Zápal nervu chrbtového svalstva je častým zdravotným problémom, ktorý trápi pacientov najčastejšie od 3.dekády života človeka. Zápal nervu, resp. neuritída, je stav, ktorý môže byť spôsobený variáciou akútnych či chronických ochorení.  Bolesť zo zapáleného nervu môže vystreľovať do končatín alebo častí chrbtice. Zapálený nerv je akútny stav, ktorý môže prerásť do stavu chronicity v prípade, ak nie je vhodne liečený. Odporúčame preto včasnú konzultáciu so všeobecným lekárom, ortopédom či neurológom o ďalších postupoch liečby. 

Lokalizácia zapáleného nervu na chrbte

Chrbticu rozdeľujeme na krčnú (cervikálnu), hrudnú (torakálnu) a krížovú (lumbálnu) časť. Ku každej segmentovej sekcií prislúchajú svaly, ktoré operujú v danej oblasti a zabezpečujú rotačný a vertikálny ohyb.  Zápal nervov chrbta postihuje ako povrchové, tak aj hĺboké svaly chrbta. Cez každý z týchto svalov vedie nervová sústava, ktorá za istých podmienok dokáže spôsobovať nepríjemné bolestivé problémy. Poďme si preto určiť , ktoré zo svalových skupín vás vlastne trápia.

Povrchové svaly chrbta (heterochrónne svaly)

V prvom rade treba vedieť, že povrchové svaly chrbta sa delia na dve skupiny, podľa toho kde sa nachádzajú ich úpony. Podľa takého delenia poznáme hrudníkové a končatinové svalstvo chrbta.

 • Hrudníkové (Spinkostálne) – Sú svaly, ktoré sa pripájajú na rebrá a zabezpečujú čiastočnú stabilitu hrudného koša v prepojení s abdominálnou dutinou (brušnou dutinou). Oslabenie spinkostálych svalov ovplyvňuje posturalitu pacienta (postoj). 
 • Končatinové (Spinohumerálne) – Zabezpečujú lokomočný pohyb horných končatín a stabilitu cervikálnej (krčnej) chrbtice. Medzi tieto svaly patrí trapézový sval, ramenný sval, polotŕňový sval a dvíhač lopatky

Hlboké svaly chrbta (autochtónne svaly)

Hlboké svaly chrbta sú sériovo usporiadané skupiny svalstva, ktoré zabezpečujú stabilitu od chrbtovej (dorzálnej) časti trupu až po nosič (segment krčnej chrbtice). Medzi hlboké stabilizačné svaly chrbtice, tzv. core system alebo jadro,často označované aj ako vnútorné svalstvo patrí bránica, panvové dno, vnútorné šikmé svaly a priečny brušný svalHlboké svaly chrbta vieme podľa ich dĺžky rozdeliť taktiež na dve podskupiny hlbokého chrbtového svalstva.

 • Krátke svaly 
 • Dlhé svaly 

Zápal nervu v chrbte môže postihnúť sústavu povrchových, ako aj hlbokých svalov chrbtice. Neuritída povrchových svalov je menej náročná na liečbu, často postačí postizometrická relaxácia PIR v kombinácií s konzervatívnou liečbou pod dohľadom neurológa

Zápal nervu hlbokých svalov chrbátu je problémom, ktorý má tendenciu prerásť do chronického stavu (chronicity). Hlboké stabilizačné svalstvo je zodpovedné za posturalitu a udržanie stability pri lokomočnom a statickom pohybe, kedy má svalstvo sklon k zvýšenej tenzií (k napätiu). V tomto prípade je nutné zistiť kauzálnosť vzniku (príčinu) a podľa toho stanoviť behaviorálnu liečbu (napr. rehabilitáciu) v kombinácií s konzervatívnou liečbou

Čo je a ako vzniká neuritída chrbtového svalstva

Neuritída je porušenie funkcie nervového výbežku, lokalizovaného najmä v chrbtici a končatinách. K bolesti dochádza pri reakcií na zmenu obmedzujúcu výkon funkcie nervu, tj. prenos vzruchov reflexov či bolesti. Medzi najčastejšie príčiny vzniku zapáleného nervu v chrbtici patria autoimunitné, vírusové a bakteriálne ochorenia postihujúce rôzne sféry ľudského organizmu.  Neuritída vzniká následnom biochemických a biomechanických procesov, čím sa líší od tzv. svalovej blokády. Svalová blokáda totiž vzniká iba mechanickou činnosťou (inaktivitou, fyzickým preťažením a pod.). 

ďalšie príčiny…

Medzi ďalšie príčiny patrí intoxikácia organizmu látkami, napr. ortuť, olovo či otrava alkoholom. Biochemické procesy sú značne ovplyvňované suplementáciou potravín, čiže vznik neuritídy ovplyvňujú aj ochorenia ako bulímia, anorexia či nadváha

Ďalšie príčiny vzniku neuritídy:

 • Podvýživa či nadváha
 • Intoxikácia organizmu
 • Bakteriálne, autoimunitné, vírusové ochorenie
 • Cukrovka

Príznaky zapáleného nervu v chrbte 

Príznaky zápalu nervu v chrbte môžu byť similárne  ako tie, spájajúce sa so svalovou blokádou. Je nutné si uvedomiť, že zápal nervu príslušnej časti organizmu môže niesť rôzne príznaky, napr. príznaky zápalu ischiasu a zápalu vestibulárneho nervu sú diferenciálne

Príznaky zapáleného nervu v chrbte:

 • Bolesť vystreľujúca do časti končatín pri dynamickom pohybe
 • Plošná tlaková bolesť pri statickom zotrvaní v oblasti chrbtice
 • Nestabilita pri chôdzi
 • Problémy so spánkom
 • Nauzea
 • Príznaky spojené s vírusovým či bakteriálnym ochorením

Liečba zapáleného nervu v chrbtovej oblasti

Fyzioterapia spadá pri neuritíde do behaviorálnej liečby. Primárnym liečebným postupom je konzervatívna medikamentózna liečba (podávanie liekov), ktorých úlohou je znižovanie zápalových hodnôt CRP a liečba ochorenia, ktoré vyvolalo neuritídu.  Pri akútnej neuritíde chrbta je najčastejšie využívaná magnetoterapia, ktorá stimuluje svalstvo a tým zlepšuje cirkuláciu krvi. Vďaka cirkulácií krvi sú odvádzané toxické látky z miesta zápalu a sú nahrádzané kyslíkom, ktorý urýchľuje hojenieChronická neuritída chrbtice sú z pohľadu fyzioterapie liečené rehabilitačnými cvičeniami, ktorých úlohou je zamedzenie skracovaniu svalstva pri dlhodobej inaktivite z dôvodu bolesti. 

Zdroje: 

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 4.5 / 5. Počet hlasov: 59

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.