Bolesť hlavy z krčnej chrbtice môžete potlačiť cvičeniami

Funkciou krčnej chrbtice je opora a pohyb hlavy a tiež cez ňu prechádza miecha, ktorú stavce chránia. Keďže sú na hlave umiestnené hlavné zmyslové orgány, ktoré nás informujú o vonkajšom svete, pohyblivosť krčnej chrbtice je dôležitá pre bežný život rovnako ako športové aktivity. Krčná chrbtica je zároveň najpohyblivejšia časť chrbtice, a aj preto je veľmi náchylná na zranenia a bolesti. Akékoľvek zmeny v krčnej chrbtici budú mať dopad aj na hlavu prípadne hrudnú chrbticu a platí to aj opačne.  Bolesť hlavy mnoho ľudí rieši analgetikami, avšak pre jej úspešné odstránenie je podstatné vedieť príčinu bolesti. Pretože ak sa príčina skrýva v krčnej chrbtici, ide o problém, ktorý sa našťastie dá veľmi jednoducho riešiť pomocou neinvazívnej metódy – cvičením. Práve precvičovanie a uvoľňovanie napätých svalov, minimalizuje bolesť hlavy, pretože práve stuhnuté svaly sú hlavným zdrojom bolesti. Fyzioterapia je odbor, ktorý dokáže pomocou vhodných cvikov riešiť aj tie problémy, ktoré na prvý pohľad nespadajú do nášho odborného spektra. Bolesť hlavy z krčnej chrbtice, tenzná bolesť, totiž po užití liekov proti bolesti odznie, ale nevyrieši sa jej príčina a bolesť bude čochvíľa späť.   

Čo spôsobuje bolesť hlavy z krčnej chrbtice?

Tento typ bolesti hlavy, ako už z názvu vyplýva, spôsobujú anomálie krčnej chrbtice. Bolesti hlavy z krčnej chrbtice, alebo aj cervikogénne bolesti hlavy sú skupinou sekundárnych bolesti hlavy, spojené s ochoreniami krku, hlavových alebo tvárových štruktúr. Jednou z príčin býva porucha funkcie krčnej chrbtice, väčšinou blokáda, ktorú spôsobuje dlhodobé statické preťaženie či už pri sedavom zamestnaní alebo niektorých pohybov krčnej chrbtice. Dôležité je, aby lekár zistil o akú príčinu ide. Nie každá bolesť ústi v krčnej chrbtici a je spôsobená fyziologickými stavmi, ako je napätie prislúchajúcich stavov. Liečba za pomoci fyzioterapeuta sa upriamuje na riešenie problému a ak je diagnóza nesprávne určená, úľava od bolesti hlavy sa nemusí dostaviť. Treba tiež myslieť na to, že zmeny v krčnej chrbtici sa nemusia prejaviť len bolesťou hlavy, ale takisto bolesťou v ramene, predlaktí a prstoch na rukách.   

Bolesť hlavy v zátylku

Bolesť hlavy v zátylku môže mať hneď niekoľko pôvodcov. Najčastejším zdrojom je nepochybne krčná chrbtica, o ktorej sme písali vyššie. Ďalším možným zdrojom bolesti je nízky tlak, kedy sa však bolesť objavuje aj na spánkoch a nadobúda pulzujúci charakter. Práve nízky tlak môže súvisieť s meteosenzitivitou pacientov, kedy je bolesť spôsobená prudkou zmenou počasia. Ak sa bolesť objavuje pravidelne alebo trvá pridlho, vyhľadajte lekára, aby ste vylúčili prípadné iné závažnejšie ochorenia.  

Bolesť hlavy z krčnej chrbtice a vplyv fyzioterapie

Fyzioterapia je mylne považovaná za odbor, ktorý rieši výhradne bolesti spojené s pohybovým aparátom, či celkovo s rehabilitáciou. Fyzioterapia však pokrýva celú škálu problémov vznikajúcich na základe poškodenia či inej anomálie mäkkého tkaniva, rovnako ako napätie svalov prislúchajúcich ku hlave a krčnej chrbtici. V niektorých prípadoch môže tiež ísť o stuhnutie či napätie tvárových svalov vplyvom chrbtice, čo je taktiež možné riešiť fyzioterapeutickou cestou. Ako fyzioterapeuti môžeme ľudí s týmto druhom bolesti naučiť adekvátne cvičenia, poskytnúť mobilizáciu, fyzikálnu terapiu, napr. elektroliečbu, masáže, no predovšetkým upraviť pohybové stereotypy a nacvičiť vhodný spôsob sedenia, prípadne poskytnúť školu chrbta.   Skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas rokov liečenia našich pacientov ukázali, že správnou diagnostikou a pravidelným cvičením je možné sa zbaviť aj chronického ochorenia, kedy sú analgetiká už zbytočným zahlcovaním organizmu človeka.  

