Bolesť vaječníkov a krížov nemôžeme presne lokalizovať. Mnoho pacientiek si bolesť vaječníkov mýli s podbruškom, čo v praxi nemusí znamenať presne bolestivosť vaječníkov. Často sa v praxi stretávame s bolesťou v podbrušku vplyvom ovulácie, s čím môže byť priamo spojená aj bolestivosť sakrálnej (krížovej) oblasti. Bolestivosť vaječníkov a bolestivé kŕče však môžu byť prejavom oslabenia hlbokého stabilizačného systému, čo môžeme napraviť vhodnou rehabilitačnou metódou pod dohľadom fyzioterapeuta.

 

 

Bolesť vaječníkov a krížov: Aké sú príčiny? 

Príčiny bolesti v podbrušku a krížov sa zväčša viažu na nepravidelnú menštruáciu a narušenú hormonálnu balanciu. Ak sa objavujú tieto symptómy na pravidelnej báze, odporúčame návštevu gynekológa. Príčiny však nemusia mať čisto gynekologický charakter, ale môžu byť spôsobené napr. urologickými či fyziologickými ťažkosťami. Dôležité je, aby lekár včas a správne stanovil diagnózu tak, aby sa mohla liečba započať čo najskôr. 

 

Vertebrogénne ťažkosti 

Vertebrogénne ťažkosti, v spojitosti ako bolesť vaječníkov a krížov, sa objavuje veľmi ťažko. Tieto fyziologické ťažkosti sú spôsobené oslabením hlbokého stabilizačného systému, tzv. core, do ktorého spadajú: 

 

 

  • Abdominálna dutina (brušná dutina)
  • Bránica
  • Svaly panvového dňa
  • Paravertebrálne svalstvo
  • Medzistavcové platničky

 

 

Oslabenie stabilizačného systému ústí najmä z civilizačných chorôb a nedostatočných pohybových habitov. Sedavý typ zamestnania, absencia pohybu, trvalá inaktivita či vykonávanie stereotypného pohybu vediet k skracovaniu bedrových svalov, ktoré môžeme uvoľniť pomocou cvičenia. Odporúčame sa cvikom venovať pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov, ktorí v spolupráci s ošetrujúcimi špecialistami stanovia vhodný cvičebný plán namieru

 

Zápaly močových ciest 

Zápaly močových ciest sú spôsobené zväčša baktériou Escherichia Coli, s ktorou sa v priemere stretla každá druhá žena. Prevalencia výskytu sa upína najmä na ženské pohlavie, a to z dôvodu kratšej močovej trubice v porovnaní s mužským pohlavím. Chronické zápaly močových ciest môžu vyústiť až do bolesti v krížoch, a teda do zápalu obličiek.   Pri zápale močových ciest odporúčame navštíviť urologickú ambulanciu, ktorá stanoví vhodnú liečbu a tým zabráni možnej recidíve.