Radikulopatia je charakterizovaná ako syndróm akútnej bolesti chrbtice spôsobenej kompresiou miechového nervu. Väčšina z nás sa v živote stretla s bolesťou chrbtice. V mnohých prípadoch sa môže jednať práve o radikulopatiu, ktorej akútny stav môže prejsť až do stavu chronického. Včasná intervencia a liečba pod dohľadom odborníka sú pre úplnú elimináciu kľúčové.

 

Čo je to radikulopatia? 

Radikulopatia, či koreňový syndróm, sú označenia pre stav, počas ktorého dochádza k bolesti, následkom tzv. utláčania miechového nervu. Miechové nervy sú súčasťou nervových zakončení stavcového segmentu (chrbtice). Kauzálnosť vzniku radikulopatie môže variovať, najčastejšie sa však v praxi stretávame s degeneračnými ochoreniami chrbtice či civilizačnými ochoreniami (obezita, dynamická inaktivita, cukrovka). 

 

Radikulopatia postihuje najmä ľudí v produktívnom veku, prípadne tínedžerov. Kauzálnosť vzniku  bolesti v tínedžerskom veku môžeme hodnotiť ako nežiadúci prejav neustáleho sledovania mobilných telefónov, pričom z lekárskeho hľadiska trpia svaly krčnej chrbtice, a teda aj kooperujúce miechové nervy

 

Koreňový radikulárny syndróm 

Tento syndróm sa od radikulopatie líši faktom, že miechový koreň je komprimovaný (stláčaný) svalovými fasciami. Rozlišujeme medzi kompresiou nervu na jednej strane (unilaterálna kompresia) a na oboch stranách (bitelárna kompresia). Koreňový radikulárny syndróm je kauzalita syndrómu, radikulopatia je následok. 

 

Následok stavu kompresie týchto nervov vyvoláva bolesť v príslušnom segmente miechového nervu (radikulopatia). 

Všeobecné príznaky radikulopatie

Príznaky radikulopatie rozdeľujeme na iritačné a zánikové príznaky. Iritačné príznaky súvisia priamo s prenosom vzruchov bolesti. Zánikové príznaky značia poruchy neurologického poľa

 

Iritačné príznaky: 

 • Vyžarovanie bolesti v špecifickej časti chrbtice 
 • Vystreľovanie bolesti do končatín 
 • Mravčanie, tŕpnutie, vibrovanie v končatine 

 

Zánikové príznaky:

 • Anestézia – poruchy vnímania bolesti 
 • Hypoestézia – znížená vnímavosť 
 • Zníženie/zvýšenie svalového tonusu

 

Radikulopatia v krčnej oblasti 

Krčná chrbtica je oblasťou, ktorej funkciou je niesť váhu hlavy tak, aby ňou bolo možné vykonávať uhlový pohyb (preklon, záklon, otáčanie sa do strán). Radikulopatia v krčnej oblasti, cervikálna radikulopatia, je spôsobená degeneračným ochorením (osteochondróza,spondylóza, krčná stenóza, hernia disku), prípadne trvalou pohybovou inaktivitou, resp. nevhodne vykonávaným pohybom. 

 

Percentuálne postihnutie krčných (cervikálnych) C segmentov

 

 • C7 – 60%
 • C6 – 20%
 • C5, C8 – 10%

 

 

Príznaky cervikálnej radikulopatie

 • Podráždenie nervových koreňov na C8: Mravčenie a bolesť vystreľuje do malíčka a prstenníka. Pacient môže mať problém uchopiť hmotné predmety.  
 • Podráždenie nervových koreňov na C7: Bolesť vyžaruje pri kľúčnej kosti, bodavá bolesť vystreľuje do bicepsu a prostredníka  
 • Podráždenie nervových koreňov na C6: Bolesť prechádza z bicepsu až do zápästia, palca a ukazováka. Pacient často nie je schopný s rukou manipulovať. 

