Čo je to fyzioterapia? Ide o nelekársky odbor. Zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému. Je jednou z oblastí rehabilitácie. Liečba smeruje k udržaniu, podpore a obnove funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Prevencia slúži na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií. Najčastejšie fyzioterapiu indikuje ortopéd, neurológ alebo fyziater. Využíva sa aj v gynekológii, v otorinolaryngológii, reumatológii, chirurgii a vo vnútornom lekárstve. V liečbe využíva manuálne postupy, špeciálne metodiky a koncepty, fyzikálnu terapiu a kinezioterapiu.

Pre koho je určená a čo lieči

Fyzioterapia je určená pre každého, kto sa chce aktívne podieľať na svojom zdraví, pre vrcholových i rekreačných športovcov. Vhodná je pre ľudí s problémami a bolesťami v oblasti pohybového aparátu, či pre pacientov s ortopedickým, neurologickým alebo reumatologickým ochorením. Odporúča sa pre kancelárske aj manuálne práce i tie s nadmernou psychickou záťažou. Dokonca vie pomôcť aj tým, ktorí majú dlhodobé potiaže a lekárske vyšetrenie stále nenašlo objektívnu príčinu problému. Čo je fyzioterapia schopná liečiť? Zotavuje ľudí po zraneniach alebo operáciách a pomáha pri problémoch s pohybovým aparátom.

Neurologická fyzioterapia: Pri ktorých ochoreniach sa využíva?

Využívané metódy a techniky

Na základe zhodnotenia funkčného stavu a stanovenia fyzioterapeutického plánu využíva fyzioterapia liečebné prostriedky fyzikálnej povahy. Realizuje predovšetkým kinezioterapeutické metódy a postupy ako napr. mäkké a mobilizačné techniky, postizometrické relaxácie, recipročné inhibície, či špeciálne fyzioterapeutické metodiky.

Používa metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach. Ide napríklad o senzomotorickú stimuláciu, hipoterapiu, neuromuskulárnu facilitáciu, Vojtovu metódu, koncept manželov Bobathových, metódu Brunkowovej, Bruggrov, Pilates a iné.

Fyzioterapia uplatňuje aj mechanické podnety ako klasická masáž, prostriedky reflexnej terapie, reflexná masáž, lymfodrenáž a komplexná liečba lymfedému, gravitácia – trakčné techniky. Ďalej termické, tlakové a vztlakové sily hydroterapie, fototerapiu, účinky elektroterapie a magnetoterapie, prírodných liečivých vôd, solí a plynov, či klimatických podmienok vhodných na liečenie peloidov.

Môže fyzioterapeut predpisovať lieky?

Fyzioterapia ako zamestnanie

Ak by sme mali záujem vykonávať fyzioterapiu, potrebujeme na to štúdium.  Na Slovensku máme vysokoškolské vzdelanie (Bc., Mgr. aj PhDr a Phd.), a potom vyššie odborné štúdium pod strednými zdravotníckymi školami. U nás je možné ho získať na univerzitách v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Košiciach, Prešove alebo v Ružomberku. Študenti praktickú časť absolvujú na stážach v nemocniciach a fyzioterapeutických ambulanciách. Fyzioterapeuti sú odborne vzdelaní v lekárskych oboroch ako je interna, ortopédia, chirurgia, neurológia a ďalšie, ale hlavne v anatómii a fyziológii celého tela.

Fyzioterapeut musí byť na výkon povolania registrovaný. Registráciu má na starosti Slovenská komora fyzioterapeutov. Zo zákona sa musí každý fyzioterapeut celoživotne vzdelávať.  Cyklus je 5 ročný a upravuje ho vyhláška.  V záujme profesionálneho a odborného rastu, sa fyzioterapeuti neustále vzdelávajú formou špecializovaných kurzov a samoštúdia pomocou odborných kníh o fyzioterapii.

Ak niekto hľadá kvalitného fyzioterapeuta, jednoznačne odporúčame kvalifikovaný personál v PROFY. Tu sa o svojich klientov staráme vždy nadštandardne. Máme profesionálne vybavenie, prístup a služby. Používame špeciálne manuálne techniky, mobilizácie, cvičenia, a hlavne špičkovú fyzikálnu terapiu. Stačí prísť vyskúšať a nebudete ľutovať.

Fyzioterapia: Kde ju študovať a ako sa uplatniť?

Príďte sa poradiť zdarma >>>>