Spazmy v bruchu, resp. ich vznik,  sú podmienené nedokonalým pohybom, alebo. jeho absenciou. Spazmy sú reflexom, ktorý vysiela organizmus v prípade preťaženia danej svalovej partie, nedostatočnou lokomóciou (pohybom) či kontinuálnym pohybom v neprirodzenej polohe. Spazmy sú palpačne (nadotyk) bolestivé, môžu sa prejavovať aj vznikom tzv. spúšťových bodov, ktoré sa môžu objaviť v podobe podkožných hrčiek.

 

Spazmy môžeme ich charakterizovať ako zvýšený svalový tonus (napätie).

 

Spazmy v bruchu si môžeme ľahko zameniť so svalovými kŕčmi, ktoré sa len zriedka objavujú v brušných svaloch. Akútna svalová kontrakcia vzniká najmä na nohách, kedy si ju môžeme pomýliť so spazmami

 

Spazmy v bruchu: Ako sa prejavujú?

Spazmy v bruchu postihujú ako profesionálnych, či rekreačných, športovcov, tak aj ľudí so sedavou/fyzicky náročnou prácou. Brucho je časť trupu človeka, ktorá je priamo prepojená so svalmi krížovej a strednej chrbtice. Brušné svaly sa podieľajú na vzniku pohybu, a to: 

 

  • Súčasný sťah brušných svalov: Predklon
  • Jednostranný sťah brušných svalov: Úklon do danej strany, príp. rotácia

 

Znamená to, že takmer pri všetkých pohyboch, dokonca aj pri dýchaní, priamo či nepriamo využívame kontrakcie brušných svalov (intraabdominálny tlak).  Spazmy v bruchu vznikajú zväčša v kooperácií s chrbticou, tzn. problém chrbtice sa môže premietať do bolestivosti brušných svalov.  

 

Prejavy spazmov v bruchu: 

  • Vznik podkožnej hrčky v mieste brušných svalov:  palpačne (nadotyk) bolestivej
  • Obmedzenie rozsahu základného pohybu:  (predklon, úklon, rotácia)
  • Bolestivé napätie:  pocit tzv. sťahovania brušných svalov
  • Chôdza s guľatým chrbtom:  podvedomé uvoľnenie svalov brucha

 

Spazmy v bruchu si môžeme zameniť s herniou brušnej steny, tzv. pruhom. Hoci pruh môžeme len ťažko predvídať, pred jeho vznikom sa môže prvotne prejaviť zvýšený svalový tonus, ktorý je ľahko zameniteľný so spazmatickým stavom.  

 

Brušné svaly a chrbtica

Brušné svaly spájajú časť chrbtice a brušnej dutiny, podopierajú vnútornosti a pomáhajú pri nádychu. Spojenie chrbtice a brucha je vytvorené za pomoci šikmých brušných svalov (laterálna skupina)  a brušných svalov ležiacich pri chrbte (dorzálna skupina) : 

 

Laterálna skupina brušných svalov: 

  • Vonkajší šikmý sval brucha (musculus obliquus externus abdominis): Nesprávny pohyb drieku, nefyziologická poloha spôsobuje vznik spazmov na vonkajšom a vnútornom brušnom svale v hlbších úrovňach svalu. 
  • Vnútorný šikmý sval brucha (musculus obliquus internus abdominis)
  • Priečny sval brucha (musculus transversus abdominis) 

 

Dorzálna skupina brušných svalov: 

  • Štvorcový driekový sval (musculus quadratus lumborum): Tvorí brušnú stenu a prispieva k úklonu chrbtice. Spazmy na chrbte, krížovej oblasti, môžu bolestivo vystreľovať práve do tohto svalu. 

 

 

 Chrbtica priamo ovplyvňuje svalovú vitalitu všetkých priľahlých svalov. 

 

Spazmy v bruchu a fyzioterapeutická liečba 

Spazmy v bruchu priamo súvisia s chrbticou, čiže vo väčšine prípadov je dôležité vyriešiť problém spazmatických brušných svalov ako aj blokády chrbtice. Základom je zníženie svalového tonusu, čo dosiahne postizometrickou relaxáciou, mobilizačnými a mäkkými technikami

Výhodné je aj využitie fyzikálnych terapií, ako je ultrazvuk či elektroliečba. Vďaka nim stimulujeme hlbšie vrstvy svalov a zlepšujeme cirkuláciu krvi. Cirkuláciou krvi je zabezpečený odvod patogénnych látok a opuch či bolestivosť svalov klesá rovnako ako aj tenzia (napätie).

 

V prípade, že pacient svoj stav zanedbá, prognózou je recidíva bolesti a spazmov. Rovnako sa stretávame s mnohopočetnými blokádami chrbtice, ktoré vznikli ako reakcia na neriešený spazmatický problém. Pacientom odporúčame návštevu odborníka už po 3 dňoch neutíchajúcej bolesti. 

 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi