Zápal nervu v chrbte je častým zdravotným problémom, ktorý trápi pacientov najčastejšie od 3. vekovej dekády. Zápal nervu, resp. neuritída, je stav, ktorý môže byť spôsobený variáciou akútnych či chronických ochorení.  Bolesť zo zapáleného nervu môže vystreľovať do končatín alebo častí chrbtice. Zapálený nerv je akútny stav, ktorý môže prerásť do stavu chronicity v prípade, ak nie je vhodne liečený. Odporúčame včasnú konzultáciu so všeobecným lekárom, ortopédom či neurológom o ďalších postupoch liečby. 

 

Zápal nervu v chrbtici

Chrbticu rozdeľujeme na krčnú (cervikálnu), hrudnú (torakálnu) a krížovú (lumbálnu) časť. Ku každej segmentovej sekcií prislúchajú svaly, ktoré operujú v danej oblasti a zabezpečujú rotačný a vertikálny ohyb.  Zápal nervu v chrbtici postihuje ako povrchové, tak aj hĺboké svaly chrbta. 

 

Povrchové svaly chrbta 

Povrchové svaly chrbta (heterochtónne svaly) sú: 

 • Spinkostálne (hrudníkové) 
 • Spinohumerálne (končatinové)

 

Spinokostálne svaly sú svalmi, ktoré sa pripájajú na rebrá a zabezpečujú čiastočnú stabilitu hrudného koša v prepojení s abdominálnou dutinou (brušnou dutinou). Oslabenie spinkostálych svalov ovplyvňuje posturalitu pacienta (postoj). 

Spinohumerálne svaly zabezpečujú lokomočný pohyb horných končatín a stabilitu cervikálnej (krčnej) chrbtice. Medzi tieto svaly patrí trapézový sval, ramenný sval, polotŕňový sval a dvíhač lopatky

 

Hlboké svaly chrbta

Hlboké svaly chrbta (autochtónne svaly) sú: 

 • Krátke svaly 
 • Dlhé svaly 

 

Hlboké svaly chrbta sú sériovo usporiadané skupiny svalstva, ktoré zabezpečujú stabilitu od dorzálnej časti trupu až po nosič (segment krčnej chrbtice). Medzi hlboké stabilizačné svaly chrbtice, tzv. CORE system, patrí bránica, panvové dno, vnútorné šikmé svaly a priečny brušný sval

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zápal nervu v chrbte môže postihnúť sústavu povrchových, ako aj hlbokých svalov chrbtice. Neuritída povrchových svalov je menej náročná na liečbu, často postačí postizometrická relaxácia PIR v kombinácií s konzervatívnou liečbou pod dohľadom neurológa

 

Zápal nervu v chrbte hlbokých svalov je problémom, ktorý má tendenciu prerásť do chronicity. Hlboké stabilizačné svalstvo je zodpovedné za posturalitu a udržanie stability pri lokomočnom a statickom pohybe, kedy má svalstvo sklon k zvýšenej tenzií (k napätiu). V tomto prípade je nutné zistiť kauzálnosť vzniku (príčinu) a podľa toho stanoviť behaviorálnu liečbu (napr. rehabilitáciu) v kombinácií s konzervatívnou liečbou

 

Čo je to neuritída? 

Neuritída je porušenie funkcie nervového výbežku, lokalizovaného najmä v chrbtici a končatinách. K bolesti dochádza pri reakcií na zmenu obmedzujúcu výkon funkcie nervu, tj. prenos vzruchov reflexov či bolesti. 

 

Neuritída vzniká následnom biochemických a biomechanických procesov, čím sa líší od svalovej blokády. Svalová blokáda vzniká mechanickou činnosťou (inaktivitou, fyzickým preťažením a pod.). Medzi najčastejšie príčiny vzniku zapáleného nervu v chrbtici patria autoimunitné, vírusové a bakteriálne ochorenia postihujúce rôzne sféry ľudského organizmu.  

 

Autoimunitné ochorenia sú charakterizované ako také, ktoré napádajú vlastný imunitný systém.

 

Medzi ďalšie chemické príčiny patrí intoxikácia organizmu látkami, napr. ortuť, olovo či otrava alkoholom. Biochemické procesy sú značne ovplyvňované suplemenáciou potravín, čiže vznik neuritídy ovplyvňujú aj ochorenia ako bulímia, anorexia či nadváha

 

Ďalšie príčiny vzniku neuritídy:

 

 • Podvýživa či nadváha
 • Intoxikácia organizmu
 • Bakteriálne, autoimunitné,vírusové ochorenie
 • Cukrovka

 

 

Zápal nervu v chrbte a príznaky 

Príznaky zápalu nervu v chrbte môžu byť similárne (podobné) ako tie, spájajúce sa so svalovou blokádou. Je nutné si uvedomiť, že zápal nervu príslušnej časti organizmu môže niesť rôzne príznaky, napr. príznaky zápalu ischiasu a zápalu vestibulárneho nervu sú diferenciálne

 

Príznaky zapáleného nervu v chrbte:

 

 • Bolesť vystreľujúca do časti končatín pri dynamickom pohybe
 • Plošná tlaková bolesť pri statickom zotrvaní v oblasti chrbtice
 • Nestabilita pri chôdzi
 • Problémy so spánkom
 • Nauzea
 • Príznaky spojené s vírusovým či bakteriálnym ochorením

 

 

Fyzioterapia a zápal nervu v chrbte 

Fyzioterapia spadá pri neuritíde do behaviorálnej liečby. Primárnym liečebným postupom je konzervatívna liečba (podávanie liekov), ktorých úlohou je znižovanie zápalových hodnôt CRP a liečba ochorenia, ktoré vyvolalo neuritídu. 

Pri akútnej neuritíde chrbta je najčastejšie využívaná magnetoterapia, ktorá stimuluje svalstvo a tým zlepšuje cirkuláciu krvi. Vďaka cirkulácií krvi sú odvádzané toxické látky z miesta zápalu a sú nahrádzané kyslíkom, ktorý urýchľuje hojenie

Chronická neuritída chrbtice sú z pohľadu fyzioterapie liečené rehabilitačnými cvičeniami, ktorých úlohou je zamedzenie skracovaniu svalstva pri dlhodobej inaktivite z dôvodu bolesti. 

 

Zdroje: