Bolesť kostrče sa najčastejšie objavuje v produktívnom veku, kedy sú touto bolesťou postihnuté najmä ženy. Kokcygodýnia, resp. bolesť kostrče, nie je ochorením, ale súborom symptómov, ktoré môžu mať primárnu či sekundálnu kauzálnosť. Príčiny vzniku tejto bolesti sa vzťahujú na iné časti tela než na samotné stavce kostrče. Pred každou diagnostikou je dôležité zistiť dôvod bolesti, a to tak, aby sme vylúčili iné príčiny a zvolili vhodnú liečbu. Liečba môže byť konzervatívna či rehabilitačná, a to v závislosti od zistenej príčiny. 

 

Bolesť kostrče: Aké sú príčiny? 

 

Kostrč a jej anatómia

Príčina bolesti kostrče priamo súvisí s jej anatómiou. Kostrč je súčasťou chrbtice, kedy sa jedná o posledných 4 až 5 stavcov. Tie sú pospájané do tzv. kostrčovej kosti, lat. os Coccygeae, a jednotlivé stavce sú pomenované Co1 až Co4, príp. Co5. Kostrč je súčasťou sakrálnej chrbtice, krížovej chrbtice, a tvorí ukončenie chrbtice, pričom tieto stavce nedisponujú oblúkmi ako u ostatných stavcov. Rovnako ako u ostatných spojov kostí, aj u kostrči je väzivové spojenie, tzv. syndesmóza. V pokročilom veku sa môže stať, že daný úsek zrastie do jedného celku – synostóza. 

 

Kostrč má z hľadiska anatómie dôležitú vlastnosť. Okrem toho, že sa môže pohybovať len dopredu a dozadu, na kostrč sú upínané aj svaly panvového dna. Práve z tohto fyziologického faktu môžeme potvrdiť, že väčšina pacientov s bolesťou kostrče sú práve ženy. Oslabenie svalov panvového dna či ich dysbalancia spôsobuje rad ďalších potiaží, ktoré môžu spôsobiť bolesť kostrče. 

 

Bolí vás kostrč? Aj toto môžu byť príčiny! 

Bolesť kostrče sa vo veľkom percente vzťahuje na civilizačné ochorenia a dlhodobo nevhodný životný štýl. Medzi civilizačné ochorenia zaraďujeme cukrovku či obezitu. Práve obezita môže mať za následok bolesť kostrče. Váha neprimeraná výške spôsobuje prílišný tlak na kĺby, ktoré sa cez bolesť sakrálnej chrbtice preniesť až na kostrč. Rovnako je vplyvom obezity oslabený tzv. core, čo sú svaly hlbokého stabilizačného systému. Do tejto skupiny patria nie len svaly abdominálnej dutiny (brušné svaly), ale aj svaly panvového dna, ktoré sú na kostrči upnuté. 

 

Oslabenie panvového dna vplyvom pôrodu či vyšším vekom je diagnózou, s ktorou sa stretáva čoraz viac pacientiek. Inkontinencia a oslabenie panvového dna môžu mať za následok bolesť kostrče, čo môže spôsobovať aj rad ďalších komplikácií. Výnimkou nie je vznik spazmov, bolesť krížovej chrbtice rozliehajúca sa po oboch bočných stranách chrbtice.  

  • Oslabenie panvového dna
  • Obezita 
  • Inaktivita
  • Spazmy
  • Tlak na kostrč pri bicyklovaní 

Ako sme už vyššie v článku spomenuli, bolesť kostrče môže mať primárnu a sekundárnu kauzálnosť. Primárnou kauzálnosťou je bolesť vychádzajúca priamo z kostrče. Sekundárna kauzálnosť pojednáva o príčinách a bolesti vyžarujúcej z orgánov uložených v panve. Medzi tieto príčiny bolesti patrí zápal močového mechúra, problémy s pohlavnými orgánmi, zápal hrubého čreva a pod. Nervy, ktoré zabezpečujú inerváciu týchto častí sú tzv. parasympatické senzitívne vlákna v miechovom segmente, konkrétne S2-S4. 

 

Medzi ďalšie, sekundárne, príčiny bolesti kostrče môžeme zaradiť: 

  • Blokáda chrbtice
  • Zápal orgánu lokalizovaného v panve
  • bolesť z SI kĺbu – sacroiliacálny kĺb 
  • Hernia disku
  • Protrúzia disku 

 

Fyzioterapia a bolesť kostrče

Fyzioterapia v spojitosti s liečbou bolesti kostrče pracuje na princípe včasnej diagnostiky, intervencie, liečby a následne zabránenia recidívy. Po zistení príčiny je fyzioterapeutom zostavený cvičebný plán, ktorý zahŕňa cvičenia, ktoré vykonáva pacient doma. Cviky sú pacientovi vopred predcvičené, rovnako ako ich princíp, správna technika, spôsobom akým prispievajú k progresu, a taktiež veľmi dôležitý aspekt – správne dýchanie. V istých prípadoch odporúčame svojim pacientom podstúpiť aj fyzikálnu terapiu, a to najmä pri zápalových stavoch, spazmoch či blokádach. 

 

Zdroje: