Rehabilitácia po operácií bedrového kĺbu, endoprotéza, je častým operačným zákrokom, a to najmä v seniorskom veku. K operácií dochádza následkom artrózy a až po vyčerpaní všetkých liečebných možností. Správne prevedenie implantácie je rovnako dôležité ako pooperačný manažment, resp. rehabilitácia. Bez rehabilitácie sú svaly oslabené a dochádza k ich skracovaniu. Vďaka rehabilitácií je progres v oblasti flexibility a mobility končatín výrazne zlepšený. 

Rehabilitácia po operácií bedrového kĺbu: Aký je postup? 

Pooperačný manažment a konzultácia

Pooperačný manažment je formou výmeny liečebnej terapie. Po operácií nastáva postupná rehabilitácia pod dohľadom fyzioterapeuta. Samotnej rehabilitácie predchádza konzultácia s fyzioterapeutom, kde si pacient a fyzioterapeut komunikujú náležitosti behaviorálnej liečby. 

 

Priebeh a periodicita rehabilitačných cvičení sú aktívne zložky, ktoré môžu byť doplnené fyzikálnou terapiou v odporúčaných formách. Fyzioterapeut a pacient ďalej komunikujú ohľadom subjektívnej anamnézy pacienta, tj. pocity po operácií, bolesť, rozsah možného pohybu a pod. Rovnako sa veľká dôležitosť prikladá správe od operujúceho a ošetrujúceho lekára, kde figurujú informácie o podstate výkonu operácie a jej priebehu. 

 

Základom pooperačného manažmentu je uistiť pacienta o priebehu, prípadne objasniť prvky štruktúrovaného cvičebného plánu tak, aby sme pacienta priviedli k obojstrannej spokojnosti. 

Rehabilitácia a terapia

Začiatok rehabilitácie po operácií bedrového kĺbu je podmienenýáaktuálnym stavom pacienta. V seniorskom veku sa mäkké tkanivá hoja pomalšie, a preto je nutné rešpektovať ochrannú dobu. Vo všeobecnosti je základom začiatok cvičenia približne po 2-6 týždňoch od výkonu operácie. Dôležité je, aby sa všetky mäkké tkanivá zahojili a stehy boli vybraté, aby nedošlo k hlbšiemu natrhnutiu. 

 

Po tejto dobe schválenej ošetrujúcim lekárom je možné začať s rehabilitáciou. Prvé týždne sa sústreďujeme na nácvik sedu a správne polohovanie. Fyzioterapeut dohliada na to, aby typy cvikov či počet opakovaní nespôsoboval pacientovi hlbokú či povrchovú bolesť. 

 

Svaly počas času na lôžku strácajú približne 15% svojej sily, a preto začíname s jednoduchými a základnými cvičeniami. 

 

S postupujúcim časom sa pacient sústreďuje na mobilizáciu kĺbu, pomocou mobilizačných techník, a celkovú kooperáciu synergických svalov a partií. 

Profylaxia 

Profylaxia, resp. prevencia, je nevyhnutná pre účinnosť rehabilitačnej terapie. Pravidelné cvičenie zabraňuje stuhnutosti mobility kĺbov či skráteniu svalov. Pomôcť môžu rovnako aj prechádzky po rovnom a spevnenom teréne, ktoré môže pacient časom predlžovať. 

Možnosťou je aj Mckenzie terapia, ktorá sa teší veľkým úspechom aj v profylaxií. S Mckenzie terapiou možno začať na sklonku asistovanej rehabilitácie, kedy fyzioterapeut edukuje pacienta o správnom vykonávaní cvikov aj vo svojom voľnom čase aj bez asistencie fyzioterapeuta. 

 

Ako dlho trvá rehabilitácia? 

Rehabilitácia po operácií bedrového kĺbu, resp. jej dĺžka, variuje na osobných zdravotných predpokladoch pacienta. Dĺžka rehabilitácie závisí od času stráveného na lôžku, schopnosti tela započať uzdravovacie procesy, príp. od  vzniku pooperačných ťažkostí. Pacient je schopný samostatného pohybu bez francúzskych barlí približne po 6-8 mesiacoch. Touto dobou sa rehabilitácia neskončila a ďalej sa pacient zameriava na zlepšenie mobility.