CHOLESTEROL v tabuľkách – čo znamenajú jednotlivé hodnoty

Testovanie cholesterolu v krvi by malo byť súčasťou pravidelného lekárskeho vyšetrenia. Kedy sú hodnoty cholesterolu v norme a kedy je cholesterol nebezpečne vysoký? Odpovede nájdete v tabuľke. Cholesterol je dôležitá látka, ktorá plní v tele človeka viaceré funkcie. Hrá dôležitú úlohu pri budovaní bunkových štruktúr, produkcii hormónov a žlče, ako aj pri tvorbe vitamínu D. Každý z nás cholesterol potrebuje. Problém ale nastáva, ak je ho v tele príliš veľa. Cholesterol nie je esenciálna zložka potravy, nakoľko si ju telo dokáže vyprodukovať samé. Napriek tomu mnohí ľudia prijímajú zo svojho jedálnička nadmerné množstvo cholesterolu. Rastliny nedokážu produkovať cholesterol, preto sa nachádza iba v potravinách živočíšneho pôvodu, napríklad v mäse a mliečnych výrobkoch. Obsah článku nižšie je vytvorený v spolupráci so spoločnosťou Health services .

Norma cholesterolu

Vyšetrenie cholesterolu v krvi odhalí množstvo tukov v krvi. Komplexné vyšetrenie sa zameriava na celkový cholesterol a jednotlivé zložky cholesterolu: LDL cholesterol, známy ako „zlý cholesterol”, HDL cholesterol, známy ako „dobrý cholesterol” a triglyceridy. Celkový cholesterol vypočítame tak, že sčítame LDL cholesterol, HDL cholesterol a triglyceridy. Hodnoty celkového cholesterolu v krvi ale nie sú tým najdôležitejším ukazovateľom. Podstatný je pomer medzi HDL a celkovým cholesterolom, ako aj pomer medzi triglyceridmi a HDL zložkou cholesterolu. To znamená, že môžete byť úplne zdravý aj v prípade, že máte vysoký cholesterol. Dôvodom môže byť vysoký HDL – dobrý cholesterol, ktorý zvyšuje hodnotu celkového cholesterolu. V minulosti tento fakt mnohí lekári nezohľadňovali, čo viedlo k predpisovaniu liekov na zníženie cholesterolu aj tým pacientom, ktorí ich nepotrebovali. Aktuálne hodnoty cholesterolu v tabuľkách v súlade s novými vedeckými poznatkami. Aj napriek tomu treba podotknúť, že ideálna hodnota cholesterolu neexistuje, resp. môže byť u každého človeka iná. Pri stanovení liečby musí lekár prihliadať aj na ďalšie aspekty zdravotného stavu a rizikové faktory.

Hodnoty cholesterolu v krvi – tabuľka

Cieľové hodnoty cholesterolu podľa celkového kardiovaskulárneho rizika delíme nasledovne:

Celkový cholesterol

HDL – dobrý cholesterol

LDL – zlý cholesterol

Triglyceridy

Norma

Do 200 mg/dl

40 mg/dl a viac

Menej ako 100 mg/dl

Menej ako 149 mg/dl

Zvýšený cholesterol

200 – 239 mg/dl

-

100 – 139 mg/dl

150 – 199 mg/dl

Vysoký cholesterol

240 mg/dl a viac

-

140 mg/dl a viac

200 mg/dl a viac

Nízky cholesterol

-

Menej ako 40 mg/dl

-

-

Dospelí

Hodnoty cholesterolu u dospelých ľudí môžeme hodnotiť aj v jednotkách mmol/l. Nasledujúce údaje sa týkajú celkového cholesterolu:

  • do 5,2 mmol/l – normálna hladina cholesterolu v krvi

  • medzi 5,2 a 6,5 mmol/l – mierne zvýšená hladina cholesterolu v krvi

  • medzi 6,5 a 7,8 mmol/l – zvýšená hladina cholesterolu v krvi

  • nad 7,8 mmol/l – vysoká hladina cholesterolu v krvi

Jednotlivé zložky cholesterolu v norme:

  • HDL cholesterol  – viac ako 1,036 mmol/l

  • LDL cholesterol – menej ako 2,59 mmol/l

  • Triglyceridy – menej ako 3,86 mmol/l

Cieľom zmien v životospráve by nemalo byť zníženie celkového cholesterolu, ale prevencia pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. K tomu prispieva zvýšenie HDL (dobrého cholesterolu), zníženie LDL (zlého cholesterolu) a zníženie triglyceridov.

Deti

U aktívnych detí so zdravou životosprávou je len veľmi malá šanca na vznik vysokého cholesterolu. Vyšetrením cholesterolu v 13-12 roku života je však možné odhaliť dedičné poruchy metabolizmu cholesterolu, ktoré vedú k infarktom v mladom veku.

Celkový cholesterol

HDL – dobrý cholesterol

LDL – zlý cholesterol

Triglyceridy

Norma

Do 170 mg/dl

45 mg/dl a viac

Menej ako 110 mg/dl

Menej ako 75 mg/dl (do 9 rokov) Menej ako 90 mg/dl (10-19 rokov)

Zvýšený cholesterol

170 – 199 mg/dl

40 - 45 mg/dl

110 – 129 mg/dl

75 – 99 mg/dl (do 9 rokov) 90 – 129 mg/dl (10-19 rokov)

Vysoký cholesterol

200 mg/dl a viac

-

130 mg/dl a viac

Viac ako 100 mg/dl (do 9 rokov) Viac ako 130 mg/dl (10-19 rokov)

Nízky cholesterol

-

Menej ako 40 mg/dl

-

-

Vplyvy na hodnoty cholesterolu

Hodnoty dobrého i zlého cholesterolu ovplyvňujú dva hlavné faktory: genetická predispozícia a životospráva. Z hľadiska genetiky môže ísť o diagnózu s názvom familiárna hypercholeste­rolémia, známu ako „dedičný cholesterol”. Pozmenený gén v DNA pri tejto chorobe spôsobuje hromadenie „zlého“ cholesterolu a upchávanie ciev.  Hoci pohlavie a vek neovplyvňujú cholesterol ako taký, zvyšujú riziko zvýšeného cholesterolu. Muži sú o niečo náchylnejší než ženy a riziko stúpa najmä po 40 roku života. Ďalšími dôležitými faktormi sú ochorenia ako cukrovka a obezita. Spôsob, akým dokážeme hodnoty cholesterolu upraviť aj bez liekov, je zmena životosprávy. Riziko vysokého cholesterolu sa týka fajčiarov, ľudí, ktorí nemajú dostatok pohybu, sú v každodennom strese alebo tých, ktorí konzumujú tučnú stravu a nadmerné množstvo potravín živočíšneho pôvodu.

Autor

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
Lekár FBLR / Ortopéd

Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.
Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.