, pričom sa radí medzi najčastejšie zlomeniny. Tieto zlomeniny môžu vzniknúť nepríjemným pádom, počas vykonávania športu či počas bežných aktivít, kedy sú ohrození najmä pacienti trpiaci osteoporózou. Mnohí pacienti majú rešpekt pred opätovným zaradením sa do pôvodného športového tempa, z ktorého ich vyradila práve fraktúra chrbtice. Môžeme po zlomenine stavca cvičiť alebo sme odkázaní len na prechádzky?

 

Na čo slúžia stavce?

Stavce sú súčasťou chrbtice, pričom ich počet je 32 až 34 jednotlivých dielov. Spĺňajú nie len funkciu opornú, ale aj funkciu tlmiacu, kedy tlmia rázy spojené s vykonávaním bežných činností. Medzi najdôležitejšie funkcie, ktoré nie je možné vykonať inými časťami ľudského tela, je ochrana miechy. Práve miecha je spojená s mozgom, vďaka ktorému je mozog schopný prijímať signály pre ovládanie tela. Poškodenie miechy vedie k čiastočnému či celkovému ochrnutiu, ktoré môže byť spôsobené aj zlomeným stavcom.

 

Zlomenina stavca – aké sú príznaky?

Prvotné príznaky zlomeniny stavca je najmä veľká bolesť, ktorá je najvýraznejším sprievodným javom. Vizuálnou kontrolou môžeme spozorovať výskyt krvných zrazenín, ktorých veľkosť je takmer totožná s veľkosťou tlakovej sily tlačiacej na danú časť chrbtice. Vážnejšie prípady nastávajú v prípade, kedy sa poruší funkcia vo forme ochrany miechy. V týchto prípadoch sa kus odlomeného stavca zapichne do miechy, kedy ju priamo poruší. Ako sme už vyššie spomenuli, môžeme očakávať čiastočné či celkové ochrnutie, pričom problém môže nastať aj v prípade straty základných kognitívnych schopností.

 

Zlomenina stavca sa však nemusí prejavovať nutne len bolesťou. V istých častiach chrbtice sa nachádzajú stavce, ktorých fraktúry ‘’nebolia’’. Bolesť môžeme pociťovať pri dýchaní, kašľaní či štikútke, kedy jednotlivé stavce vykonávajú určitý pohyb. V našej klinike Profy sme sa stretli s pacientmi, ktorí disponovali problémom s chrbticou. Pomocou vstupnej prehliadky a následne vykonania rontgenového snímku sme zistili, že pacient má zlomený stavec a už niekoľko týždňov o tejto poruche nevedel (!).

 

Rizikové faktory a fraktúry stavcov

Už vyššie v tomto článku sme spomenuli určitý typ pacientov, ktorých náchylnosť na zlomeniny stavcov je o isté percento vyššia. Reč je o pacientoch postihnutých osteoporózou, pričom náchylnosť sa prejavuje nie len zlomeninami stavcov, ale aj stehennej kosti či rôznych častí končatín. Osteoporózu môžeme laicky popísať ako chronický stav, počas ktorého je telo, konkrétne kosti,  ochudobňované o zásoby vápnika. Práve vápnik je základnou stavebnou jednotkou pre kosti, ktorých kvalita sa znižuje s klesajúcimi zásobami vápnika.

 

Pri pacientoch s osteoporózou môže k zlomenine stavcov dôjsť aj pri kontinuálnej záťaži chrbtice, ktorá by pri pacientoch s optimálnou kvalitou kostí vyvolala bolesti spôsobené zaseknutým nervom.  Pri neustálom zaťažovaní, či sebemenšieho tlaku sa kosti, resp. stavce chrbtice, môžu jednoducho puknúť, pričom bolesť sa môže a nemusí objaviť.

 

Ďalšou kategóriou sú samozrejme starší pacienti, zväčša nad 50 rokov, ktorí síce osteoporózou netrpia, avšak kvalita kostí taktiež značne klesá. Zlomenina stavca môže nastať už pri pošmyknutí či páde. Športovci sa s pádmi stretávajú takmer počas celej svojej kariéry a to takmer bezohľadu na to, aký šport vykonávajú. Chrbtica, rovnako ako stavce obsiahnuté v nej, je požadovaná v každom športe a tak je náchylná na deformácie či fraktúry.

 

Môžete po zlomenine stavca cvičiť?

Rovnako ako pri iných fraktúrach, aj zlomenina stavca si vyžaduje dostatočný čas na zahojenie. Často sa trup fixuje to vzpriamenej, prirodzenej polohe tak, aby pacient mohol vykonávať väčšiu časť bežných činností takmer bez pomoci, ale zároveň tak, aby sa stavec vzrástol. Hojenie trvá niekoľko týždňov v závislosti od zložitosti fraktúry.

 

To, kedy môžete cvičiť odhadne a určí ošetrujúci lekár, pričom za cvičenie môžeme považovať aj rehabilitáciu, ktorá je nevyhnutná. V skúsených rukách fyzioterapeutov sa naučíte posilniť svaly chrbtice tak, aby ste sa mohli vrátiť do bežného života, ktorého súčasťou je aj šport. Nie vždy však môžeme hovoriť o šťastných koncoch, kedy stavec nezasiahne miechu. V nešťastných prípadoch zostane pacient na vozíku s potrebou 24 hodinovej starostlivosti.

 

Rovnako je ťažké posúdiť,  či vrcholoví športovci môžu stále vykonávať daný šport vzhľadom na charakter športu a umiestnenie zranenia. Vo všeobecnosti, pri pacientoch venujúcich sa rekreačnému športu, však hovoríme o veľmi zaujímavej bilancií, kedy vnímame väčšinu pacientov ako tých, ktorí sa bezpečne zaradili do svojej športovej rutiny už po niekoľkých týždňoch od úspešnej liečby zlomeného stavca.

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi