Spazmy pod lopatkami trápia mnoho pacientov s prevažne sedavým typom práce. Spazmus sa vyznačuje silnou bodavou bolesťou, ktorá vystreľuje do driekovej či krížovej časti spinálneho systému, prípadne môže postihnúť hlbšie fascie priľahlých svalov. Riešením je vykonávanie naťahovacích cvičení, ktoré môžeme z hľadiska fyzioterapie podporiť aj vhodnou fyzikálnou terapiou

 

Čo sú to spazmy? 

Svalové spazmy môžeme označiť reflexný dej organizmu, ktorého úlohou je upozorniť na nesprávny životný štýl. Spazmy si môžeme predstaviť ako podkožné hrčky, ktoré v sebe akumulujú napätie generované kontinuálnou a nesprávnou prácou priľahlých svaloch. 

 

Príčina vzniku spazmov môže byť motorická alebo nutričná

 

Motoricky podmienený vznik spazmov disponuje statickou a dynamickou zložkou. Statickou zložkou vzniku spazmov trpia najmä pacienti civilizačných chorôb vplyvom nesprávneho životného štýlu a nedostatku pohybu. Nutričná nevyváženosť organizmu,  nedostatočná vitamínová zásoba či celkový deficit nutrientov majú taktiež za následok vznik spazmov. 

 

Spazmy pod lopatkami: Čo signalizujú? 

Spazmy pod lopatkami signalizujú nedokonalosť vykonávaných pohybov. Príčinou môže byť sedavá práca s nevhodným držaním tela. Výnimkou nie sú ani športovci u ktorých spazmy pod lopatkou vznikajú ako reakcia na zlú techniku a trpia nimi najmä začínajúci plavci. 

 

Lopatka, scapula, patrí medzi kosti hornej končatiny. Pohyb zabezpečujú svalové väzby, ktoré umožňujú: 

 

 • Vytočenie lopatky k chrbtici – Retrakcia
 • Vytočenie lopatky k hrudnému košu – Protrakcia
 • Klesanie vzhľadom na os chrbtice – Depresia
 • Dvíhanie vzhľadom na os chrbtice – Elevácia 
 • Otáčanie smerom dolu – Rotácia

 

Jednotlivé pohyby potrebné pre plné využitie horných končatín pre potreby každodenného života sú podmienené správnou funkciou a rozvinutím hrudných, ramenných, lopatkových a krčných svalov

 

Spazmy pod lopatkami sú reflexným mechanizmom prejavujúcim sa zvýšením svalového tonusu. 

 

Spazmy pod lopatkami: Aké sú príčiny vzniku? 

Spazmy pod lopatkou sú zapríčinené zväčša krčnou chrbticou. Zvýšenie svalového tonusu (hypertonus)  je pripisovaný svalom hlbokým. Hypertonus sa môže objaviť v rôznych úrovňach fascií svalov, pričom pichavú bolesť pod lopatkou majú na svedomí hlboké svaly:

 

 • Iliocostalis
 • Iliocostalis thoracis
 • Cervis
 • Longissimus

 

Bolesť pri vzniku spazmov je opodstatnená opuchom svalov. Svalové tkanivá sú abnormálne prekrvované. Vďaka nedokonalému prekrvovaniu sa v cievach udržujú patogénne látky, a tie ďalej upchávajú bunkové vlásočnice. Nárast tlaku v cievach a v bunkových vlásočniciach spôsobuje opuch svalu a jeho tlačenie na blízke nervy. Nervy sú podráždené a vzniká bodavá bolesť

 

Ako sa prejavujú spazmy pod lopatkou? 

 • Problematické otáčanie hlavy v bok 
 • Bolestivé dvíhanie ramien
 • Bodavá bolesť v okolí lopatky
 • Podkožná hrčka, ktorá je palpačne (nadotyk) bolestivá 

 

Liečba spazmov a fyzioterapia 

Fyzioterapia poskytuje veľké množstvo možností ako diagnostikovať a odstrániť spazmy. Formou diagnostiky je využitie obstreku a punkcie,  vďaka ktorým môžeme zistiť či je bolestivosť viazaná k danému bodu, alebo má bolesť vystreľujúci charakter, a teda pochádza z iného svalu. 

 

Ako forma liečby je vo vysokej miere využívaná elektroliečba, ktorá patrí do kategórie fyzikálnych terapií. Výnimkou nie je ani ultrazvuk, s ktorým pracujeme na rôznych frekvenciách pre zabezpečenie spazmolytického účinku, a to bez využitia liekov. 

 

 Mobilizačné techniky a mäkké techniky využívame aj na diagnostiku, a to palpačným pohybom (dotykom). V mieste koncentrovaného svalového tonusu vieme svaly uvoľniť tak, aby sme zabránili recidíve hypertonusu a bolesti. 

 

V prípade, že bolesť pretrváva viac ako tri dni odporúčame vyhľadať odbornú lekársku pomoc, prípadne kvalifikovaného fyzioterapeuta. 

Poraď sa s našimi skúsenými fyzioterapeutmi