Facetové kĺby sú častým zdrojom chronickej bolesti lumbálnej (driekovej) a sakrálnej (krížovej) oblasti chrbtice. Príznaky bolesti facetového syndrómu sú často neurčité, a preto sa z veľkej časti ošetrujúci lekár venuje diagnostike a včasnej intervencií ochorenia. Prevalencia výskytu sa nevzťahuje na určitý vek, pričom však môže postihnúť pacienta v produktívnom veku, ako aj seniora vplyvom degeneračných zmien chrbtice. Vznik bolesti chrbtice ústí od tzv. facetových kĺbov, ktorých funkciou je spájanie stavcov. 

Facetové kĺby a vznik bolesti 

Facetové kĺby a ich bolesť sa môžu vyskytovať po celej dĺžke chrbtice. Chrbtica disponuje 33 až 34 stavcami, ktorých spojenie tvoria práve facetové kĺby. Princíp činnosti facetových kĺbov, lat. articulatio intervertebrales, je vytvorenie pohyblivého spojenia, ktoré rovnako zabezpečia vhodnú distribúciu sily ústiacej z vrchu tela. Funkcia facetových kĺbov je stabilizačná, distribučná, pričom udáva možný rozsah pohybu v osi

Facetové kĺby sú tvorené chrupavkou, kĺbovou kapsulou a synoviálnou tekutinou. Synoviálna tekutina vypĺňa medzikĺbový priestor, ktorý je o objeme cca 1-2 ml.  Rovnako sú veľmi inervované, čo v praxi znamená, že sú veľmi citlivé a môžeme ich považovať za zdroj častej bolesti chrbtice. 

Nervové zásobenie facetových kĺbov je rozdelený do niekoľkých častí, ktoré sú využívané aj pri diagnostike facetového syndrómu. Dôležitou súčasťou je mediálne ramienko, ktoré odstupuje zo zadnej vetvy nervového koreňa.  Zadná nervová vetva (lat. ramus dorsalis) vychádza z miechy ako miechová spinálny nerv). Práve anatómia zohráva veľkú rolu pri diagnostike, nakoľko jedna vetva nervového ramienka inervuje vrchný aj spodný kĺb stavca. 

Facetový syndróm a jeho príznaky

Facetový syndróm ako prvý opísal v roku 1933 Ghormley, ktorý sa domnieval že zygapofeálne kĺby, resp. FK, sú generátorom bolesti. Topografia inervácie faziet sa od roku 1933 zmenila a rovnako aj výkon rádiofrekvenčnej techniky ako spôsobu liečby bolesti, príp. iných spôsobov liečby, a to napr. endoskopická rhizotómia

Príznaky facetového syndrómu 

  • Brnenie, mravčenie – parestézie 
  • Tŕpnutie rúk a nôh 
  • Bolesť vystreľujúca do zadku a dolných končatín 
  • Bolesť chrbta v statickej polohe aj v dynamickom pohybe
  • Chronická bolesť chrbta, ktorá začína atakmi bolesti v istej frekvencií a v určitej polohe 
  • Epizodické ataky bolesti
  • Bolesť pri chôdzi po schodoch
  • Incidentálna bolesť objavujúca sa aj v noci 

Kauzálnosť vzniku facetového syndrómu sa neviaže len na populáciu seniorov, ale je možné ju diagnostikovať aj v mladom veku. Primárnou príčinou je mikrotraumatizácia kĺbov, ktorá vzniká pri nadmernom zaťažení, alebo zápalové dráždenie, ktorá vzniká v danom medzistavcovom kĺbe. 

Lumbálny facetový syndróm 

Facetový syndróm najčastejšie postihuje lumbálnu a sakrálnu chrbticu. Lumbálny facetový syndróm je zdrojom bolesti LBP (low back pain) až 45% prípadov a percento sa priamo úmerne zvyšuje s pribúdajúcim vekom. Degenerácie vitality medzistavcových platničiek priamo vplýva na facetové kĺby – v praxi sa uplatňuje tzv. koncepcia trojkĺbového komplexu. Koncepcia trojkĺbového komplexu opisuje dva opozitné facetové kĺby a intervertebrálneho disku. Základom intervertebrálneho disku je medzistavcová platnička, čiže jej degenerácia môže priamo súvisieť so vznikom facetového syndrómu. 

Diagnostika a liečba facetového syndrómu 

Diagnostika sa priamo opiera o somatickú, neurologickú a kineziologickú anamnézu pacienta. V ranných štádiách facetového syndrómu sa objavuje ranná stuhnutosť lumbálnej časti chrbtice, škvrnité vyžarovanie bolesti tupého charakteru, bolesť pri chôdze po schodoch, čo však nepostačuje na úplné potvrdenie facetového syndrómu. 

Pri diagnostike je dôležité si uvedomiť, že väčšina pacientov sa obráti na špecialistu po mesiacoch neúspešnej konzervatívnej liečby počas ktorých bolesť chrbtice potláčajú liekmi proti bolesti. V praxi to znamená, že príznaky sa môžu zhoršovať a obraz lumbálnej chrbtice je diferentný. Vo všeobecnosti však môžeme generalizovať, že pacienti postihnutí facetovým syndrómom nemajú problém vykonať anaflexiu, avšak vzpriamenie sa z retroflexie je problematické. Pacient môže pociťovať bolesť aj počas palpačného vyšetrenia vplyvom prítomnosti spazmov paravertebrálenho svalstva. 

Najlepším diagnostickým prostriedkom je selektívna blokáda mediálneho ramienka zadnej vetvy nervového koreňa, ktorým je facetový kĺb inervovaný. 

Liečba facetového syndrómu sa zameriava najmä na rádiofrekvenčnú metódu. Táto metóda je terapeutický zákrok, ktorý sa vykonáva po 2 krát úspešnej diagnostike inervácie mediálnych ramienok. Vo väčšine prípadov dochádza k úľave takmer bezprostredne po vykonaní zákroku, tj. 4-6 hodín. 

Zdroje: 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 0 / 5. Počet hlasov: 0

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.