Bolesť krížov lieky vždy neutlmia. Kríže, sakrálna chrbtica, je veľmi bolestivá oblasť, najmä ak sa jedná o chronický problém, napr. vysunutie medzistavcovej platničky. Pacienti pociťujú bolesť buď vplyvom akútneho či chronického problému s chrbticou. Viac ako 80% problémov spojených s bolesťou chrbtice sa dá vyriešiť zmenou habitu a cvičením, ktoré zmobilizuje skrátené svalstvo. 

 

Mnoho pacientov sa obáva možnej liečby či rehabilitácie, a preto utlmujú bolesť analgetikami. Po analgetikách siaha čoraz viac pacientov čo komplikuje a oddiaľuje možnosť úplného vyliečenia pomocou dostupných možností. Je dôležité uviesť, že analgetiká či antipyretiká len maskujú symptómy pravého problému a hĺbkovú príčinu vôbec neriešia. Rovnako ako väčšina liekov a liečiv, aj vyššie zmienené druhy liekov majú množstvo vedľajších účinkov, ktoré neblaho vplývajú na organizmus aj z dlhodobého hľadiska. Pacientom odporúčame kontaktovať skúseného fyzioterapeuta, ortopéda či neurológa a riešiť svoj problém skôr, kým nebude musieť pacient znášať trvalé fyzické a psychické následky. 

 

Bolesť krížov a lieky: Ako pomáhajú?

Analgetiká sú typy liekov, za ktoré sa považuje akákoľvek látka so schopnosťou analgézie. Analgézia je stav bez pociťovania bolesti. Princípom činnosti analgetík pôsobenie na periférny alebo centrálny nervový systém CNS. Bolesť vzniká nervovými vzruchmi (noziceptormi) a je distribuovaná pomocou mediátorov bolesti. Medzi chemické látky a mediátory bolesti patrí napr. leukotriény, prostaglandíny, tromboxány, ktoré sú vytvárané enzýmom – cyklooxygenázou. Cyklooxygenáza vytvára tieto mediátory bolesti, ktoré sú taktiež zodpovedné aj za iné vonkajšie prejavy, napr. horúčku. 

 

Väčšina komerčných liekov proti bolesti či proti horúčke (napr. Paralen, Ibuprofen, Acylpirín) fungujú práve na princípe blokovania cyklooxygenázy. Blokovanie cyklooxygenázy stále umožňuje normálnu funkciu nervových spojení, avšak redukuje len bolesť

 

Náplasť na bolesť krížov

Bolesť krížov lieky nepotlačia a platí to aj v prípade hrejivých náplastí. Hrejivé náplaste fungujú na princípe distribúcie suchého tepla, ktoré môžeme aplikovať napr. infračerveným svetlom, biolampou, saunou a pod. Náplasť na bolesť krížov odporúčame aplikovať v prípade zaseknutia nervu, natiahnutia svalu či naopak pri bolesti zo skráteného svalstva. 

 

Náplasť na bolesť krížov v žiadnom prípade nelieči príčinu a kauzálnosť vzniku primárnej bolesti. Tento druh znižovania bolesti môže len zriedka ublížiť, a to najmä pri zápalových ložiskách na ktoré sa neodporúča aplikácia teplých či horúcich obkladov. 

 

Tabletky na bolesť krížov

Tabletky na bolesť krížov dokážu úplne stlmiť bolesť vyvolanú chronickým problémom a čiastočne utlmiť bolesť akútnej príčiny. Tabletky proti bolesti rovnako nie sú riešením bolestivého stavu a často ich účinok vyprchá po 3 hodinách. Analgetiká rozdeľujeme do niekoľkých skupín, a to narkotiká (napr. morfín), syntetické lieky s narkotickým účinkom (napr. tramadol) a paracetamol

 

Žiadne lieky nie sú bez vedľajších účinkov. Tie sa však na konkrétnej osobe môžu a nemusia prejaviť. Dlhodobé užívanie agresívnych a silných liekov proti bolesti spôsobuje dlhodobé problémy, a to najčastejšie s tráviacim traktom. 

 

Vedľajšie účinky liekov proti bolesti 

Vedľajšie účinky liekov proti bolesti zväčša napádajú tráviaci systém, konkrétne žalúdok, alebo kožnú bariéru. Rôzne typy liekov môžu mať rôzne prejavy. Najčastejšie sa lekári stretávajú s bolesťou brucha spôsobenou liekmi proti bolesti, alebo hnačkou, ktorá je príznačná pre antibiotiká. S novými liekmi, ktoré sú každoročne uvádzané na trh, môžu dôjsť aj nové vedľajšie účinky a ich prejavy. 

 

UPOZORNENIE! 

Bolesť krížov lieky nevyliečia, ale len utlmia na veľmi krátku časovú jednotku. Pacienti by mali investovať do svojho tela čas, ktorý je potrebný na úplné preliečenie problému. Vo väčšine prípadov by pomohlo minimálne správne sedenie a osvojenie si habitov pravidelného pohybu. 

 

Zdroje: