Zlomenina kľúčnej kosti patrí k najčastejším zlomeninám ku ktorým dochádza direktívnym nárazom. Ku zlomenine klavikuly, kľúčnej kosti, dochádza často následkom športových a dopravných nehôd. Postihnutými pacientmi sú zväčša deti, muži pod 30 rokov a ženy nad 70 rokov, kedy sa vo vyššom veku môže fraktúra tejto kosti spájať s osteoporózou oslabením kostí. Liečba fraktúry je komplexným celkom, ktorý môžeme rozdeliť na dve časti. Prvotnou zložkou liečby je vstupné vyšetrenie, napravenie kosti (ak si to stav vyžaduje), pobyt v pokoji a konzervatívna liečba. Ako druhá zložka liečby je rehabilitácia na fyzioterapeutickej klinike, ktorá je pre prinavrátenie pohyblivosti nevyhnutná

 

Viac ako 80% zlomenín kľúčnej kosti vzniklo pri športových aktivitách. 

 

Zlomenina kľúčnej kosti – klasifikácia 

K fraktúre kľúčnej kosti dochádza najmä v jej diafýze (strednej časti kosti). Tento stredový bod je najzraniteľnejším, pretože nemá podporu kĺbového spoja, ako pri epifýze (koncovej časti kosti), a teda nemôže tak efektívne odolávať traumatickým nárazom. Kľúčna kosť má dve epifýzy – nazačiatku a nakonci kosti. V prípade, že by tlaková sila spôsobujúca fraktúru mierila do epifýzy, tlak by sa zredukoval rozdelením na kosť, ale aj na ramenný kĺb. Z tohto dôvodu je fraktúra epifýzy, koncovej časti kľúčnej kosti, spájaná s deštrukturalizáciou kĺbu

 

Reštrukturalizácia poškodeného kĺbu (redresia)  je súčasťou konzervatívnej liečby bez operačného zákroku. 

 

Zlomenina kľúčnej kosti – terapia 

Terapia zlomeniny kľúčnej kosti sa líši v závislosti od zložitosti fraktúry. Konzervatívna liečba je používaná najmä v prípadoch kominutívnych (trieštivých) a jednoduchých zlomenín bez dislokácie. Operačná liečba je nevyhnutná v prípadoch multifragmentových zlomenín, polytraume, dislokácie častí kostí či pri otvorenej zlomenine. Súčasťou operatívneho zákroku je využitie intramedulárnych prvkov pre zafixovanie polohy vnútrodreňovými stabilizátormi. 

 

Konzervatívna liečba zlomeniny klavikuly 

Ako sme už vyššie spomenuli, konzervatívna liečba je naordinovaná len v prípade jednoduchých zlomenín bez dislokácie – roztrieštenia čiastočiek kosti do mäkkých tkanív. Konzervatívna liečba spočíva v imobilizácií fraktúry do polohy výhodnej pre liečbu a eliminovaním bolesti analgetikami. Imobilizácia fraktúry spočíva v aplikácií osmičkového obväzu s pravidelným preväzovaním. Počas liečby sa však môžu vyskytnúť problémy s prekrvením či ochorenia kožného charakteru. Výnimkou nie je vznik hematómov spojený s redresiou kĺbu (naprávaním chybného postavenia kĺbu bezoperačnou metódou). 

 

Operačná liečba zlomeniny klavikuly 

Najčastejším podnetom k vykonaniu operačnej liečby je poškodenie mäkkých tkanív, perforácie kože, kedy sa jedná o otvorenú zlomeninu. V prípadoch, kedy je pacient polytraumatizovaný (poškodenie či zlyhávanie ostatných systémov – srdcovo-cievne, nervové, kostrové)  sa operácia zlomeniny kľúčnej kosti vykonáva po odbornom posúdení traumatológa. Súčasťou operácie je inštalácia vnútrodreňových komponentov pre zabezpečenie stabilizácie. V medicínskej industrií sa využíva predovšetkým dlahovanie či biomechanické prvky

 

Dlahová osteosyntéza 

Dlahová osteosyntéza je zákrokom pre fixáciu zložitých fraktúr za pomoci dlahy. Tento operačne jednoduchý a pomerne rozsiahly zákrok môže priniesť čiastočné znecitlivenie partií, konkrétne porušenie funkčnosti supraklavikulárnych nervov. Výhodou je však anatomické prispôsobenie a minimálne poškodenie mäkkých tkanív. 

Intramedulárna osteosyntéza 

Vnútrodreňový spôsob, akým je intramedulárna osteosyntéza, využíva biomechanické prvky pre reštrukturalizáciu poškodenej časti kosti. Primárnou výhodou tohto operačného zákroku je lepší kozmetický výsledok, avšak nevýhodou je možnosť zlomeniny implantátu pod veľkým tlakom či dráždenie podkožia osteosyntetickým materiálom. 

 

Fyzioterapeutická liečba zlomeniny klavikuly 

Fyzioterapeutická liečba je nevyhnutnosťou pri akejkoľvek fraktúre. Obnovenie pohyblivosti danej partie vykonávame rehabilitačnými cvičeniami s prihliadnutím na fyzické predispozície pacienta a zložitosť zlomeniny. V prípade zlomeniny kľúčnej kosti dbáme na zlepšenie pohyblivosti samotného ramena, trapézov, krčnej chrbtice a celkovej kooperácií medzi týmito časťami pre zabezpečenie optimálnej silovej rekonvalescencie. 

 

Fyzioterapetická klinika Profy priamo kooperuje s ošetrujúcimi lekármi (neurológmi, traumatológmi a ortopédmi), ktorí sú podrobne oboznámení s diagnostikou pacienta. Súčasťou fyzioterapeutickej liečby je liečebný telocvik – rehabilitácia, postizometrická relaxácia PIR a mobilizačné techniky. Stav pacienta posudzujeme individuálne na základe predloženej diagnostiky. 

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi