Zlomenina stehennej kosti je veľmi zdĺhavý a bolestivý stav, keďže sa jedná o najdlhšiu kosť s pomerne najväčšou tlakovou pevnosťou. Lokalizácia stehennej kosti je v hornej polovici dolných končatín a v prípade, že by sme spriemerovali počet zlomenín rôznych kostí dolných končatín v porovnaní špecificky s kosťou stehennou dozvedeli by sme sa, že jej zlomeniu predchádzali vážne udalosti.

 

Kedy vzniká zlomenina stehennej kosti?  

Ako sme už vyššie spomenuli, zlomenina stehennej kosti je odolná voči širokému spektru tlakových či sečných pohybov mierených na danú kosť. Štrukturalizácia tejto kosti, hoci sa skladá z toho istého materiálu ako iné kosti v tele daného jedinca, je pomerne iná. Vzhľadom na to, že v prípade, že pacient si chronicky poraní stehennú kosť je takmer isté, že nebude schopný používať celú dolnú končatinu prislúchajúcej strany. Neexistuje nič iné, čo by mohlo nahradiť stehennú kosť natoľko, okrem trvalej ortézy.

 

K zlomenine stehennej kosti dochádza predovšetkým pri dopravných nehodách a pracovných úrazoch, kedy je trajektória a vektor sily presne mierený na stehennú kosť. Je dôležité upozorniť, že táto kosť je štrukturovaná tak, aby vydržala mnohé preťaženia – fyzika však funguje, a preto je šanca na zlomeninu stehennej kosti vzrastajúca s vektorom smerujúcim k jej stredu či ku krčku stehennej kosti.

 

V praxi sa s týmto typom zlomeniny môžeme stretnúť pri dopade ťažkého predmetu na nohu, zakliesnenia vodiča ci cestujúceho v havarovanom aute či vplyvom osteopózy.

 

Zlomenina krčku stehennej kosti

Zlomenina krčku stehennej kosti je témou, ktorá je vyhľadávaná najmä pacientmi, ktorí trpia osteoporózou, a teda rednutím kostí. Riziková skupina pacientov sú zväčša ženy po 50. roku života, čo môžeme pripisovať hneď niekoľkým faktorom. Značný rozdiel zohráva najmä to, či mala pacientka deti. Aj ich počet znovu zaváži na percentuálnej pravdepodobnosti výskytu osteoporózy.

 

Začnime však hneď od začiatku. Tehotná žena pôsobí z teoretického hľadiska ako živiteľ plodu, ktorý sa s postupom času rozvíja. Súčasťou prirodzeného vývinu je aj vývin kostí, kedy je hlavnou zložkou vápnik. Okrem stravy matky sa vápnik získava z jej vlastných zásob. Práve to telo matky prakticky ochudobňuje. Práve tento faktor sa môže zvýšiť pri niekoľkonásobných matkách. Pre ich telo je po určitej vekovej hranici obťažné zabezpečiť dostatok látok pre udržanie optimálnej kvality kostí.

 

Zvyčajne po 50. roku života sa znížená kvalita kostí viac prehĺbi, pričom najčastejším ochorením je práve osteoporóza – rednutie kostí. Zlomenina krčku stehennej kosti je najčastejším typom zlomeniny kosti stehennej. Jej zlomenie môžeme pripisovať predošlému štýlu života, a teda aj tým, či je pacientka po pôrode.

 

Kde vzniká zlomenina krčku stehennej kosti?

Krčok stehennej kosti sa nachádza pri bedrovej kosti, konkrétne pri bedrovom kĺbe. Práve bedrové kosti, vrátane prislúchajúcich kĺbov, sú pri pôrode namáhané. Aj tento fakt môže z časti vplývať na vznik ochorenia. Oboje fraktúry stehennej kosti, bezohľadu na ich umiestnenie, sú náročné na liečbu nie len časovo.

 

Zlomená stehenná kosť – fyzioterapia a rehabilitácia

Pomoc fyzioterapie či rehabilitačnej kliniky je pri fraktúrach pohybového aparátu pomoc, bez ktorej často dochádza k trvalým pohybovým problémom s následkami. Pohyb je pre zabezpečenie bežného života nevyhnutnosťou. A tú nie je možné vykonať bez dolných končatín.  Rehabilitačná klinika ako je Profy.sk je klinikou, v ktorej disponujeme nie len súborom skúsených fyzioterapeutov, ale aj ortopédmi, ktorých práca úzko súvisí s prinavrátením pohyblivosti do životov našich pacientov.

 

Súčasťou celého liečebného procesu je vopred stanovený plán, na základe anamnézy pacienta a diagnózy určená ošetrujúcim lekárom. Tento plán  je dodržiavaný nie len na samotnej klinike, ale aj počas pobytu v domácom liečení. V prípade, že postihnutý pacient neprevádza rehabilitačné cviky určené fyzioterapeutom či rehabilitačným lekárom, prípadne nespolupracuje s týmito odborníkmi vôbec, môže dôjsť k zníženej pohyblivosti celého aparátu. Napríklad  k veľkej bolesti pri chôdzi, skráteniu šliach či degeneratívnym ochoreniam.

Poraď sa so skúsenými fyzioterapeutmi