Detská fyzioterapia je odvetvie, ktoré nachádza stále väčšie a väčšie uplatnenie. Detský fyzioterapeut je odborník na pohyb pre bábätká, deti a adolescentov. Ide o odnož fyzioterapie, ktorej cieľom je zlepšiť pohybové vzorce dieťaťa použitím metód ako je trénovanie pohybu, posilnenie svalov, cvičenie, strečing, intenzívne terapeutické programy, cvičenia na rozvoj motoriky a mnohé ďalšie, ktoré dieťaťu pomôžu s optimálnym psychomotorickým vývojom. V tomto článku sa pozrieme na to, s čím všetkým sa môžete na detského fyzioterapeuta obrátiť. 

V čom sa detská fyzioterapia odlišuje?

Prístup fyzioterapeuta k dospelému človeku a k dieťaťu by mal byť odlišný,  vzhľadom na to, že dieťa je potrebné zaujať a vymyslieť efektívne metódy pripomínajúce hru a zábavu. Detský fyzioterapeut by mal mať k deťom vzťah, mal by vedieť ako s deťmi komunikovať a dosiahnuť u nich požadovaný výsledok. 

U detí sa vo fyzioterapii zväčša rieši oneskorený psychomotorický vývoj, nesúmerný rozvoj zručností, napríklad ak dieťa výrazne používa iba pravú, alebo iba ľavú stranu tela, a takisto sa rieši psychomotorický vývoj v náväznosti na zmyslové orgány, prevažne zrak a sluch, nakoľko tie výrazne ovplyvňujú aj vývoj pohybu. Ďalej detský fyzioterapeut môže pomôcť s rehabilitáciou po úraze dieťaťa. 

Keďže deti sú ešte veľmi tvárne a ich pohybové vzorce ešte nie sú dlhodobo fixované, ak sa nedostatky v rozvoji podchytia včas, dieťa napreduje veľmi rýchlo a výsledky sú dlhodobé.

Asi najčastejšie diagnózy, ktoré sa u detí riešia sú ploché nohy, skolióza a nesprávne držanie tela, ale môže ísť tiež o iné symptómy, ktoré spomenieme ďalej. 

Kedy navštíviť detského fyzioterapeuta? 

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, kedy rodičia najčastejšie navštevujú detského fyzioterapeuta. 

Ak ide o dieťa do 18 mesiacov:

 • Predčasne narodené deti alebo deti s nízkou pôrodnou váhou,
 • rôzne tonusové poruchy – hypotonus (znížené svalové napätie, ktoré môže signalizovať neurologický, genetický alebo metabolický problém) a hypertonus (nadmerné svalové napätie),
 • bábätká s problematickým otáčaním hlavičky,
 • uklonená hlavička, 
 • záklon trupu, 
 • torticollis, 
 • centrálne koordinačné poruchy (CKP), 
 • asymetrie tela, 
 • diastáza brušných svalov
 • umbilikálna hernia, teda rozostúpenie svalov okolo pupka,
 • deti s popôrodnou traumou,
 • bábätká, ktoré odmietajú ľah na brušku,
 • bábätká s rovnými plochami na chrbátiku alebo na stranách hlavičky, hlavne po 7.týždni,
 • bábätká,  ktoré v príhodnom čase samé neotáčajú, nesedia, nelozia a nechodia.

Ak ide o dieťa staršie ako 18 mesiacov:

 • Ploché nohy (priečna a pozdĺžna klenba), 
 • deti, u ktorých sa pohyb rozvíja problematicky – problémy s koordináciou, rovnováhou, behom a chôdzou, časté pády, ap.
 • skolióza, 
 • chybné držanie tela a rôzne posturálne asymetrie,
 • bolestivé stavy, 
 • hypotonus a hypertonus,
 • valgózne a varózne postavenie dolných končatín (nohy do X a do O), 
 • rôzne poúrazové a pooperačné stavy.

Fyzioterapia hneď po narodení?

Odporúča sa navštíviť fyzioterapeuta po skončení šestonedelia. Pôrod dokáže byť náročný nielen pre mamičku, ale aj dieťa, ktoré prechádza úzkymi pôrodnými cestami a po ňom na dieťa pôsobí prostredie, pred ktorým bolo v brušku čiastočne chránené. Zrazu cíti vône, vníma svetlo, počuje zvuky, zažíva tlak, kontakt s povrchom a pôsobenie gravitácie na telíčko bábätka je takisto iné, ako bolo v brušku. Fyzioterapeut sa u takého malého bábätka obzvlášť sústredí na motorické štádia a ich vhodné podporenie už počas prvého roka života. Ak máte aj staršie dieťa a u fyzioterapeuta ste neboli, v prvom rade zachovajte pokoj. Lepšie navštíviť fyzioterapeuta neskôr, ako nikdy. Ale pokiaľ vaše dieťa pravidelne prezerá pediater a nikam vás neodporučil, pravdepodobne sa vaše dieťa vyvíja bezproblémovo. 

Hypotonus vs. hypertonus u detí

Rozoberieme si ešte tieto dve diagnózy, ktoré nemusia byť z názvu jasné a známe.

Predpona hypo znamená menej, tonus zas znamená napätie, a v tomto kontexte ide o svalové napätie. Prejaví sa to tak, že dieťa často padá, nestíha za rovesníkmi pri hre a celkovo vyhýbajú sa pohybu. Znížené svalové napätie môže signalizovať neurologický, genetický alebo metabolický problém a zvyčajne sa prejaví do 6. mesiacov veku dieťaťa. Včasná diagnostika a hlavne fyzioterapia môžu dieťatku výrazne pomôcť vo vývoji a zlepšiť tak kvalitu jeho pohybu a života.

Hypotonus si všimnete už pri dojčení, kedy dieťa saje veľmi krátko a nedostatočne, pretože mu chýba sila. Objaviť sa môže aj reflux, teda že dieťa v sebe neudrží mlieko. Ďalej časté koliky, problémy s dýchaním a paradoxne tieto deti veľmi málo plačú. Jednoducho dieťatko sa vyvíja oneskorene a má s vývojom značný problém. 

Hypertonus je naopak zvýšené svalové napätie, ktoré často vzniká už v prenatálnom vývoji, teda v brušku. Vyvolať ho môže stres či ochorenie mamičky, ako napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, a iné. Môže k nemu dôjsť aj pri pôrode v dôsledku nedostatku kyslíka pre bábätko, či v prípade iných komplikácií. Hypertonus sa prejaví nepokojom, plačom a kojeneckými kolikami. Dieťatko je dráždivé, rúčky drží v pästi, hlavička mu prepadáva dozadu, nekoordinovane pohybuje rúčkami a nôžkami s vyruší ho každá zmena polohy tela. Aj v prípade hypertonu môže pomôcť fyzioterapia, kedy vám skúsený odborník ukáže, ako s dieťaťom zachádzať, aby sa hypertonus nezvyšoval. 

Fyzioterapia a rehabilitácia sa takisto využíva v prípade detí s postihnutím alebo viacnásobným postihnutím. Patria sem deti s detskou mozgovou obrnou, genetickými poruchami, autizmom, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Samozrejme, postup rehabilitácie bude u týchto detí iný a bude záležať na rozsahu postihnutia ako aj jeho individuálneho prejavu. Odborník bude vedieť, aký postup v prípade vášho dieťaťa zvoliť. Samozrejme, dôležitý je aj vzťah a dôvera, ktoré sa vybudujú medzi dieťaťom a fyzioterapeutom a samozrejme i rodičmi, pretože zohrávajú kľúčovú rolu v procese uzdravovania.  

Nezabúdajte, že čím skôr sa nedostatok vo vývoji dieťaťa podchytí, tým rýchlejšie dôjde k náprave a predídete tak komplikáciou vo vyššom veku. Na vyšetrenie sa môžete objednať aj v našej ambulancii.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.