 

Radikulopatia v driekovej a driekovokrížovej oblasti 

Lumbálna (drieková) radikuloterapia je najčastejšie sa vyskytujúcim typom radikulopatie. Driek spolu s krížovou oblasťou prenášajú veľké dynamické zaťaženia podporujúce dynamický pohyb či statické zotrvanie v polohe. Najčastejšou príčinou vzniku radikulopatie v driekovokrížovej oblasti je hernia disku, protruzia disku či celková nestabilita segmentu chrbtice

 

Percentuálne postihnutie driekových (lumbálnych) L segmentov: 

 

 • L5 a s S1 – 90%
 • L4 – 10%
 • Ostatné segmenty sú výnimočným stavom

 

 

Diagnostika a možnosti liečby 

Diagnostika radikulopatie je založená na výpovednej anamnéze pacienta, kedy pacient podrobne popisuje svoje zdravotné ťažkosti, predošlé neurologické ochorenia, pravidelne užívané lieky či genetickú predispozíciu. Ortopéd, neurológ a fyzioterpeut zohľadňujú postoj pacienta, spôsob chôdze a držanie tela. Okrem posturačných testov sú súčasťou aj testy palpačné, ktorými lekár lokalizuje bolestivé body na chrbtici. 

 

Súčasťou diagnostiky sú zobrazovacie vyšetrenia: 

 

 • MRI
 • RTG
 • CT
 • EMG

 

 

Diferenciálna diagnostika je dôležitá najmä z pohľadu vylúčenia iného zavinenia bolesti. Hernia disku, protrúzia disku, lumbago, seknutie medzi lopatkami sú len zlomkové diagnózy, ktoré môžu niesť similárne symptómy ako radikulopatia. 

 

Fyzioterapeutická liečba radikulopatie

Fyzioterapeutická liečba sa zaraďuje medzi konzervatívne techniky liečby. Odporúčame navštíviť profesionálnu kliniku a necvičiť cviky bez dohľadu fyzioterapeuta – touto činnosťou si môžete bez nevedomosti ublížiť.

 

Mäkké techniky

Mäkké techniky je komplex cvičiacich zostáv, ktorých úlohou je prinavrátenie funkčnej pohyblivosti svalovým aparátom, najmä segmentom chrbtice. Fyzioterpeut využíva preťahovanie svalov a sled špecifických pohybo v závislosti od diagnózy. 

 

SM systém 

SM systém pomáha pri takmer akýchkoľvek bolestiach chrbta. Princípom činnosti je vyrovnanie tela do vertikálnej línie a posilňovanie svalov hlbokého stabilizačného systému, čím účinne vplýva na vôle medzi segmentami chrbtice (priamo ovplyvňuje priestor pre medzistavcové platničky). Cviky SM systému sú jednoduché, pacient však potrebuje korekciu fyzioterapeuta, inak je cvičenie neefektívne. 

 

Fyzikálna terapia 

Fyzikálna terapia je súhrnom viacerých terapií založených na fyzikálnych procesoch. Táto terapia je doplnkovou liečbou, ktorá prispieva k rýchlejšiemu hojeniu zápalových procesov, zníženiu opuchu a značnému zníženiu bolestivosti.  

 

Chirurgická liečba radikulopatie

K chirurgickej liečbe radikulopatie dochádza v prípade zlyhania rôznych foriem liečby konzervatívnej. Ak je to možné, neurochirurg volí miniinvazívne praktiky, ktoré ovplyvňujú segment chrbtice v menšej miere. 

 

Rehabilitácia 

Po akomkoľvek invazívnom zákroku do tela je potrebné zaviesť druhú časť liečby  – rehabilitáciu. Pri zákrokoch týkajúcich sa chrbtice ide o dôležitý krok, pri ktorom zanedbaní môže dôjsť k recidíve problému či zhoršeniu zdravotného stavu. 

 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 5

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.