Hernia slabinovej prietrže, alebo pruh, je stav, ktorý obmedzuje pacienta vo výkone bežných činností a spôsobuje slabinovú slabosť v miestach brucha, brušnej steny. Bolestivé pichanie v podbrušku či pocit prasknutia sú hlavnými príznakmi, ktoré môžu signalizovať rôzny druh hernie slabinovej prietrže. Dôvod vzniku pruhu nie je známy, a preto nie je možné nasadiť vhodnú kauzálnu liečbu medikamentmi. Riešením je bežný operačný zákrok, ktorý je plne hradený zdravotnou poisťovňou.

Čo je to pruh, hernia slabiny? 

Hernia Inguinalis je častý stav, ktorého vznik podmieňujú genetické predispozície, ktoré priamo súvisia s percentuálnym množstvom a určitým typom kolagénu, ako aj neúmerná pohybová aktivita

Vznik pruhu sa prejavuje ako vizuálne vyklenutie časti mäkkého tkaniva nad povrch brušnej steny. V medicínskej praxi rozdeľujeme tri typy hernií, a to herniu vonkajšiu, vnútornú a bráničnú. Klasický pruh, vonkajšia hernia vzniká vtedy, keď peritoneapodbrušnica, prekoná odpor brušnej steny.  Podbrušnica slúži ako bariéra pri oddeľovaní jednotlivých orgánov v brušnej dutine a zabezpečuje ich správne umiestnenie. 

Menej častá  je vnútorná hernia, ktorú zapríčiňuje nesprávna poloha črevnej slučky v mieste, v ktorom je sľučka čreva neprirodzená. Vyskytnúť sa môže aj hernia bráničná, ktorá prekonáva odpor bránice a cez hrudník vyklenie črevo či orgán. 

Aké sú druhy hernie? 

Okrem základného rozdelenia delíme herniu podľa typu prietrží, a to na: 

  • Pseudorepozícia: Vyskytuje sa pri vonkajšej hernií a vzniká vtedy, keď sa herniu podarí zasunúť do podkožia, nie však do východiskovej bránky. 
  • Inkarcerácia: Nebezpečný jav, počas ktorého je vyklenutý, zväčša, črevný vačok priškrtený svalmi. Tlakom mäkkého tkaniva obkolesujúceho črevný výklenok krv prestáva kontinuálne prúdiť. Reakciou lekárov je podanie tzv. spazmolýk, ktoré znižujú svalové napätie. Nasleduje operácia hernie, alebo akútne odstránenie črevného výklenku. 
  • Reponibilná hernia: Typ hernie, ktorá sa dá bez zatlačiť cez otvor späť do brucha. 
  • Akrétna hernia:  Do výklenku mimo povrchu brušnej blany je zakomponovaný vnútrobrušný aparát – časť tukovej predstery čriev.

Vznik hernie slabinovej prietrže nie je možné predpovedať. Zatiaľ čo sa môže objaviť takmer v pokojovej polohe, bežným je aj počas pôrodu či vykonávania fyzicky náročnej práce. 

Ako sa lieči hernia, pruh? 

Hernia slabín sa nelieči medikamentóznou ani alternatívnou liečbou. Vznik vyklenutia a repozície čriev či podbrušnice nie je možné predpovedať. Liečebnou metódou je operačný zákrok laparoskopickou metódou, kedy je do brušnej dutiny vložená neinvazívna sieťka zabraňujúca opätovnému vzniku hernie. 

Príprava na zákrok prebieha pod dohľadom lekárov, pričom je pacient počas tejto doby hospitalizovaný na chirurgickom oddelení. Pacient je pred operáciou nalačno, prebiehajú odbery krvi, meranie tlaku, vyšetrenie hrudníka a brušnej dutiny či EKG. Súčasťou operačného zákroku nie je len operatér, ale aj anesteziológ, kedy sa tento operačný zákrok vykonáva v čiastočnej, lokálnej, anestézií. Trvanie operácie je približne 30 až 60 minút a po operačnom zákroku je pacient umiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia

Znižuje strečing riziko hernie? 

Strečing môžeme považovať za koncept tréningu za cieľom odbúravania svalovej tenzie, ktorého cieľom je zvýšenej svalovej stability a elasticity pred dynamickou činnosťou. Strečing, ktorý pozostáva z dynamických a statických polohových zostáv, by mal byť súčasťou každodennej rutiny. 

To, či znižuje riziko hernie je viac nepravdepodobné, avšak z dôvodu nevedomosti pravej príčiny vzniku pruhu nie je možné jednoznačne tvrdiť opak.

Hernia a vplyv fyzioterapie

Hernia je vo všeobecnosti pomenovanie pre stav popisujúci abnormálny priestor či otvor v ľudskom tele. Hernia slabín popisuje brušnú slabinovú prietrž, zatiaľ čo hernia disku chrbtice tzv. vyskočenú platničku. Hernia disku chrbtice je prasknutie platničky, pričom sa jej obsah dostáva do okolia. Zotavovanie a zlepšovanie pohyblivosti tela pacienta nastáva po operačnom zákroku tzv. pruhu, ale aj hernie disku chrbtice, kedy si pacient vyžaduje špeciálnu starostlivosť. V oboch prípadoch môže byť príčinou nie len genetická predispozícia, ale aj neúmerné zaťaženie vplyvom životného štýlu. 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi