Bolesť krížov pri chôdzi či inom dynamickom, príp. statickom, pohybe môže signalizovať akútne či chronické problémy pohybového aparátu. Nie vždy sa musí jednať o problém spojený s chrbticou, často je bolesť vyvolaná oslabením hlbokých stabilizačných svalov, tzv. core, ako napríklad abdominálnych svalov a panvového dna. Je dôležité si uvedomiť, že prudká, zvieravá a kŕčovitá bolesť je prejavom obranného reflexu, ktorým sa telo snaží ochrániť chrbticu pred ďalším možným poškodením. Intenzívnu bolesť krížov, ktorá pretrváva viac ako 3 dni, odporúčame konzultovať s ortopédom či fyzioterapeutom. Neodporúčame rôzne masáže, tie by mohli pri sťahu svalstva spôsobiť seknutie nervu, a navyše nespĺňajú dôležitý parameter, a to diagnostiku. 

Bolesť krížov pri chôdzi

Bolesť krížov pri chôdzi, resp. jej diagnostika bez širšej anamnézy je veľmi neurčitá. Bolesť krížov len pri dynamickom pohybe je zväčša spojená s akútnymi problémami, napr. stuhnutie svalov vplyvom ich preťaženia. Problémom môže byť taktiež asymetria chrbtového svalstva, ktoré sa najčastejšie prejavuje bolesťou pri dynamickom pohybe – beh, výstup schodov, a pod. Asymetrií chrbtového svalstva môžeme predísť krátkodobou rehabilitačnou liečbou, podľa aktuálnej závažnosti. Ak počas behu pacient pociťuje akýkoľvek typ bolesti chrbtice, odporúčame od tejto aktivity upustiť aspoň do doby konzultácie s fyzioterapeutom.  Bolesť krížov pri chôdzi by nemala byť zanedbávaná. 

Bolesť krížov pri sedení

Bolesť krížov pri sedení je zväčša spôsobená práve inaktivitou, stereotypnou pozíciou do ktorej staviame náš pohybový vzorec.  V tomto prípade sa len zriedka bavíme o akútnom probléme. Tento typ bolesti sa viaže na dlhodobé (až chronické) problémy s chrbticou, pričom až v 80% môžeme za ich vznik vlastným pričinením

Svalová dysbalancia, hernia disku, protrúzia disku, slabý core či nedostatočné preliečenie traumatického stavu. Zvyšujúca sa intenzita bolesti často exponenciálne rastie so závažnosťou stavu. Hernia disku, protrúzia či extrúzia disku sú závažné diagnózy, ktoré sú veľmi bolestivé a do veľkej miery ovplyvňujú pohyblibosť celého pohybového aparátu. Pri tzv. vyskočenej platničke hrozí až ochrnutie, kedy medzistavcový disk tlačí, príp. poškodzuje, nervy CNS (centrálneho nervového systému) a miechy, ktorá je súčasťou CNS. 

Seknutie v krížoch, resp. svalová blokáda,  je spôsobená konštantným namáhaním určitej svalovej partie, ktorá sa dostane do bloku – obranná reakcia organizmu pred preťažením. Varovné symptómy, ktoré sa objavujú niekoľko dní pred samotným ,,seknutím’’, sa prejavujú ako tlmené bolesti krížov či inej svalovej partie chrbtice. Pri svalovej blokáde je veľmi ťažké vykonať akýkoľvek iný pohyb než v rozsahu postúry v ktorej pacienta seklo. 

Už pri seknutí by mal pacient vyhľadať odbornú pomoc. Kŕčovité vzopätie svalov môže dôjsť až do štádia, kedy sa medzi hypertenzné svaly dostane nerv. Bez lekárskej pomoci je liečba náročná, zdĺhavá a mimoriadne bolestivá. V niektorých prípadoch je naordinovaný aj pobyt na lôžku spolu s infúznou terapiou

Bolesť krížov v noci 

Bolesť krížov v noci často signalizuje prebiehajúci zápal. Častým sprievodným príznakom je práve pulzovanie v mieste bolesti. Rovnako ako pri zvyšných prípadoch, aj pri bolesti krížov v noci si môžeme aplikovať tzv. suché teplo. Neodporúčame horúce sprchy či kúpele. Ak pacient aplikuje na bolestivý chrbát horúcu sprchu, svaly sa po ochladení viac zmrštia, čo spôsobí väčšiu bolesť. 

Vo všeobecnosti neodporúčame aplikáciu chladu či rôznych studených obkladov na postihnuté bolestivé miesto v oblasti chrbtice. Aplikujte výhrevné deky, termofor, príp. tzv. horské slnko

Zdroje: