Skolióza patrí medzi známe ochorenie pohybového aparátu najmä v období dospievania. Narozdiel  od prirodzeného anatomického zakrivenia chrbtice (dvakrát esovite zahnutá chrbtica smerom dnu a von), pri skoliózach je viditeľné zakrivenie aj v rovine rotačnej. Príznaky skoliózy môžu byť vystupujúce rebrá, poklesnuté rameno, vytáčanie stavcov a následne tvorba hrbu (lat. gibbus). Skolióza pozostáva z jedného hlavného zakrivenia, a z 2-3 vedľajších oblúkov. Pri nástupe ochorenia je skolióza nebolestivá. Dôležité je dlhodobé sledovanie pacientov a zahájenie liečebného cvičenia pod dohľadom fyzioterapeuta. Skolióza však nie je jediným možným zakrivením chrbtice. Prehľad o rôznych zakriveniach chrbtice nájdete v našom článku Krivá chrbtica: Poznáte týchto 5 typov zakrivení?

Čo je to skolióza?

Skolióza je stav spinálneho systému, ktorý nekorešponduje s optimálnym postavením chrbtice. Tento stav môže byť dlhodobý alebo krátkodobý, pričom zvrátenie tohto stavu je podmienené správne vykonávaným rehabilitačným cvičením pod dohľadom fyzioterapeuta. Ak sa liečba skoliózy zanedbá, prenesie sa až do dospelosti, kedy spôsobuje viaceré komplikácie ovplyvňujúce nielen chrbticu. Vzniku skoliózy možno predísť správnym precvičovaním, ale aj opatreniami v prípade, že je vznik skoliózy podmienený nesprávnym držaním tela, či napr. nosením tašky na jednom ramene a podobne.

Ako vzniká skolióza?

Vznik skoliózy súvisí s viacerými faktormi. Jednou z možností je jednostranné zaťažovanie chrbtice v bežnom živote pri každodenných aktivitách. Či už je to chôdza, šport, alebo aj poloha pri odpočinku. Dôležité je tiež to, že ľudia majú tendenciu vykonávať úkony jednou rukou. Praváci pravou, ľaváci ľavou. Prílišné a neúmerné preťažovanie iba jednej strany tak ľahko spôsobí bočné vykrivenie chrbtice. Medzi ďalšie faktory patrí v neposlednom rade úloha genetiky a skolióza môže byť sprievodným javom prudkého rastu u detí.

Príznaky skoliózy:

 • odstupujúce rebrá
 • poklesnuté rameno
 • vytáčanie stavcov
 • hrb na chrbte

Aké typy skoliózy poznáme?

Skolióza môže mať viacero typov a môže postihovať rôzne časti chrbtice, ako napríklad krčnú, hrudnú, driekovú alebo hrudnodriekovú.

 • Jedným z typov skoliózy je tiež dextrokonvexná skolióza, ktorá predstavuje pravostranné zakrivenie chrbtice.
 • Existuje aj ľavostranné zakrivenie chrbtice, nazývané sinistrokonvexná skolióza.

Skolióza sa môže kategorizovať aj podľa tvaru písmena, ktorý znázorňuje. Môže byť v tvare písmena C alebo S. Skoliózu môžeme tiež rozdeliť na funkčnú a štrukturálnu. V prvom prípade je možné ju upraviť cvičením alebo nosením korzetov, kým druhý prípad si vyžaduje operáciu.

Diagnostika skoliózy

Diagnostika skoliózy sa určuje na základe röntgenovej snímky. Lekár zhodnotí uhol zakrivenia chrbtice (tzv. Cobbov uhol) a následne určí stupeň štádia skoliózy.

