Cukrovka je chronické metabolické ochorenie, ktoré sa vyznačuje trvale zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémia). Jej rozvoj nastáva pri dysbalancií či absencií inzulínu, resp. jeho necitlivosti vzhľadom na organizmus. Funkciou inzulínu je dodávať cukor do buniek, a tým účinne znížiť hladinu cukru v krvi. Pacienti môžu byť postihnutý cukrovkou I. a II. stupňa, pričom sa príznaky nemusia prejaviť. Závislosti vzniku cukrovky je podmienená civilizačnými návykmi a genetickou predispozíciou.  Fyzioterapia je pri cukrovke považovaná za behaviorálnu liečbu, kedy je možné sa vyhnúť problémom s dolnými končatinami. Zanedbanie pravidelného pohybu a fyzioterapeutického cvičenia môže viesť až k amputácií nohy či iným gangrenóznym defektom

 

Cukrovka a fyzioterapia: Kedy môže cvičenie pomôcť? 

Fyzioterapia ako súčasť liečby symptómov cukrovky sa považuje za behaviorálnu liečbu. Behaviorálna liečba pojednáva o zmene priamo ovplyvniteľných návykov, ktoré majú dopad na progres, resp. regres, liečby. Dôležitým faktom je, že fyzioterapia nedokáže cukrovku liečiť. Pravidelným cvičením je možné regulovať príznaky, ktoré vznikli následkom zvýšeného cukru v krvi. 

 

Cvičenie je dôležité aj z pohľadu redukcie váhy, čo je rizikové najmä pre pacientov trpiacich cukrovkou II.typu. Efektívne chudnutie znižuje váhu jedinca, čím zlepší prekrvovanie dolných končatín a vitalitu kĺbových ložísk. Pri cukrovke je pacient často ohrozený tzv. diabetickou osteoporózou

 

Vznik diabetickej osteoporózy

Vznik tzv. diabetickej osteoporózy je založený na znížení obsahu kostnej hmoty. K zníženiu kostnej hmoty dochádza pri porušení mikroštruktúry kostí vplyvom poruchy vstrebávania vápnika. Práve vápnik je pri cukrovke nadmerne vylučovaný, a to z dôvodu zmien hladín inzulínu. Rovnako ako vápnik, aj vstrebávanie vitamínu D je ovplyvnené poruchou obličiek, resp. užívaním antidiabetík. 

 

Hojenie zlomenín predstavuje pre pacienta zdĺhavý a zložitý proces. 

 

Prekrvenie dolných končatín pomocou cvičenia 

Fyzioterapia dokáže účinne reagovať na nedostatočné prekrvenie dolných končatín, ktoré sú pri cukrovke rizikové.  Cukrovka, resp. nadbytok cukru v krvi spôsobuje, že väzba glukózy a bielkoviny mení svoju elementárnu štruktúru, a teda nedokáže plniť svoju funkciu. Táto skutočnosť vplýva na využitie kolagénu v organizme a vzniká tzv. diabetická kolagenóza. 

 

Diabetická kolagenóza 

Diabetická kolagenóza je dlhotrvajúci stav, ktorá sa prejavuje ukladaním kolagénu s jeho eliminovaním odbúravaním. Pacient s diabetickou kolagenózou pociťuje bolesť kĺbov, nestabilitu v kĺbových spojeniach rovnako ako aj problém s pohyblivosťou. Dochádza k zhrubnutiu kĺbových puzdier

Fyzioterapia reaguje vhodným cvičebným plánom, ktorý pri diabetickej kolagenóze využíva mobilizačné techniky. Cieľom mobilizačných techník je zlepšenie mobilizácie kĺbu a kooperácie s prislúchajúcimi svalmi a väzivami, čím pacient účinne predchádza skráteniu týchto svalov a vzniku spazmatickej bolesti.

 

Diabetická noha 

Diabetická noha vzniká ako dôsledok zanedbanej intervencie a liečby. Pacienti s diabetom majú problém s dolnými končatinami, ich prekrvením a nervovou kooperáciou. Bez správnej liečby dochádza k gangrenóznym anomáliám, ktoré môžu prerásť až k nutnosti amputácie nohy. 

 

U diabetikov je niekoľkonásobne zvýšené riziko amputácie nôh než u nediabetických pacientov. 

 

Vďaka rehabilitačným cvičeniam je možné účinne prekrviť dolné končatiny aj v prípade, ak diabetický pacient trpí obezitou. Tieto cvičenia sú však účinné len vtedy, ak ich pacient vykonáva na dennej báze a tým stimuluje cirkuláciu krvi. Cirkulácia krvi odvádza z miesta zápalového ložiska toxické látky, ktoré spôsobujú zápal, a nahrádzajú ich kyslíkom, ktorý urýchľuje procesy hojenia

 

Fyzioterapia predstavuje pri cukrovke možnosti potlačenia príznakov bez využívania konzervatívnej liečby (medikamentov). 

 

Zdroje: