Bolesť krížov vystreľuje do nohy – stav, ktorý opisuje nie jeden pacient fyzioterapeutickej kliniky. Táto bolesť je bodavá a objavuje sa pri pohybe čo značí, že aj pôvod tejto bolesti vychádza z problému pohybového aparátu. Najčastejšie sa stretávame s diagnózou problematických medzistavcových platničiek, ktoré tlačia na jednotlivé nervy miechy a spôsobujú bolesť v končatinách. Tento stav je však hraničný a trvá niekoľko rokov kým sa vyvinie. Predísť hernií disku môžeme vďaka správnemu cvičeniu a posilňovaniu tzv. core, teda hlbokých stabilizačných svalov chrbtice a abdominálnej dutiny. Už pri prvotných bolestiach chrbtice (krčnej, hrudnej, driekovej a krížovej chrbtice) je dôležité zabrániť recidíve, a to cvičením a správnym pohybom. 

Medzistavcové fazetové kĺby 

Medzistavcové fazetové kĺby zabezpečujú kĺbové spojenie jednotlivých stavcov chrbtice. Bolesť nastáva vtedy, ak dôjde k subluxácií alebo k neúplnému vykĺbeniu fazetového kĺbu. Medzi najčastejšie príčiny vzniku poškodenia a delokalizácie fazetových kĺbov je najmä obezita, ktorá neblaho vplýva komplexne na celú distribúciu sily chrbtice.  

Poškodenie medzistavcových fazetových kĺbov sa prejavuje bolesťou krížov, ktorá môže vystreľovať do bedier či dolných končatín. Bolesť sa taktiež prejavuje pri predklone či rotácií chrbtice, ktorá je obzvlášť bolestivá. Bolesť rovnako graduje pri zotrvaní v statickej polohe, a to pri sedení či pri státí. Pacient často hľadá úľavovú polohu. 

Poškodenie fazetových kĺbov a symptómy:

  • Bolesť je tlaková, tupá, zasahuje do hlbších častí svalov
  • Bolesť vystreľuje z chrbtice takmer až po koleno, najčastejšie do triesla
  • Prejavuje sa ranná tuhosť, bolesť pri predklone či jemnej rotácií

Liečba bolestí ústiacich z poškodenia či delokalizácie fazetových kĺbov závisí práve na charaktere poškodenia. Pri degeneratívnych stavoch, napr. pri artróze, je liečba vo forme fyzioterapie len doplnková a vo veľkej miere sa využíva práve fyzikálna terapia. Fyzikálna terapia pôsobí analgeticky, pomáha pri odvode zápalových látok v krvi pomocou jemných vibrácií, a taktiež účinne pôsobí pri opuchom.  

V prípade, že došlo k neúplnému vykĺbeniu či posuvu kĺbu vplyvom pohybovej inaktivity, obezity či zlej mechaniky pohybu, odporúčame rehabilitačné cvičenia, prípadne SM systém

Zápal ischiasu 

Zápal ischiasu je zápal sedacieho nervu. Hoci sa jedná o zápal v oblasti sedacieho svalu, bolesť pôsobí aj v oblasti lumbálnej chrbtice a vystreľuje zväčša do dolných končatín. Aj pri zápale ischiasu sa však vraciame zväčša k problémom hernie disku. Oba problémy ústia z nedostatočnej lokomócie, inaktivite a civilizačných ochorení. Ďalšou príčinou zápalu ischiasu sú pravidelné svalové kŕče v dolných končatinách.  Prevalencia ischiasu sa vzťahuje prevažne na pacientov v produktívnom veku, a to od 30-50 rokov. 

Medzi primárne prejavy ischiasu patrí: 

  • Mravčenie, brnenie a slabosť dolných končatín
  • Bolesť graduje pri statickom zotrvaní, pri sedení či státí
  • Bolesť je tlaková, vyžaruje do krížovej oblasti a nadobúda bodavý charakter do dolných končatín

Ischias je možné liečiť aj v domácom prostredí avšak len v prípade, ak nie je príčinou jeho vzniku závažné ochorenie, príp. hernia disku. Bolesť spájaná s ischiasom môže variovať, no vo väčšine prípadov sa vytratí v priebehu 6 týždňov. Ak však bolesť neustupuje, a príčinou nie je hernia disku, je možnosť podávania analgetík, prípadne aplikácie fyzikálnej terapie. Lekárska prax odporúča aj aplikáciu myorelaxancií

Bolesť krížov vystreľuje do nohy je zväčša spôsobená degeneratívnymi ochoreniami chrbtice, kontrakciou svalov resp. svalovými kŕčmi, či nezdravou životosprávou. Bolesť krížov ktorá vystreľuje do nôh sa môže objaviť pri inaktivite, ale naopak aj pri pohybe, ktorého vykonávanie však nie je technicky a lokomočne správne (sústavné dvíhanie ťažkých bremien, sedavá práca, nedostatok magnézia a pod). 

Zdroje: