Meniérov syndróm je stav, ktorý postihuje ústrojenstvo vnútorného ucha a prejavuje sa hlavne závratmi. Vnútorné ucho sa skladá z dutín rôznych veľkostí, pričom jeho neoddeliteľnou súčasťou je ušná sliznica. Mnohí z nás stále žijú v domnienke, že primárnou funkciou ucha je len prijímať a spracovávať zvukové signály. Pravdou je, že ucho, konkrétne jeho časť nazývaná vnútorné ucho (vestibulárny systém) sa priamo podieľa na udržiavaní telesnej rovnováhy. V prípade, že je činnosť ucha narušená, napríklad zápalom, výnimkou nie sú opakujúce sa závraty, ktoré spôsobujú mnohé vedľajšie zdravotné komplikácie.

 

Ako sa prejavuje Meniérov syndróm?

Prejavy Meniérovho syndrómu môžeme presne klasifikovať, avšak vo väčšine prípadov môžu byť symptómy tohto syndrómu totožné aj s iným zdravotným problémom. Z tohto dôvodu sa vykonáva rad vyšetrení, aby mohol lekár vylúčiť iné degeneratívne ochorenie.  Meniérov syndróm nesie chronickú formu, ktorou znepríjemňuje a vážne ohrozuje život postihnutého pacienta, pričom najširšiu skupinu pacientov tvoria ženy a muži po 50 roku života.

Postihnutie endolymfatického saku (súčasť vestibulárneho systému), respektíve dysfunkcia časti vnútorného ucha priamo zodpovedná za telesnú rovnováhu, so sebou nesie množstvo príznakov. Medzi najčastejší a zároveň najnebezpečnejší symptóm považujeme vertigo, teda závraty. Nedoslýchavosť či tinnitus, ušné piskoty, sú nadmieru nepríjemné, avšak vo väčšine prípadov môže lekár s týmito príznakmi účinne pracovať za pomoci medikamentov. 

 

Závraty

 

Vertigo je prejavom poškodenia ušného ústrojenstva, ktorého účelom je zabezpečovať rovnováhu ľudského tela vzhľadom na vykonávaný pohyb. Závraty sú neoddeliteľnou súčasťou Meniérovho syndrómu. Keďže sa zväčša jedná o pacientov vyššej vekovej kategórie, mnoho z nich disponuje osteoporózou či oslabením cievnych stien. Meniérov syndróm je v kombinácii s týmito ochoreniami druhotne nebezpečný. Pri strate rovnováhy a následnom páde prichádza často k zlomenine členka, či stehennej kosti. Pri závrate má pacient tendenciu padať na stranu zdravého ucha, kedy tento závrat môže trvať od niekoľkých minút až do jednej hodiny. Varovným signálom môže byť typické zaľahnutie v uchu, prípadne objavenie aury rovnako ako pred migrénou. 

 

Nedoslýchavosť

 

Nedoslýchavosť je symptóm viacerých ochorení, preto je ťažké iba na jeho základe určiť či sa skutočne jedná o Meniérov syndróm. Nedoslýchavosť značne znižuje komfort pacienta. Následkom nedoslýchavosti môže byť pacient vystavený nebezpečným situáciám napríklad  v rámci cestnej premávky.

 

Tinnitus

 

Ušný piskot je spôsobený nedostatočným prekrvením vnútorného ucha, kedy je liečba zameraná práve na zlepšenie okysličenia ušnej sústavy a regulácie tekutiny vo vnútornom uchu.  Kyslík obsiahnutý v krvi vo vonkajšom, strednom či vnútornom uchu priamo vplýva na riešenie vnútorných či vonkajších problémov, ktoré môžu byť spôsobené mechanickým poškodením či zápalovou reakciou ucha. Ak dosiahne ochorenie chronický charakter, náprava vo forme zlepšenia cirkulácie krvi v uchu nemá takmer žiadny dopad na zlepšenie stavu ochorenia. V prípade chronického charakteru pomáha magnetoterapia.

