Tŕpnutie nôh a rúk od chrbtice a čo pri ňom robiť

Tŕpnutie nôh od chrbtice je častým príznakom tzv. vyskočenej platničky, ktorá trápi mnoho pacientov najmä v produktívnom veku. Tŕpnutie je vo všeobecnosti nazývané parestézia a prakticky sa môže objavovať na akejkoľvek časti tela. Mravčenie či brnenie je spôsobené tzv. utlačením nervu, ktorého funkcia je ochromená vplyvom toho, že nervom nemôže prejsť vzruch z CNS. Rovnako ako môže byť parestézia spôsobená vážnymi neurologickými ochoreniami, môže k nej dôjsť aj vplyvom nesprávnej polohy, a teda ju označujeme ako tranzientný príznak. Vo fyzioterapeutickej praxi sa najčastejšie stretávame s anamnézou tŕpnutia nôh a rúk od chrbtice, čo je len príznak hlbších problémov s pohybovým aparátom.   

Tŕpnutie nôh od chrbtice

Tŕpnutie nôh bez iných symptómov je často spôsobené nevyhovujúcou polohou - prekríženými nohami, prípadne nezvyčajnou polohou počas spánku.   

Zápal ischiasu 

Ischias je najdlhší nerv v ľudskom tele a jeho zápal je mimoriadne bolestivý. Ischias sa tiahne od zadnej časti panvy, sedacích svalov až po chodidlá. Inflamácia nervu je preto sprevádzaná bolesťou, ktorá môže vystreľovať z chrbtice do chodidiel či opačne. Rovnako sa k prvým prejavom môže pridať parestézia, tŕpnutie nôh, ktoré signalizuje počiatočný stav inflamácie (zápalu).   

Syndróm tarzálneho tunela 

Syndróm tarzálneho tunela vzniká ako následok neprirodzenej kompresie nervu n. tibialis, ktorý sa nachádza za vnútorným členkom. K jeho kompresií môže dôjsť vplyvom nosenia sadry, nesprávnej obuvi (o ktorej píšeme nižšie), ale aj nesprávne vykonávanými pohybmi.   

Vyskočená platnička 

Vyskočená medzistavcová platnička je komplikovaný zdravotný problém, ktorému predchádza dlhý rad symptómov. Z medicínskeho hľadiska je vyskočená platnička stavom, počas ktorého sa poškodí prstenec platničky a gélovité jadro je vytláčané pomedzi medzistavcový priestor. Tento stav má za kauzálnosť vysokú bolestivosť vplyvom iritácie nervov v oblasti miechy. V tomto prípade môže dôjsť k parestézií v oblasti chrbtice, rovnako ako v horných a dolných končatinách. Tŕpnutie nôh môže byť predzvesťou tohto bolestivého stavu.   

Ďalšie príčiny tŕpnutia nôh 

Nevyhovujúca obuv

Nevyhovujúca obuv môže byť kauzálnou príčinou pravidelnej parestézie. Tá pacienta upozorňuje na utlačenie nervov, čo sa v praxi prejavuje tŕpnutím nôh. Pacienti trpiaci týmto prejavom majú často oslabenú klenbu a vyšší nart chodidla, čo môžeme čiastočne korigovať nápravou obuvi, napr. barefoot obuv. Vyhovujúca obuv by mala umožniť chodidlu dostatočný rozsah pri všetkých fázach kroku, rovnako ako v statickom zotrvaní.   

Posttraumatické stavy

Posttraumatické stavy dolných končatín, napr. zlomeniny, často vedú k vzniku parestézie. Tŕpnutie nôh po zlomenine či inej traume je často len dočasné. Nervy sú v danej nohe stlačené a následkom postupnej rekonvalescencie sa ich funkcia obnovuje a nerv je schopný prijímať kyslík a ostatné živiny - štádium brnenia.    

Tŕpnutie rúk od chrbtice 

 

Vyskočená platnička 

O vyskočenej platničke sme sa zmienili už vyššie v článku. K poškodeniu platničky však môže dôjsť v akejkoľvek časti chrbtice, vrátane vertebrálnej chrbtice (krčnej chrbtice). Priebeh stavu býva rovnaký, avšak s rozdielom, že parestézia môže vplývať na horné končatiny - tŕpnutie rúk od chrbtice.   

Vznik spazmov 

Spazmy sú frekventovanou komplikáciou každej fyzioterapeutickej kliniky. Spazmy vznikajú ako reflexný popud tela voči neprirodzeným či kontinuálnym zaťaženiam. Prejavujú sa ako tuhé guličky v ktorých je nahromadená tenzia svalov - sú palpačne (nadotyk) bolestivé. Pri vzniku tenzie môže byť jej centrum práve v mieste nervu, ktorý je utláčaný. Týmto spôsobom je zapríčinené tŕpnutie rúk od chrbtice