Stupne a štádia skoliózy:

 • Krivka chrbtice do 20 stupňov
 • Krivka chrbtice medzi 20- 40 stupňami
 • Krivka  chrbtice nad 40 stupňov

Skolióza u detí

Štúdie uvádzajú, že u dievčat je výskyt skoliózy dvakrát častejší než u chlapcov. Najčastejšie ide o vysoké a štíhle dievčatá, ktoré rýchlo rastú, ale ich svalstvo nie je dostatočne spevnené. Až 80% skolióz vzniká z neznámej príčiny – tzv. idiopatická skolióza. Existujú však rôzne faktory ovplyvňujúce skoliotickú krivku: nesprávne držanie tela (hrbenie sa), dlhodobá jednostranná svalová záťaž (tenis, hokej, badminton, squash, golf, nosenie tašky len na jednom pleci), hra na hudobný nástroj, oslabenie hlbokých svalov, rýchlosť rastu u detí, alebo dôsledok úrazu či dokonca vrodená skolióza. Z hľadiska vyšetrenia funkcie pohybového aparátu sa fyzioterapeut / lekár zameriava aj na postavenie panvy, ktorá ak je vychýlená, môže spôsobiť skoliózu a rôznu dĺžku dolných končatín, ďalej pohyblivosť chrbtice, postavenie hlavy/ramien a iné. Skolióza má nižšiu tendenciu k zhoršeniu zakrivenia po dosiahnutí kostnej zrelosti dieťaťa, približne do 18. roku života. V prípade, že sa krivka zhoršuje, detskí pacienti udávajú bolesti najmä v mieste najvýraznejšieho zakrivenia. Najčastejšie však pri dlhšom sedení a státí. Neznamená to samozrejme, že by deti nemali robiť športy alebo hrať na hudobný nástroj. Dôležitá je kompenzácia. Ak dieťa hrá tenis alebo hrá na husle, malo by aspoň dva-tri krát do týždňa cvičiť cielené cviky na kompenzáciu jednostrannej záťaže pod dohľadom fyzioterapeuta. Dôležitú úlohu zohráva aj kvalita stravy a životospráva. Vývoju chrbtice neprospieva podváha ani nadváha, strava by mala byť bohatá na minerály a vitamíny a všetky živiny potrebné pre správny vývoj dieťaťa.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Profy Fyzioterapia (@profy_fyzioterapia)

Skolióza v dospelosti

Skolióza v dospelosti je väčšinou štrukturálnou, fixovanou záležitosťou, kde cvičením dokážeme vytvoriť svalovú rovnováhu, posilniť oslabené svalstvo a uvoľniť tak skrátené svaly.

Liečba miernej formy skoliózy: Mierny stupeň skoliózy je určený na základe rádiodiagnostického vyšetrenia chrbtice röntgenom a diagnostikuje ju lekár. Tento stupeň skoliózy je možné korigovať vhodne zvoleným liečebným plánom, kombináciou rehabilitačného cvičenia, príp. liečebného pobytu. Pohyb iný, ako je vykonávanie predpísaných cvikov, je nutné konzultovať s ošetrujúcim fyzioterapeutom, vzhľadom na to, že isté druhy športov neblaho vplývajú na vývin štádia skoliózy.

Niektoré druhy športov môžu negatívne vplývať na priebeh liečby skoliózy a ich vykonávanie je nutné konzultovať s ošetrujúcim fyzioterapeutom.

Liečba ťažšej formy skoliózy: Zanedbanie počiatočného štádia skoliózy v rannom veku môže mať fatálne následky na organizmus v neskoršom veku. Skolióza sa radí medzi degeneratívne stavy, ktoré sa s pribúdajúcim vekom značne zhoršujú a komplikujú vykonávanie elementárnych funkcií pohybového aparátu. Ťažšie formy skoliózy, krivky nad 40 stupňov, sú riešené operačným zákrokom, ktorý je náročný na rekonvalescenciu, pričom pacient musí počítať s dlhodobou rehabilitáciou.

Najvhodnejšie cviky na zlepšenie skoliózy

Ak ešte nie je vychýlenie chrbtice veľmi závažné, je možné skoliózu zlepšiť prostredníctvom cvičení. Pri skolióze existuje viacero cvikov, ktoré vám môže v prípade potreby odporučiť váš fyzioterapeut. Fyzioterapeut využíva pri svojej práci rôzne rehabilitačné metodiky. Aktuálne najčastejšie používané metodiky sú DNS, SM systém, a taktiež trakcie chrbtice. Dôležitou súčasťou cvičenia je aj tzv. lokalizované dýchanie a zapojenie hlbokých stabilizačných svalov. Fyzioterapeut cielene skombinuje cviky, ktorých cieľom je narovnanie trupu, zvýšená mobilita chrbtice a rebier. Tieto cviky kompenzujú nefyziologické zakrivenie chrbtice a navracajú jej prirodzený tvar.

Cviky sú zamerané na uvoľnenie a strečing skrátených svalov a posilnenie svalového korzetu. Jedná sa napríklad o skrátené šijové a prsné svaly pri ochabnutých medzilopatkových svaloch. Vhodným posilňovaním medzilopatkových svalov môže dôjsť k odstráneniu nerovnosti v hornej časti trupu. To dokáže následne zlepšiť držanie tela, a tým pozitívne pôsobiť na skoliózu.

Fyzioterapeut vás naučí ako správne držať svoje telo pri každodenných činnostiach. Doporučujeme raz za týždeň 30-minútové cvičenie s asistenciou fyzioterapeuta a každodenné cvičenie doma cca 20-minút. Cieľom je cvičiť kvalitne, teda technicky správne. Pozerať najmä na kvalitu, nie na kvantitu. 

Vhodné športy a skolióza

Okrem precvičovania je tiež dobré zvoliť vhodné športy, ktoré majú pozitívny vplyv na chrbticu, napríklad plávanie,bicyklovanie a korčuľovanie. Ďalej bilaterálne športy, teda športy, pri ktorých sa používajú obe časti tela rovnako a vhodné sú športy, v ktorých nedochádza k nárazom na chrbticu. K plávaniu ešte dodáme, že ideálne je plávať prsia s ponáraním hlavy pod vodu, kraul alebo znak. Mnoho ľudí pláva len prsia s hlavou nad hladinou, čo môže z dlhodobého hľadiska preťažiť krčnú a aj driekovú chrbticu.

Ak sa teda rozhodnete zaradiť plávanie medzi svoju pravidelnú pohybovú aktivitu, odporúčame nájsť si na začiatok trénera, ktorý vám pomôže zvládnuť techniku. Jóga a pilates, prípadne cvičenie s osobným trénerom vo fitnescentre, môžu byť tiež prospešné pre ľudí so skoliózou, avšak je nutné nájsť si skúseného a vzdelaného trénera. Nesprávnym cvičením a zaťažením sa totiž stav môže ešte zhoršiť.

Liečba skoliózy: Dá sa vyliečiť?

Skoliózu je možné liečiť a vo väčšine prípadoch vyliečiť, alebo výrazne zlepšiť jej zhoršený stav. Samotným cvičením pod vedením fyzioterapeuta si môžete pomôcť v prípade, že vychýlenie chrbtice nepresahuje 20 stupňov. Akonáhle zakrivenie chrbtice presahuje 20 stupňov, je nutná aplikácia telového korzetu a intenzívna fyzioterapeutická starostlivosť. V prípade ak zakrivenie chrbtice prekoná 40 stupňov, nevyhnete sa operácií .

Liečba skoliózy podľa štádia zakrivenia chrbtice:

 • Krivky do 20 stupňov– Pozorovanie a fyzioterapeutická starostlivosť
 • Krivky medzi 20- 40 stupňov– Aplikácia špeciálneho korzetu a komplexná fyzioterapia
 • Krivky nad 40 stupňov– Je nutný operačný zákrok

Operácia skoliózy

Vykrivenie chrbtice viac ako 40 stupňov, či regresívne pokračujúce štádium skoliózy, je často riešené operačným zákrokom. Pred samotným operačným zákrokom množstvo pacientov nosí korzet, a to aj 23 hodín denne. Ak sa však táto liečebná metóda neosvedčí, musí sa pristúpiť k radikálnejším spôsobom liečby, a tým je operácia. 

Operačnému zákroku predchádza konziliárne vyšetrenie u odborníka, príp. zoskupenia odborníkov, radiacich sa o možnostiach operácie. Samotný výkon operačného zákroku je náročný o to viac, že do organizmu pacienta sa vkladajú titánové tyče istené titánovými skrutkami, ktoré musí telo prijať.

Ďalším štádiom je pooperačná rehabilitácia, ktorá je náročná z mnohých hľadísk. Okrem bolestivých stavov je aj rehabilitačné cvičenie náročné, pričom sa obnovuje primárna funkcia svalov a zosúladenie celého spinálneho systému ako takého. Samozrejmosťou sú pravidelné kontroly, ktoré sú vykonávané v pravidelných intervaloch.

Kontraindikácie operácie chrbtice:

Pri operačnom zákroku je nutné počítať aj s možnými kontraindikáciami, ktoré môžu skomplikovať nielen aktuálny stav pacienta, ale aj ten nastávajúci. Medzi hlavné kontraindikácie patrí:

 • Neurologické následky: nastať môžu vplyvom tlaku miechy, ktorá spolu s mozgom tvorí centrálnu nervovú sústavu CNS. V horších prípadoch sa môžu prejaviť čiastočným či celkovým ochrnutím, poškodením zmyslových vnemov.
 • Embólia: Stav vznikajúci upchaním niektorej z ciev mechanickými elementmi.
 • Pneumotorax: Porušenie hrudnej steny následkom zlého výkonu operácie sa môže prejaviť nahromadením vzduchu v hrudnej (pleurálnej) dutine.
 • Pooperačný zápal: Prejavuje sa značnými opuchmi, krvnými výronmi a inými prejavmi organizmu reagujúcich na priamy zásah do organizmu. Prejavy zápalu je nutné kontrolovať, aby nedošlo k mokvaniu a hnisaniu rany.

Operácia je zložitý zákrok, avšak v niektorých kritických prípadoch je jedinou možnosťou pre prinavrátenie plnohodnotného života. Ťažšie štádia skoliózy môžu mať následky, ako zlá činnosť srdca, poškodenie chrbtových platničiek, či neblahý vplyv na funkciu pľúc. Priamo ovplyvňuje funkciu orgánov v hrudnej dutine a urýchľuje poškodenie častí chrbtice podliehajúcej degeneratívnym stavom.

Korekciou nesprávneho držania tela je možné sa vyvarovať nie len skolióze, ale aj bolestivým následkom, ktoré so sebou prináša jej liečba.

Časté otázky

Pacienti sa často zvyknú pýtať, či je nevyhnutné pokračovať v cvičení po odznení bolesti. Samozrejme, že je. Ak by sa s precvičovaním prestalo, krivka by sa zhoršila a bolesť by sa vrátila. Ak má chrbtica sklon k zakriveniu, treba sa o ňu pravidelne starať a udržiavať. A ak už aj nastal vážny stav, možno sa cvičením nenapraví úplne, ale pacient si cvičením uľaví od bolesti, prípadne jej bude predchádzať a čo je dôležitejšie, stav sa nebude zhoršovať. 

Naše telo bolo stvorené na pohyb, ktorý však moderný spôsob života častokrát odsúva do úzadia. Ak sa však chceme cítiť fyzicky a psychicky dobre a byť nezávislí do vysokého veku, pravidelný a vhodne zvolený pohyb je nemenej dôležitou súčasťou zdravej životosprávy rovnako, ako vyvážená strava a dostatočný prísun tekutín.

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 4

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.