Typy zlomenín, ako únavová zlomenina, otvorená zlomenina či špirálová zlomenina,  sú typy fraktúr, pod ktoré môžeme kategorizovať konkrétne zranenia. Zlomeniny môže kategorizovať podľa príčiny vzniku (napr. únavová zlomenina), alebo charakteru lomu (napr. špirálová zlomenina). Na základe typu zlomeniny môžeme predpokladať dobu liečenia a prognózu

 

Ako vzniká zlomenina? 

Zlomenina kosti je porušenie celistvosti traumatologickým alebo únavovým spôsobom. Kosť je tvorená kostným tkanivom – tvrdým spojivom, ktoré sa pri fraktúre poškodí a oddelí.  Kosti sa vo všeobecnosti vyznačujú vysokou pevnosťou, ktorá sa vzhľadom na pôsobenie sily mení. Odolnosť silnejších kostí na statické zaťaženie presahuje 1000 kg, dynamické zaťaženie približne 500 kg a torzné zaťaženie môžeme počítať v niekoľkých kilogramoch. 

 

Najpevnejšou kosťou je stehenná kosť, hoci je dutá. 

 

Zlomeniny kostí môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií kategórií: 

 

  • Typy zlomenín podľa spôsobu vzniku fraktúry:

 

  1. Únavová zlomenina
  2. Patologická zlomenina

 

  • Typy zlomenín podľa polohy fraktúry: 

 

  1. Otvorená zlomenina
  2. Zatvorená zlomenina
  3. Špirálová (torzná) zlomenina 
  4. Trieštivá zlomenina
  5. Zlomenina s vykĺbením 

 

Únavová zlomenina

Únavová zlomenina vzniká kontinuálnym zaťažením kosti – dynamickej či statickej. Častou diagnózou je zlomenina členka, ktorá postihuje najmä bežcov s nedokonalou bežeckou technikou. Výnimkou nie sú ani športovci kontaktných športov, kedy sa stretávame s častými boxerskými zlomeninami. Kontinuálnym a nesprávnym zaťažením môžu v perioste (okostici) vznikať mikrotrhliny, ktoré ústia do fraktúry. Za únavovú zlomeninu môžeme považovať takmer každú akcidentálnu fraktúru, ktorá nedisponovala predpokladom vo forme osteoporózy či iných patologických ochorení. 

 

Príznaky: Vystreľujúca bodavá bolesť, miesto môže ale nemusí niesť ľahký opuch, zväčša sa objaví hematóm.  V prípade, že pacient nepodstúpi rontgen je možné, že túto zlomeninu bude ďalej namáhať, čo môže mať fatálne následky. 

 

Priebeh a doba hojenia: Vzhľadom na umiestnenie sa aplikuje najprv dlaha a sadra. Hojenie prebieha približne 6 týždňov v závislosti od kostnej výživy. V prípade, že sa zlomenina nedolieči vzniká možnosť opätovného zlomenina čo vedie ku chronicite. 

 

Patologická zlomenina 

Patologické zlomeniny sú úzko spojené s ochorením, ktoré ovplyvňuje pevnosť kostí. Zlomeniny môžu vznikať pri páde, neúmernej fyziologickej polohe. Najčastejšie sa stretávame s odvápnením kostí – osteoporózou. Pri patologických ochoreniach ľahko dôjde aj k zlomenine stehennej kosti či dokonca k zlomenine panvovej kosti

 

Príznaky: Príznaky patologickej zlomeniny sa zásadne od únavovej zlomeniny nelíšia. Veľkosť opuchu závisí od vazodilatácie organizmu, taktiež sú bežné povrchové poranenia kože a hematómy. 

 

Priebeh a doba hojenia: Doba hojenia sa zväčša predlžuje vzhľadom na problém osteoporózy a môže trvať až niekoľko mesiacov. 

 

_________________________________________________________________________________

 

Otvorená zlomenina

Otvorená zlomenina predstavuje vznik fraktúry a poškodenie všetkých vrstiev kože. V určitých prípadoch môže úlomok kosti vyčnievať nad úroveň kože. Okrem toho, že je zlomená kosť ostrá a môže poškodiť okolité svaly a šľachy,  najčastejšou komplikáciou je infekcia rany. 

 

Príznaky: Otvorená zlomenina je charakteristická svojim vizuálom. 

 

Priebeh a doba hojenia: Priebeh a doba hojenia závisí najmä od vitality pacienta, ale aj od toho, či bola rana infikovaná. Pri infekcií sa liečba komplikuje a predlžuje. Bez komplikácií je doba hojenia približne 6-8 týždňov. 

 

Špirálová zlomenina

Vznik špirálovej zlomeniny je podmienený silnou torznou, skrucovacou, silou. Pod točivým tlakom je kosť najkrehkejšia. Zlomenina píšťaly je klasickým prípadom torznej zlomeniny. 

 

Príznaky: Špirálovú zlomeninu možno spozorovať na snímku rontgenoveho vyšetrenia, nesie príznaky únavovej zlomeniny. 

 

Priebeh a doba hojenia: Liečby špirálovej zlomeniny si vyžaduje správnu fixáciu,  ktorá zaručí zrastenie kosti správnym spôsobom. Okraje kostí majú po fraktúre zúbkové okraje, čo môže predstavovať komplikáciu z hľadiska oddeľovania fragmentov kostí. 

 

Zlomenina s vykĺbením

Predstavuje fraktúru, ktorej prislúchajúci kĺbový spoj je vysunutý z kĺbovej jamky. Najčastejšími prípadmi je zlomenina jabĺčka či zlomenina ramena, ktoré  sú v priamej spojitosti s kĺbovým spojom. Vo väčšine prípadov je aj samotný kĺb vážne poškodený. 

 

Príznaky: Končatina môže zmeniť miesto lokalizácie kvôli jej vykĺbeniu. V krátkom čase sa objavuje opuch a silná bolesť.

 

Priebeh a doba hojenia: Doba hojenia sa líši od zložitosti, od poškodenia kĺbu a vitality pacienta. V prípade dokonalých podmienok je doba hojenia približne 6 týždňov. Pacient neskôr musí podstúpiť rehabilitáciu kolena, aby sme predišli jeho nestabilite. 

 

Ako dlho sa hojí zlomenina? 

Kosť je živý organizmus v ktorom prebiehajú chemické procesy zabezpečujúce odbúravanie poškodeného kostného tkaniva. To, ako dlho sa hojí zlomenina priamo ovplyvňujú zásoby vitamínov a minerálov obsiahnutých v organizme. Aktívnou zložkou novostavby kostnej hmoty sú osteoblasty, ktoré sa priamo podieľajú na stavbe kostnej hmoty a jej regenerácií. Osteocyty sú bunky, ktorých úlohou je uvoľňovať a regulovať množstvo minerálnych látok, vrátane vápnika, v krvi. 

 

Práve obsah vápnika a kolagénu priamo ovplyvňuje to, ako dlho sa hojí zlomenina. Zatiaľ čo vápnitá  zložka ovplyvňuje tuhosť a pevnosť kosti, percentuálna zložka kolagénu určuje jej pružnosť a odolnosť voči nárazom. Bežná doba hojenia presahuje 6 týždňov závislosti od zložitosti zlomeniny, a  priebehu liečby  – v prípade infekcie sa doba hojenia predlžuje.  Rôzne typy zlomenín ovplyvňujú dobu liečby. Trieštivé zlomeniny sa môžu hojiť aj niekoľko mesiacov, zatiaľ čo pri únavových zlomeninách môžeme očakávať ich chronicitu.

 

Zle zrastená zlomenina

Zle zrastená zlomenina je výsledkom nesprávnej alebo nedostatočnej fixácie. V týchto prípadoch je nutný zväčša operatívny invazívny zákrok na špecializovanom pracovisku ortopédie či plastickej chirurgie. Zle zrastenú zlomeninu môžeme spozorovať na RTG snímku, ktorý sa vykonáva počas pravidelných kontrol.  V prípade, že by sa zle zrastená zlomenina neriešila operačným zákrokom, alebo rehabilitáciou, môžeme počítať s deformáciou či zlou hybnosťou

 

Kalus a zlomenina 

Kalus je novovytvorené tkanivo osteoblastmi a pokladáme ho za tzv. medzištádium pri vytvorení nového kostného spoja. Je spojením väzív, cievnych zväzkov kostnej drene a okostice (väzivový obal pokrývajúci povrch kosti). Nazývame ho aj tzv. nová kosť, ktorá postupom času zaniká a stáva sa súčasťou plnohodnotnej kosti. 

 

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi