Bolesti krížov pred menštruáciou sú bežným sprievodným stavom cyklu. Menštruácia je proces, počas ktorého sa neoplodnené vajíčko vypudí von z tela za pomoci menštruačnej krvi. Ženy menštruujú približne 400-500 krát za svoj život a bolesti spôsobené počas či pred menštruáciou značne narúšajú komfort každej ženy. Bolesť objavujúca sa zväčša 7-14 dní pred krvácaním sa nazýva PMS (predmenštruačný syndróm), medzi ktorého príznaky sa radí aj nevoľnosť, bolesť podbruška, bolesť krížov či zvracanie. Menštruácia je najprirodzenejší ukazovateľ zdravia ženy a prípadné narušenie menštruácie, jej zastavenie či zvýšený objem menštruačnej krvi, môže signalizovať rôzne ochorenia či hormonálnu dysbalanciu

Bolesti krížov pred menštruáciou

Bolesti krížov pred menštruáciou postihujú viac ako 40% pacientiek v produktívnom veku. Dôležité je vedieť, kedy bolesť presahuje imaginárne roviny a kedy prerastá do sústavnej bolesti obmedzujúci výkon bežných činností. Bolestivá menštruácia, nazývaná aj dysmenorea, je stav, ktorý môžeme rozdeliť na primárny a sekundárny

Primárna bolesť pri menštruácií sa vyskytuje prevažne u mladých pacientiek, priemernej váhy (podľa BMI), ktoré zatiaľ nepočali dieťa ani neboli gravidné. Za príčinu primárnej bolesti môže aj hormonálna dysbalancia, konkrétne neúmerne vylučovanie prostaglandínov, sprostredkovateľov bolesti. Úlohou prostaglandínov je distribuovať vzruchy spôsobujúce kŕčovité sťahovanie hladkých svalov. Druhou príčinou je sedavá práca a nedostatok pohybu, kedy sa panva nedostatočne prekrvuje. 

Sekundárna bolesť pri menštruácií  (organická) postihuje pacientky vo vyššej vekovej kategórií. Takáto bolesť často signalizuje gynekologické ochorenie, napr. endometriózu, polypy, myómy a pod. 

Čo spôsobuje bolesť počas menštruácie ?

Ako sme už vyššie uviedli, bolesť počas menštruácie je spôsobená kŕčovými sťahmi hladkých svalov. Frekvencia a sila sťahovania je ovplyvňovaná prostaglandínmi. Sťahy hladkých svalov sú potrebné na to, aby sa odlupujúca sliznica maternice s neoplodneným vajíčkom vyplavila von z tela, a teda aby telo mohlo započať nový cyklus

Bolesti krížov pred menštruáciou môžu byť spôsobené aj vplyvom PMS

PMS: Predmenštruačný syndróm 

PMS, predmenštruačný syndróm, je stav, ktorý postihuje viac ako polovicu menštrujúcich žien. Bolesť krížov pred menštruáciou je len jeden zo symptómov. Bolesť v podbrušku, nausea, úzkosť, depresie, výkyvy nálad, citlivosť prsníkov. Za emočné výkyvy sú zodpovedné látky ako estrogén a progesterón. Zatiaľ čo v ženách estrogén vyvoláva kladné emócie, progesterón je dôvodom smútku, úzkosti a depresie. 

Spúšťač či kauzálnosť vzniku PMS nie je objasnená. V minulosti sa vedecká prax priklonila k názoru, že PMS je spôsobené mentálnou nepohodou, avšak lekárska obec PMS zaradila medzi stavy, ktoré sú spôsobené chemickými reakciami v tele ženy

Bolesť krížov pred menštruáciou a fyzioterapia 

Bolesť krížov pred menštruáciou či počas nej môže pacientka do istej miery ovplyvniť. Sťahovanie hladkých svalov je potrebné pre vylúčenie vajíčka, avšak pravidelným športom, dostatkom pohybu a vitálnosťou panvových svalov môže zmierniť bolestivé príznaky.  Vďaka pravidelnému pohybu a správnemu sedeniu pacientka prekrvuje panvové a abdominálne svaly, ktorých sa bolestivé sťahy týkajú. Prekrvením týchto svalov sa bolesť mierni, prípadne úplne zaniká. 

Rehabilitačné cvičenie počas bolestivej časti cyklu ženy pomáha k menšej bolestivosti podbruška a chrbtice. Obzvlášť účinné sú tzv. ,,Mojžísovej cviky’’, ktoré praktizuje mnoho pacientiek s dysmenoreou. Súbor cvikov a ich vplyv na vznik bolesti pri menštruácií objasnila a objavila zdravotná sestra Ludmila Mojžíšová. 

Similárny efekt na zníženie bolestivosti počas cyklu majú aj myorelaxanciá, prípadne hormonálna antikoncepcia (z dlhodobého hľadiska). 

Zdroje:

  • https://www.medicalnewstoday.com/articles/157333
  • https://www.healthline.com/health/severe-menstrual-cramps
  • https://www.webmd.com/women/menstrual-cramps