Stuhnutý krk a bolesť hlavy

Stuhnutý krk a bolesti krčnej chrbtice môžu byť signálom, že je potrebné na svojom doterajšom fungovaní niečo zmeniť. Stuhnutie krčnej chrbtice a stlačenie nervu sa neudejú len tým, že počas spánku máme zlú polohu. Tento stav pramení z dlhodobého nevhodného zaťaženia. Zlé držanie tela, kontinuálne namáhanie jednej strany tela, nedostatok pohybu, stres a dlhé hodiny v práci, nesprávna obuv, ktorá nepodporuje prirodzenú klenbu chodidla, ktorá vplýva na celé telo a mnohé ďalšie. Stuhnutie krku mnoho ľudí rieši analgetikami či mastičkami a gélmi, ich účinok však nie je trvácny. Neuvedomujú si pritom, že si týmto prístupom zarábajú na oveľa vážnejšie problémy až chronický stav. 

Sedavé zamestnanie a ochabnuté svalstvo

Za bolesťou hlavy a krčnej chrbtice sa mnohokrát skrývajú dlhé hodiny za počítačom. Mnoho ľudí v sede podsadí panvu, zhrbí chrbát, ramená zaguľatí smerom dopredu a hlavu vysunie tiež smerom dopredu. A práve táto poloha hlavy nesmierne zaťažuje stavce krčnej chrbtice. Hlava by mala byť v stredovej osi nášho tela, len tak sa jej váha rovnomerne rozloží do celej chrbtice, panvy, dolných končatín a chodidiel. Okrem pravidelného cvičenia, pri ktorom uvoľnite svaly šije a tvárové svaly a zároveň posilníte predné svaly krku a tiež mobilizuje chrbticu a ramenné pletence, je dôležité upraviť si pracovné prostredie tak, aby zodpovedalo vašim telesným proporciám - výška stola, stoličky a tiež poloha monitora. Ten by mal byť vo výške očí a rovno vpredu, aby sme nemuseli hlavu skloniť či predkloniť a prípadne telo rotovať doprava či doľava. Ak používate pri práci notebook zaobstarajte si externý monitor, váš krk sa vám za to poďakuje. Počas práce je nutné robiť si pravidelné prestávky, postaviť sa a rozhýbať sa, zájsť si po vodu, alebo si otvoriť okno či prejsť sa po schodoch. Výborné pre uvoľnenie šije a krku a tiež očí je porozhliadnuť sa po miestnosti, na chvíľu zrakom spočinúť na mieste v diaľke a nedívať sa pritom na nič konkrétne. Málokto si uvedomuje, že aj napätie očí má vplyv na stav našej chrbtice! Je to preto, že okohybné svaly sa upínajú na záhlavie a ich aktivita ovplyvní šijové svaly. Cvikmi na oči si môžete pomôcť s bolesťami krku, šije a hlavy a tiež zlepšiť zrak, alebo aspoň zvrátiť jeho zhoršovanie.  Nezabdunite však, že ani v tej najsprávnejšej polohe tela nevydržíme celý deň, dôležité je, čo robíme väčšinu času a či zaťaženie aj patrične kompenzujeme.  Fyzioterapia dokáže pomôcť nielen pri bolesti hlavy z krčnej chrbtice, ale aj pri stuhnutom krku či stlačenom nerve. Pacienti však musia takisto prispieť svojim dielom a pravidelne cvičiť podľa cvičebného plánu, ktorý im stanoví fyzioterapeut. Cvičiť môžete aj v pohodlí domova, odporúčame však začať pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov našej kliniky Profy.

Autori

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
Lekár FBLR / Ortopéd

Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.
Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.

Patrik Kuhnel
Patrik Kuhnel

Vzdelanie: SZS Diplomovaný fyzioterapeut
Metodiky: McKenzie, Dornova metóda, Mobilizačné techniky
Špecializácia: Rekreační aj vrcholoví športovci, Bolesti chrbtice, Dolné končatiny, Chodidlo