Diabetická noha: Prečo vzniká a ako jej predísť?

Jednou z chronických komplikácii cukrovky (diabetes mellitus) je diabetická noha alebo syndróm diabetickej nohy (SDN). Ide o závažné ochorenie, ktoré spočiatku nebolí, ale v najhoršom prípade môže skončiť aj amputáciou. Podľa štatistík má na Slovensku amputovanú nohu viac ako 4000 diabetikov a 8000 pacientov trpí touto diagnózou.

Diabetickej nohe predchádza neuropatia alebo ischémia, ktoré môže viesť až k deštrukcii tkaniva, preto je nutné všímať si prvé symptómy, ktoré ak zostanú bez liečenia, môžu vyústiť do nepríjemnej a nebezpečnej komplikácie. 

Čo je to diabetická noha? 

Diabetická noha je najčastejšou komplikáciou, ktorá vzniká v dôsledku cukrovky. Podľa WHO ide o infekciu, ulceráciu alebo rozklad tkaniva nohy, ktorú sprevádzajú neurologické abnormality a ischemická choroba dolnej končatiny.  Toto ochorenie sa prejavuje vznikom otvorených a ťažko sa hojacich rán, ktoré znemožňujú pacientovi nohu používať pri chôdzi. . 

Príčiny vzniku diabetickej nohy 

Príčinou vzniku diabetickej nohy je neuropatia, teda poškodenie nervov alebo ischémia - poškodenie tepien. Vysoká hladina cukru v krvi môže poškodiť nervy kdekoľvek v tele, no najčastejšie sa to deje práve v dolných končatinách a chodidlách.  Najčastejším prejavom je infekcia, vznik vredov a/alebo deštrukciou tkaniva na nohe. Ak sa takéto ochorenie nepodchytí včas, vznikajú hlboké zapálené rany, z ktorých sa môže časom vytvoriť gangréna - odumieranie tkaniva, čo veľmi často končí amputáciou dolnej končatiny. 

Táto komplikácia sa zhoršuje, alebo sa rozvinie častejšie u ľudí, ktorí diabetes mellitus dlhodobo neliečia, alebo liečbu zanedbávajú, fajčia a nadmerne konzumujú alkohol, majú zhoršenú funkciu obličiek, zhoršený zrak, vysoký krvný tlak, trpia neuropatiou (poškodením nervov), ktorá vedie k zníženej citlivosti, majú poruchu prekrvenia, suchú a popraskanú kožu, plesňové ochorenia v medziprstových priestoroch, majú deformity nôh, napr. ploché nohy, vysoký nárt, kladívkovité a drápovité prsty, krívajú alebo nesprávne našľapujú. Takisto nedostatočný krvný obeh môže prispieť k rozvoju tejto komplikácie. Všetky tieto deformity prispievajú k poraneniam a poškodeniu nervov. 

Faktory ovplyvňujúce priebeh 

Úspešnosť liečby diabetickej nohy najviac ovplyvňuje včasná diagnostika a vhodne nastavená liečba. Tá nespočíva len v ošetrení a starostlivosti o nohy samotné, ale takisto v udržaní zdravej hladiny cukru v krvi, primeraného krvného tlaku a telesnej váhy.  Nezabúdajte, že diabetická noha hrozí úplne všetkým pacientom s cukrovkou, no najčastejšie postihuje starších mužov. Vznik vredov ovplyvňuje mnoho faktorov, ale nasledovný zoznam rapídne zvyšuje riziko:

 • Nevhodná a/alebo nekvalitná obuv, pretože trenie nohy, alebo otlaky môžu prispieť k poraneniam a vstupu infekcie

 • Nedostatočná hygiena nôh - prispieva k vzniku plesní

 • Nesprávne strihanie nechtov - zarastanie nechtov alebo drobné ranky, môžu spustiť infekciu

 • Konzumácia alkoholu - alkohol totiž ovplyvňuje hladinu cukru v krvi a na nervy pôsobí toxicky

 • Ochorenie očí v dôsledku cukrovky

 • Ochorenie obličiek

 • Nadváha - udržanie si normálnej hmotnosti je pri cukrovke kľúčové 

 • Fajčenie - ovplyvňuje krvný obeh, ktorého nedostatočnosť takisto vplýva na rozvoj alebo zhoršenie stavu

 • Neuropatie - poškodenia nervov

Príznaky ochorenia – diabetická noha 

Toto nebezpečné ochorenia je zákerné v tom, že spočiatku nemá žiadne prejavy. Každý diabetik by si mal pravidelne nechať vyšetriť dolné končatiny, aby sa prípadné ochorenie zachytilo včas, minimálne raz za rok.  Prvé príznaky ochorenia začínajú nenápadne v dôsledku poškodenia periférneho nervstva ako je mravenčenie, pichanie, pálenie nôh a výraznejšie bolesti.

Môžu vzniknúť rany, ktoré môžu ale nemusia mokvať a môžete badať škvrny na ponožkách.  Zároveň pacient stráca v danej oblasti citlivosť voči ohrozujúcim podnetom a často necíti ani väčšie poranenie nohy. Práve tieto rany sa stávajú vstupnou bránou pre rôzne infekcie, ktoré sa veľmi zle hoja.

Infekcie, ktoré sa nedostanú včas pod kontrolu môžu začať ničiť tkanivá nohy, nielen kožu a svaly, ale i kosti.  Časom hrozí sepsa - teda otrava krvi a jedinou záchranou je v tom prípade amputácia nohy. Takisto, poškodenie nervov spôsobuje suchú a stvrdnutú kožu, v ktorej sa tvoria praskliny a to hojenie výrazne zhoršuje.

Neurotest – včasná diagnostika diabetickej nohy 

Neurotest je novinkou v diagnostike diabetickej nohy. Ide o pomerne malé náplaste, ktoré sa nalepia na spodnú časť chodidiel a reagujú s potom. Zloženie potu reaguje s náplasťou, ktorá zmení farbu. Podľa farby sa určí rozsah poškodenia periférnych aj autonómnych nervov, čím odhalia riziko syndrómu diabetickej nohy.

Výhodou tohto testu je, že si ho možno poľahky urobiť aj doma a hradí ho poisťovňa. Náplaste stačí nalepiť na 10 minút a následne sa podľa farby náplaste odčíta stav. Čiastočné alebo neúplné sfarbenie do ružova poukazuje na začínajúcu poruchu. Ak je náplasť modrá, poškodené sú len potné žľazy, teda periférne autonómne nervy. Toto vyšetrenie si stačí urobiť raz ročne. 

Ako predísť takémuto ochoreniu? 

Okrem pravidelnej kontroly v diabetologickej ambulancii je niekoľko vecí, ktoré pre zdravie svojich nôh môžete urobiť. Ďalej samozrejme platí, že každý diabetik by mal dbať na životosprávu, pravidelný pohyb a v prípade vyššej váhy aj na jej zníženie.

Mal by si pravidelne merať glykémiu - hladinu cukru v krvi a užívať lieky, ak mu ich lekár predpísal.  Diabetická noha hrozí totiž úplne každému človeku s cukrovkou. Kľúčom k úspešnej liečbe je prevencia a včasná diagnostika diabetickej polyneuropatie, takisto liečba zameraná na výživu periférnych nervov dolných končatín. 

Základná starostlivosť o nohy diabetika:

 1. Dodržiavanie nastavenej liečby

 2. Dopĺňanie výživy pre nervy a cievy dolných končatín.

 3. Uprednostňujte racionálnu výživu, nefajčite, každý deň cvičte a znížte si váhu, ak je vyššia.

 4. Naučte sa vyšetriť si dolné končatiny

 5. Umývajte si nohy v teplej vode, nepoužívajte mydlo ani iné prípravky s alkoholom a každý deň si nohy krémujte, aby nevznikala šupinatá koža. Na ošetrenie nôh sú veľmi vhodné maste s obsahom urey.

 6. Pravidelná masáž nôh.

 7. Všímajte si každú zmenu a každej zmene venujte náležitú pozornosť.

 8. Noste pohodlnú obuv, v ktorej vám nehrozia otlaky a uprednostňujte bavlnené ponožky.

 9. Nikdy nechoďte bosí, aby ste znížili riziko poranenia.

 10.  Nohy si nechajte vyšetriť pri každej návšteve diabetológa. Pýtajte sa na aktuálne riziko diabetickej nohy.

 11.  Pozor na poranenia chodidiel - Ak máte diagnostikovú diabetickú neuropatiu alebo nedostatočné prekrvenie, buďte veľmi ostražití pred akýmkoľvek poranením.

 12. Dávajte si pozor na zápaly a plesňové ochorenia.

 13.  Pravidelne navštevujte špecialistu a dodržiavajte rady a odporúčania lekárov, ak už máte diagnostikovanú diabetickú nohu.

 14.  Vyhýbajte sa laickým a neovereným domáckym “liečebným” postupom.

Diabetický vred – najťažšia forma 

Samotný SDN môže prerásť do diabetického vredu, ktorý sa môže infikovať. V tom prípade sa môže pridružiť horúčka, triaška, šok, sčervenanie, zimnica a rozkolísaná hladina cukru.  Nebezpečenstvo vredu spočíva v tom, že sa môže infikovať tkanivo až na samotnú kosť, kde sa tvoria hnisavé abscesy.

Z nich sa poľahky vytvorí gangréna - odumieranie tkaniva, čo už vážne ohrozuje život pacienta. V týchto prípadoch už lekári väčšinou pristupujú k amputácii nohy. 

Ďalšou komplikáciou, ktorú diabetická noha spôsobí je Charcotov kĺb, kedy dochádza k posunu alebo zlomenine kosti v nohe. O liečbu diabetickej nohy a vredu sa stará cievny chirurg. Ten skontroluje stav a zváži ,či netreba z vredu odstrániť odumreté (nekrotické) tkanivo a ranu podľa potreby vyčistí.

Ranu sterilne prekryje, podľa toho, či je rana suchá alebo mokvá. Ak sa objaví aj bakteriálna infekcia, nasadí vám antibiotiká. Pri ischemických vredoch vám môže lekár navrhnúť prečistenie ciev alebo iný vnútrocievny výkon. Ak nie je vo vašom stave vhodný, liečba sa podporí liekmi na zlepšenie krvného obehu. V krajnom prípade je potrebná amputácia.

Fatálny následok? Amputácia. 

Amputácia, teda odstránenie končatiny je krajným riešením, kedy už neexistuje možnosť zlepšenia stavu a tkanivo je postihnuté gangrénou, teda tkanivo odumiera. Amputovanie končatiny môže zachrániť pacientovi život, nakoľko bez nej by mohlo dôjsť k celkovej otrave krvi - sepse.

K väčšine prípadov amputácie muselo dôjsť kvôli neskorému odhaleniu ochorenia a teda aj neskorej liečbe. Osveta a správna informovanosť pacientov je preto kľúčová. Okrem skríningu, pri ktorom sa zisťuje rozsah poškodenia nervov, existujú už vyššie spomenuté náplaste na domáci Neurotest, ktorý uhrádza poisťovňa a môže včasne odhaliť nábeh na diabetickú nohu.

Produkty vhodné na liečbu 

Akákoľvek liečba diabetickej nohy by mala byť konzultovaná s lekárom.  Preventívne však môžete používať krémy a maste s obsahom urey na ošetrenie prípadne prevenciu suchej a šupinatej kože na chodidlách, napr. Ureagamma, Flexitol, Diabecare hydratačný krém, a mnohé ďalšie krémy.

Ak už vznikne rana, môžete ju ošetriť nasledovnými prípravkami:  HydroClean® advance - savý vankúšik rýchlo a spoľahlivo čistí rany. Vhodný hlavne pre komplikované rany. PermaFoam® - pórovitá štruktúra krytia rýchlo a efektívne čistí ranu. Hydrosorb®Gel - intenzívne hydratuje a čistí hlboké rany.

Bionect Control Spray sprej na ošetrenie rán.

Doplnky výživy na udržanie normálnej hladiny cukru v krvi:  Glucea od Dr. Max a Glucobooster. Diabetická a ortopedická obuv Obuv, ktorá nohám poskytuje správnu oporu klenieb a dostatok priestoru pre prsty aj pätu, aby nedošlo k zraneniam. Je navrhnutá tak, aby nohy neboli stlačené a krvný obeh nebol obmedzený. Výrazne sa tak zlepšuje kvalitu pohybu a života a predchádza sa vzniku natiahnutí a vredov.

Nosenie správnej obuvi dokáže predísť ďalším komplikáciám a znížiť tak riziko amputácií až o 50 %.  Vďaka opore klenby a odpruženiu táto obuv absorbuje nárazy a chráni nohy od drobných poranení, ktoré by mohli počas chôdze vznikať. Znižuje tlak na nohu o 30 %. Vnútro tejto obuvi je hladké a bez akýchkoľvek nerovností, čo zamedzuje treniu na nohe, čím sa výrazne znižuje riziko poškodenia kože.

O užívaní akýchkoľvek prípravkov a výživových doplnkov sa poraďte so svojím lekárom!  Ak už vám bola diagnostikovaná diabetická noha, alebo polyneuropatia, ktorá môže byť jej spúšťačom, nezúfajte si, ale informujte sa o možnostiach liečby a dodržujte všetky odporúčania lekára, ako aj rady, ktoré sme uviedli v tomto článku.

Autor

MUDr. Jozef Staríček
MUDr. Jozef Staríček
 • Vzdelanie: Vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)

 • Atestácia: v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

 • Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.