 

Aká je príčina Meniérovho syndrómu? 

Príčiny Meniérovho syndrómu sú nejasné a preto sú objektom výskumov. Môžeme sa domnievať, že toto ochorenie je spôsobené migrénou, kedy ochorenia môžu zdieľať spoločný príznak, a to auru. Auru si môžete predstaviť ako istú mieru zahmleného videnia. Tak ako sa aura objavuje pred vznikom záchvatovej bolesti pri migréne,  je prítomná aj pri ,,točení hlavy’’.

 

Diagnostika a liečba Meniérovho syndrómu 

Ako sme už vyššie spomenuli, príznaky sprevádzajúce priebeh Meniérovho ochorenia sú ľahko zameniteľné s rôznymi druhmi ochorení. Nesprávna diagnostika a zlé nastavenie liečby môže ohroziť optimálnu funkciu ľudského organizmu pričom problém naďalej pretrváva. MRI, CT či polohové testy odhaľujú charakter ochorenia, kedy sa na jeho diagnostike podieľa nielen ORL (ušno, nosno, krčný)  lekár, ale aj neurológ. Okrem vyššie spomínaných vyšetrení je dôležitá anamnéza podaná pacientom, najmä počet a priebeh záchvatov. 

 

Liečba priebehu ochorenia je založená na kombinácií alternatívnej a klasickej medicíny. Príčinná liečba nie je možná, keďže pravý pôvod vzniku Meniérovho syndrómu nie je zadefinovaný, a to s výnimkou anatomických vád. Anatomické vady či genetické predispozície zapríčiňujúce vznik tohto syndrómu sa riešia radikálne, a to chirurgickým zákrokom, ktorý síce odstráni závraty, avšak často poškodí sluch.  

 

Prípady Meniérovho syndrómu, ktorých rozsah je možné udržať za pomoci klasickej medicíny, sa riešia predovšetkým diuretikami či sedatívami. Diuretiká priamo ovplyvňujú reakcie vestibulárneho systému, ktorý zabezpečuje rovnováhu tela. Rovnako sa využívajú aj alopatické liečivá či lieky, ktorých úlohou je regulácia endolymfy – tekutiny vo vnútornom uchu. 

 

Vplyv fyzioterapie na Meniérov syndróm

Meniérov syndróm je založený predovšetkým na zhoršenej cirkulácií krvi v priestoroch ušnice, pričom môže kontinuálne degenerovať. Už pri počiatočnej diagnostike Meniérovho syndrómu je dôležité vylúčiť iné degeneračné ochorenia postihujúce rôzne časti ucha. V lekárskej praxi je najpoužívanejšou metódou magnetoterapia, ktorá stimuluje jednotlivé vrstvy kože, čo v konečnom dôsledku priamo pôsobí na zlepšenie cirkulácie krvi. 

 

Meniérov syndróm sa lieči komplexne, a to aj alternatívnymi druhmi liečby, pričom do tejto kategórie spadá aj spomínaná magnetoterapia. Princípom magnetoterapie je mikromasáž spôsobená nízkofrekvenčným magnetickým poľom. Pri magnetoterapií využívame širokú škálu frekvencií, pri Meniérovom syndróme je to konkrétne v rozmedzí od 8 do 20 Hz. Magnetoterapiu je možné podstúpiť aj u nás v  Profy. Liečba môže byť aplikovaná v pravidelných intervaloch bez vedľajších účinkov.  

 

Dôležitú rolu zohráva aj zmena jedálnička, čo priamo vplýva na priebeh choroby. Regulácia prísunu vody, vyradenie slaných jedál či kofeínových nápojov spadajú do tzv. šetriacej diéty, ktorá hlavne značne skracuje prichádzajúce ataky.  Nevýhodou šetriacej diety je fakt,že táto nie je trvalo udržateľná. 

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi