Bolesť krížov z prechladnutia je varovným signálom, ktorý sa týka vitality nášho pohybového aparátu. Krížová (sakrálna) chrbtica je rizikovou oblasťou, pričom sa s jej bolesťou pravidelne stretáva viac ako 50% pacientov v produktívnom veku. Primárnym dôvodom vzniku bolesti a tenzie (napätia) v sakrálnej chrbtici je imobilita, nesprávny pohybový vzorec, kontinuálne a stereotypné zaťaženie, príp. degeneratívne ochorenia platničky. Bolesť krížov z prechladnutia je výstraha, ktorou nám naše telo chce dostať do pozornosti ďalšie problémy, ktoré pri regresií tohto stavu môžu vzniknúť (napr. svalová blokáda). 

 

Bolesť krížov z prechladnutia

Bolesť krížov z prechladnutia postihuje prevažne pacientov v produktívnom a seniorskom veku. Tento stav nastáva vplyvom zvýšenej tenzie svalov, ktorému predchádza ich nedostatočné uvoľnenie a prekrvenie. Následkom týchto skutočností môže dôjsť k dvom rôznym scenárom, a to buď k blokáde svalstva sakrálnej chrbtice, alebo k silnému stuhnutiu svalov

 

Oba z týchto stavov sú pre pacienta obzvlášť bolestivé a je dôležité poznamenať, že ak dôjde k blokáda špecifickej partie svalov je viac ako pravdepodobné, že stav bude recidivujúci (tj. bude sa opakovať). Už pri prvom ,,seknutí v krížoch’’ odporúčame vyhľadať skúseného fyzioterapeuta, ktorý vám vysvetlí danú problematiku a naordinuje cvičenia, vďaka ktorým predídete možnej recidíve. 

 

Blokáda v krížovej oblasti je následkom prvotného stuhnutia svalov aj vplyvom možného prechladnutia. Dôležité je, že pri stuhnutí svalov môže pri nesprávnej starostlivosti o svoj aparát, dôjsť k blokáde nervu

 

Kľudový režim

Prvou pomocou pri bolesti krížov z prechladnutia je nastolenie kľudového režimu. Tento režim si vyžaduje zotrvanie v horizontálnej polohe a prijímanie dostatku tekutín (prevažne vo forme čistej vody). Polohu voľte na základe vlastných aktuálnych preferencií, počúvajte svoje telo a vyhnite sa strane, ktorá je pre vás obzvlášť bolestivá. 

 

Stuhnutie svalov či ich blokáda značí vznik zápalovej reakcie, kedy počas tohto procesu vzniká množstvo toxických látok. Odvod toxických látok môžeme podporiť prijímaním dostatku tekutín či zlepšením cirkulácie krvi pomocou aplikácie suchého tepla. Suché teplo vnímame ako skvelý prostriedok, ktorý má analgetické a relaxačné účinky (zmierňuje bolesť). Suché teplo nekombinujeme s hrejúcimi náplasťami, príp. masťami, pretože by sa ich účinok mohol vplyvom ďalšieho pôsobiaceho tepla znižovať.                                                                      

 

Tejpovanie a fyzioterapia

Bolestivé stavy, ktoré recidivujú, príp. pretrvávajú spravidla viac ako 3 dni si vyžadujú zásah profesionála, zväčša fyzioterapeuta. Problémom môže byť začínajúci stav degenerácie platničky, prípadne regresia stavu. 

 

Jednou z možností je tejpovanie, teda technika, ktorá je využívaná pri problémoch pohybového ústrojenstva. Tejpovanie sa vykonáva pomocou tejpovacích pások, ktoré slúžia ako opora namáhaným svalom a šľachám a vďaka ich zvrásneniu na povrchu kože zlepšujú cirkuláciu krvi. Ako sme sa vyššie zmienili, cirkulácia krvi je dôležitá pri odvode zápalotvorných látok z tela. 

 

Svoje telo zverte len do rúk certifikovaným profesionálom, ktorí majú s danou problematikou dostatok skúseností. Taping možno využiť aj vo váš neprospech, a to v prípade, keď je nevhodne aplikovaný a môže spôsobiť viac bolesti ako úžitku. 

 

Fyzioterapia v podobných stavoch využíva účinnosť mäkkých techník, ktorých cieľom je uvoľnenie svalstva pomocou špecifického sledu pohybov. Rovnako neodporúčame návštevu rôznych nešpecifikovaných masáží, prípade domáceho uvoľňovania či masírovania danej oblasti. Takýmto správaním si môže pacient viac ublížiť a v konečnom dôsledku spôsobiť až blokádu nervu v chrbtici! 

 

Náplasti na kríže a analgetiká 

Náplasti na kríže sú jedným z možných spôsobov aplikácie suchého tepla. Väčšina voľnopredajných náplastí obsahuje naproxen či diklofenak. Kožu pod náplasťou prekrvujú a pacient pociťuje rozplývajúce sa teplo. Účinné látky sa uvoľňujú postupne, a preto ich odporúčame ako vhodnú alternatívu pred spánkom tak, aby teplo pôsobilo počas noci. 

 

Druhou možnosťou je využitie mastí a gélov, ktoré bývajú už menej účinné. Analgetiká, resp. lieky proti bolesti, sú krátkodobým riešením, ktoré priamo nerieši pôvodcu bolestivosti problému. Je dôležité poznamenať, že analgetiká môžu so sebou niesť rad nepriaznivých vedľajších účinkov

 

Zdroje: