Zápal nervu v ramene vyvoláva silnú bolesť, ktorá môže byť plošná či bodová. Zápal nervu, neuritída, je zápalová reakcia vyvolaná chemickými a biochemickými zmenami v organizme vplyvom ochorení (autoimunitné, vírusové, bakteriálne). Z toho vyplýva, že môže postihovať pacientov v rôznom veku, najčastejšie však od veku 30. rokov, bezohľadu na pohlavie. Na rozdiel od iných zdravotných potiaží so segmentom chrbtice je zápal nervu v ramene neovplyvnený fyzickou námahou či naopak inaktivitou

Zápal nervu môže signalizovať vážne autoimunitné ochorenie organizmu. 

Zápal nervu v ramene: Ako vzniká? 

Rameno sa skladá zo svalových fascií, ktoré sa podieľajú na stabilizačnom a silovom výkone horných končatín.  Na pohybe sa podieľa najmä veľký deltovitý sval, svaly rotátorovej manžety a šľachy bicepsu rovnako ako kooperujúce svaly lopatiek. 

Neuritída v ramene, resp. zápal nervu, vzniká vplyvom procesov, ktoré ovplyvňujú látkovú výmenu v organizme. Intoxikácia, nedostatočná suplementácia vitamínov a minerálov či nadváha sú všeobecné príčiny vzniku tohto bolestivého stavu. 

S neuritídou sú však spájané aj ochorenia ako je skleróza multiplex, ktorá sa považuje za autoimunitné ochorenie

 

Príčiny vzniku zápalu nervu v ramene

 

  • Autoimunitné, vírusové, bakteriálne ochorenie
  • Intoxikácia potravou, cudzou látkou, alkoholom
  • Problém so suplementáciou vitamínov a minerálov (podvýživa, nadváha)

 

Zápal nervu v ramene je spôsobený biochemickými zmenami narozdiel od blokády v ramene, ktorá je spôsobená mechanickými faktormi. 

Prejavy neuritídy v ramene 

Indikácie zápalu nervu v ramene môžu byť rôzne. Samodiagnostika je často neúčinná, keďže môže dôjsť k zápalu nervu v oblasti cervikálnej chrbtice (krčnej), kedy bolesť vystreľuje do ramena. Pri neuritíde v ramene je častým príznakom mravčenie a tŕpnutie rúk, čo je spôsobené nedostatočným prekrvením končatiny. 

 

Generalizovaná bolesť ramena nemusí ihneď znamenať zápalový stav. Môže sa jednať o blokádu, natiahnutie svalov či väzív a podobne. Pri podozrení na zápal nervu v ramene je dôležité kontaktovať všeobecného lekára, ortopéda či neurológa, pre vylúčenie autoimunitného ochorenia a nastavenie liečby. 

Príznaky zápalu nervu v ramene

 

  • Bodavá či plošná bolesť v okolí ramena
  • Sprevádzajúce autoimunitné, vírusové, bakteriálne ochorenie
  • Nestabilita v ramene
  • Bolesť hlavy
  • Príznaky spúšťajucej choroby

 

 

Neuritída a fyzioterapia

Zápal nervu v ramene je liečený konzervatívnou liečbou, kedy fyzioterapia predstavuje doplnok behaviorálnej liečby. Behaviorálna liečba mení nesprávne návyky pacienta ovplyvňujúce priebeh ochorenia

 

Akútna neuritída 

Pri akútnom zápale nervu v ramene odporúčame fyzikálnu terapiu, ktorá nenadobúda invazívny charakter. Fyzioterapia využíva magnetoterapiu, ultrazvukovú terapiu či laser terapiu. Princípom činností týchto terapií je zväčšenie krvného riečiska, t.j. zlepšenie cirkulácie krvi. Zlepšením cirkulácie krvi je zabezpečený odvod zápalotvorných toxínov, ktoré spôsobujú opuch, podráždenie či horúčku.  Po odvode týchto látok je v cirkulovanej krvi dodávaný kyslík, ktorý urýchľuje procesy hojenia

 

 Liečba akútnej formy neuritídy je dôležitá pre zamedzenie prechodu do stavu chronicity.  

Chronická neuritída

Pri chronickej neuritíde môžeme postupovať rovnakými fyzikálnymi metódami. Dôležitosť prikladáme aj rehabilitačným cvičeniam. Ich princíp spočíva v precvičovaní svalov a šliach do takej úrovne, aby to nebolo pre pacienta bolestivé. Relaxačnými a naťahovacími cvičeniami chceme dosiahnuť uvoľnenie tenzie a predísť skráteniu šliach a svalov. Stuhnutosť kooperujúcich svalov v mieste zapáleného nervu zapríčiňuje vznik spazmov s tzv. spúšťovými bodmi. Tieto body vnímame ako podkožné uzlíky tvorené tenziou svalov. Ich účinné odstránenie docielime pomocou postizometrickej relaxácie PIR

 

 

 

Zdroje: