Lopatky sú súčasťou systému kostí horných končatín, pričom tvorí kĺb s ramennou kosťou. Odstávajúce či vyčnievajúce lopatky sú zdravotným problémom, ktorý trápi deti, tínedžerov a ľudí v produktívnom veku. Bolesť v oblasti lopatiek môže signalizovať svalové dysbalancie, ale aj zmenu zakrivenia chrbtice (kyfóza, skolióza). Fyzioterapeutická prax sa špecializuje na uvoľňovanie stuhnutých svalov, korekciu postavenia lopatiek tak, nastala trvalá eliminácia tohto zdravotného a estetického problému. 

 

Lopatky a ich funkcia 

Funkcia lopatiek vyplýva z kĺbového spoja ramennej kosti a lopatky. Umožňuje uhlový pohyb ruky, jej natáčanie, zdvíhanie vzhľadom na horizontálnu os. Poškodenie či odstávanie tejto kosti môže spôsobovať bolesť celej chrbtice. Pohyb lopatky je podporovaný svalovými väzbami, ktoré sú komplexne prepojené a tvoria podporu hrudnej chrbtice a jej segmentom (stavce, medzistavcové platničky).  

 

Primárnu funkciu lopatiek (uskutočňovanie dynamického pohybu) zabezpečuje svalový záves, ktorý umožňuje: 

 

 

 • Retrakciu: Vytočenie lopatky ku chrbtici
 • Protrakciu: Vytočenie ramenného kĺbu vpred, k hrudníku
 • Depresiu: Klesanie ramenného kĺbu
 • Eleváciu: Zdvih ramenného kĺbu
 • Rotáciu: Otáčanie končatiny pomocou ramenného kĺbu

 

 

Anatómia lopatiek

Anatómia lopatiek umožňuje diagnostiku akútneho alebo chronického stavu na základe anamnézy pacienta. Lopatky sú dobre hmataľné kosti, ktoré sú po všetkých stranách lemované väzivami a svalmi, ktoré sa upínajú až ku krčnej chrbtici. Krčná chrbtica býva vplyvom životného štýlu veľmi namáhanou časťou, čo spôsobuje značnú tenziu v prislúchajúcich svaloch a tým ju prenáša aj do medzilopatkového priestoru. 

 

Lopatku rozdeľujeme na: 

 

 • Horný okraj (Margo Superior Scapulae): Najtenší okraj lopatky. Na vrchnej strane je doplnený o zárez, ktorý lemuje silové väzivo, ktoré ďalej smeruje cez otvor. Spolu so silovým väzivom je prítomný aj nadlopatkový nerv, ktorý býva bolestivou zdravotnou komplikáciou. 
 • Vnútorný okraj (Margo Medialis Scapulae): Najdlhší okraj lopatky, dobre hmatateľný. Slúži ako záchytný bod pri palpačnej diagnostike stiahnutých svalov.
 • Vonkajší okraj (Margo Lateralis Scapulae): Najhrubší okraj lopatky, lokalizovaný je smerom k podpažiu. 

 

 • Predná plocha (Facies Costalis): Predná plocha lopatky je mierne vyhĺbená, tvorí priestor pre podlopatkový sval. 
 • Zadná plocha (Facies Dorsalis): Zadná plocha lopatky je štruktúrovaná a jej súčasťou je hrebeň či výbežky ako napr. nadplecok a napažok, ktoré tvoria pomerne pevné spojenie s kľúčnou kosťou  

 

Pôvod bolesti lopatky 

Bolesť lopatkovej oblasti súvisí s dynamickou inaktivitou, prípadne následkom civilizačného stereotypu (sedavá práca). Obštrukcie z pohľadu anatómie sa týkajú najmä svalu Musculus Seratus Anterior, stabilizačného svalu, ktorý má tendenciu vytvárať tenziu v prípade, že je jednostranne zaťažovaný, prípadne preťažovaný v celom rozsahu. Oslabenie dolných fixátorov lopatiek spôsobuje estetickú vadu, tzv. okrídlenie (scapula alata).  

 

Správna pozícia lopatky a jej korekcia 

Fyzioterapeut dokáže zistiť správnu pozíciu lopatky pomocou palpačného testu. Správna pozícia párovej kosti je kľúčová pre správnu, a bezbolestnú, funkciu ramena a chrbtice. Naprávanie dysbalancie stabilizačných svalov, uvoľňovanie stuhnutých svalov šije, chrbtice a svalov kooperujúcich na prenose zaťažení cez svalový záves. 

 

Fyzioterapia využíva účinné terapie, napr. SM systém, mäkké a mobilizačné techniky, ktoré uvoľňujú svalové fascie, sval dostatočne prekrvujú a v prípade zápalu, započnú regeneračné procesy vďaka zväčšeniu krvného riečiska. 

 

Kedy navštíviť fyzioterapeuta? 

Bolesť medzi lopatkami môže byť akútna (blokáda) alebo chronická (recidíva vzniku spazmov). Je dôležité diferencovať akútnosť problému a vyhľadať odborného špecialistu. 

 

Navštívte fyzioterapeutickú kliniku v prípade, ak: 

 

 • Pociťujete bolesť, tenziu v okolí kostí lopatiek 
 • Pociťujete vyžarovaciu bolesť, alebo bodavú bolesť, ktorá vystreľuje do niektorej z končatín
 • Bolesť znemožňuje vykonávanie regulárnych aktivít
 • Ak sa okrem bolesti objavia iné príznaky – svalová horúčka, podkožné guličky a pod.