Rehabilitácia chrbtice je súbor cvičení, ktoré sa vykonávajú za účelom odstránenia bolesti či pohybového diskomfortu, a to najčastejšie po invazívnej operácií či traume. K rehabilitácií môže fyzioterapeut pristúpiť ako k jedinej forme liečby, prípadne môže spolupracovať s neurológom, ortopédom či iným špecialistom, a využívať rehabilitáciu ako podpornú jednotku konzervatívnej liečby. Rehabilitácia chrbtice môže figurovať aj ako prvok behaviorálnej terapie, kedy bolestivosť problému ústí z nesprávnych pohybových návykov či prípadnej inaktivity.  Chrbtica je komplexný oporný systém tela, ktorý je navyše strediskom CNS, centrálneho nervového systému. Akákoľvek bolesť ústiaca z chrbtice môže vyvolať väčšie potiaže ak nie je vhodne liečená, vyliečená a neprejde sa recidíve vhodnými prostriedkami. 

 

Pooperačný manažment a rehabilitácia chrbtice 

Pooperačný manažment je z hľadiska rehabilitácie chrbtice veľmi dôležitý. Niekoľko dní bezprostredne po operácií je pacient v starostlivosti zdravotných sestier, ktoré ho navigujú v správnej starostlivosti, správneho vykonávania elementárnych pohybov a pod. V závislosti od závažnosti a komplikácií počas operácie je pacient schopný podstúpiť rehabilitačnú liečbu od 7 do 14 dní odo dňa operácie. 

  • Pacient sa nesmie predkláňať, zakláňať
  • Pacient nevykonáva žiadnu rotáciu – pretočenie na posteli na inú stranu sa vykonáva fixovaným trupom, a teda pacient synchronizuje pohyb ramien a panvy
  • Pacient vstáva z postele cez bok 

 

Prvým krokom k úspešnej rehabilitácií je zahojenie vonkajších kožných rán, ktoré sa môžu vplyvom mierneho tlaku či naťahovania porušiť. Po ich zahojení sa môže pristúpiť k izometrickým cvikom, ktorých účelom nie je svaly dynamicky namáhať. Ich cieľom je pôsobiť statickou silou, ktorá postupne obnoví svalový rozsah a prispeje k ich posilneniu. Dôležitou súčasťou každého cvičenia je správne dýchanie, ktoré distribuuje kyslík do svalov, a teda prispieva k ich plnému rozsahu. Je v poriadku ak pacient neovláda techniku správneho dýchania. Vďaka dohľadu fyzioterapeuta sa naučí nie len správne prevedenie cvikov, ale aj správnemu dýchaniu. 

 

Cvičenie a dohľad fyzioterapeuta

Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý pomáha pacientovi sa opäť zaradiť do života, zmenšuje deficit a zlepšuje priebeh ochorenia či traumy. Nástrojom rehabilitácie je cvičenie, ktoré je prvotne vykonávané pod dohľadom špecialistu – fyzioterapeuta. Fyzioterapeut v možnej spolupráci s ortopédom zostaví cvičebný plán, na základe personálnej anamnézy pacienta, tak, aby rešpektoval všetky náležitosti jeho liečby a stavu. 

 

Správnym vykonávaním cvičenia je progres očakávaný, avšak nesprávnou technikou si pacient môže ublížiť a svoj zdravotný stav zhoršiť. Nesprávne prevádzanie cvikov, nevyhovujúce opakovanie, cvičenie cez bolesť či nerešpektovanie kontraindikácií pri určitých cvikoch môže stav pacienta zhoršiť, obmedziť, ale aj fyzicky ublížiť. Rešpektovanie nariadení a poznámok fyzioterapeuta je kľúčovým krokom. Fyzioterapeut sprv predvádza jednotlivé cviky pacientovi, upravuje techniku cvičenia, kontroluje správne dýchanie a rozvíja cvičebný plán podľa progresu. Po zvládnutí základných cvičení môže pacient po určitom čase vykonávať cvičenia aj v domácom prostredí.

 

Domáca liečba 

Rehabilitácia chrbtice v domácom prostredí je určená pre pacientov s lepším zdravotným stavom. Cvičenie doma je vykonávané až 2 krát denne. Intenzívny režim zabezpečí progres priebehu ochorenia, stavu či traumy, ale slúži aj ako nástroj proti recidíve. Recidíva, opakované prinavrátenie počiatočného stavu, sa vyskytuje vtedy, ak pacient ignoruje či necvičí danú zostavu v predpísaných lehotách a nedodržuje daný režim. V závislosti od komplikovanosti počiatočného zdravotného stavu si môže pacient prinavrátiť prvotné komplikácie. Najčastejším príkladom z praxe je hernia či protrúzia disku chrbtice