Chronické problémy

Chronické ochorenie alebo chronické problémy sú chorobným stavom, ktorý sa obyčajne začína a akumuluje dlhšiu dobu a potom ako prepukne, pretrváva dlhšie ako 3 mesiace. Chronické problémy či ochorenia sú opakom problému či ochorenia akútneho stavu. Pri chronických problémoch obvykle dochádza ku zmenám v organizme, ktoré už nemusia byť vratné. Z toho dôvodu bývajú obtiažnejšie liečiteľné aj vyliečiteľné, prípadne sa nevyliečia úplne bez následkov. V zásade sa môžu objaviť dvoma spôsobmi: chronifikáciou akútneho problému, alebo je ochorenie od počiatku chronické či vrodené. Vrodené poruchy či vady sú teda v zásade chronickými problémami. Časti chronických problémov sa teda dá predísť adekvátne nastavenou liečbou akútnych problémov a tak zabrániť následnej chronifikácii. Na začiatku je preto vždy dôležité získať podrobnú anamnézu pacienta, stanoviť predpoklady zdroja ťažkostí a nastaviť adekvátnu a správnu liečbu. V Profy sa venujeme aj chronickým problémom pohybového aparátu a ich následkom.

Flexibilita tela: ako si zvýšiť ohybnosť?

Flexibilita tela je dôležitá z pohľadu každodenné života. Nízka flexibilita spôsobuje nie len bolestivosť počas pohybu, ale obmedzuje človeka pri výkone viacerých fyzických pohybov. Ako zvýšiť flexibilitu [...]

Nočné pomočovanie netrápi len deti, ale aj dospelých

Nočné pomočovanie, reps. nočná inkontinencia, je klasifikovaná ako nedobrovoľný únik moču počas spánku. Nedobrovoľný únik moču je stav, počas ktorého dochádza k nekontrolovateľnému úniku moču rôznej frekvencie a objemu. Nočné [...]

Spazmy na chrbte a efektívne cvičenie proti bolesti

Spazmy na chrbte vznikajú najčastejšie ako následok nebezpečných blokád chrbta, jeho stuhnutosti vzhľadom na preťaženie či naopak, z dôvodu minimálnej motorickej aktivity. Nesprávna športová technika, sedavá práca a nedostatok pohybu [...]

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu a život po nej

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu je operačný zákrok, počas ktorého sa oba poškodené bedrové kĺby nahradia biomechanickou protézou nahradzujúcou prirodzený kĺb. Prvé operačné zákroky výmeny kĺbov sa datujú od roku 1979, [...]

Svalová dystrofia: ťažká diagnóza s potrebou fyzioterapie

Svalová dystrofia je chronickým ochorením dedičného charakteru, ktoré sa vyznačuje najmä zníženým svalovým tonusom (hypotóniou). Problémy so vstávaním z postele, výstupom na schody či kráčaním sú prvé znaky zníženého svalového [...]

Spazmy možno nepoznáte, pravdepodobne ste ich však zažili

Svalové spazmy sú reflexným dejom organizmu, ktorý sa prejavuje bolestivosťou jednej či viacerých skupín svalov. Väčšina spaziem sú palpačne (nadotyk) bolestivé a obsahujú spúšťové body, tzv. trigger points, vďaka [...]

Efektívne cvičenie na svalové spazmy na krku

Svalové spazmy môžeme identifikovať ako stav zvýšeného svalového tonusu, ktorý sa koncentruje v určitom svale pričom sa môžu objaviť tzv. spúšťové body. Výskyt svalových spaziem je čoraz častejší a ich [...]

Hortonov syndróm: bolesť hlavy na spánkoch

Hortonov syndróm prejavujúci sa ako bolesť hlavy na spánkoch je pomerne vzácnym ochorením, ktorým trpí len veľmi malé percento populácie. Pacientmi sú prevažne muži v produktívnom veku, a práve z [...]

Čo je to vertigo a aké sú jeho pričíny?

Vertigo je stavom, ktorý môžeme inými slovami nazvať aj ako závrat. Objavuje sa aj ako sprievodný, alebo primárny, symptóm a priamo vplýva na udržovanie rovnováhy [...]

Záhadný Meniérov syndróm a jeho liečba

Meniérov syndróm je stav, ktorý postihuje ústrojenstvo vnútorného ucha a prejavuje sa hlavne závratmi. Vnútorné ucho sa skladá z dutín rôznych veľkostí, pričom jeho neoddeliteľnou súčasťou je ušná sliznica. Mnohí [...]

Načítaj viac článkov