Spinálna stenóza patrí medzi degeneratívne ochorenia chrbtice. Vedie k zúženiu chrbticového kanála, čím vzniká neprirodzený tlak na miechu a miechové nervy. Symptómy zahŕňajú bolesť chrbta alebo krku, necitlivosť, brnenie a slabosť v končatinách.

Spinálna stenóza je často zapríčinená zmenami chrbtice súvisiacimi s vekom. Toto ochorenie sa vyvíja dlhodobo, u väčšiny osôb sa preukáže až po 50. roku života

Spinálna stenóza je nezvratná, no môžeme zmierniť jej príznaky. Medzi liečebné metódy patrí cvičenie, zmeny v životospráve, lieky aj chirurgické zákroky.

Čo je spinálna stenóza

Spinálna stenóza je odborné pomenovanie pre zúženie chrbticového kanála na jednom alebo viacerých miestach chrbtice. Zúženie chrbticového kanála uberá z priestoru pre miechu a miechové (spinálne) nervy. Zúžený priestor môže spôsobiť podráždenie, stlačenie alebo zovretie miechy a miechových nervov, čo vedie k rôznym neurologickým ťažkostiam a bolesti. 

Ochorenie sa vyvíja v dlhodobom časovom horizonte. Jeho priebeh je často skrytý, spočiatku bezpríznakový, hoci zmeny na chrbtici môžu byť viditeľné na röntgene alebo iných zobrazovacích testoch ešte pred nástupom príznakov. Miera výskytu spinálnej stenózy stúpa s vekom. Postihuje zhruba 20 % ľudí nad 60 rokov, po 80. roku stúpa prevalencia až na 40 %. 

Anatómia chrbtice, miecha a miechové nervy

Chrbtica je osová časť kostry. Tvorí ju 33 až 34 stavcov, medzistavcové platničky a väzy. 

Stavce sú krátke kosti zložené z 3 hlavných častí: telo – nosná časť stavca, oblúk – chráni miechu a výbežky stavca – páky, na ktoré sa upínajú svaly. Oblúk stavca odstupuje vzadu od tela stavca a spolu so zadnou časťou tela tvorí otvor stavca. Otvory v jednotlivých stavcoch spolu vytvárajú chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha.

Medzi stavcami sa nachádzajú ploché, okrúhle podložky nazývané medzistavcové platničky. Slúžia ako tlmič nárazov a zmierňujú následky pohybov. Okrem toho pomáhajú aj pri ohýbaní sa, otáčaní, úklonoch a záklonoch. Platničiek je v chrbtici človeka 23. 

Väzy sú silné vláknité pásy, ktoré držia stavce pohromade, udržujú chrbticu stabilnú a chránia platničky.

Miecha je priamym predĺžením mozgu. Vysiela a prijíma správy medzi telom (vrátane svalov a orgánov) a mozgom a zároveň je ústredím pohybových reflexov. Je 40 – 45 cm dlhá a zhruba 1 cm široká. Prechádza stredom miechového kanála. Je úplne obklopená kostnými časťami chrbtice. Miecha má 31 miechových segmentov, čo je úsek miechy, z ktorého vystupuje 1 miechový nerv.

Miechové nervy sú skupina periférnych nervov, ktoré vychádzajú z miechy. Privádzajú signály k svalom – tzv. motorické nervy, a odvádzajú signály z receptorov – tzv. senzorické nervy.

Miechové korene sú počiatočným segmentom zväzku vlákien miechových nervovov. Chrbticu opúšťajú cez bočné priestory medzi stavcami, ktoré nazývame koreňové kanály. Nervové vlákna potom vychádzajú do všetkých častí tela.

Viac informácií nájdete v článku Stavce, chrbtica, miecha – čo ste o nich nevedeli?

Spinálna stenóza podľa miesta výskytu

Zúženie chrbticového kanála môže postihnúť ktorúkoľvek časť chrbtice, avšak väčšina prípadov prebieha v dvoch hlavných oblastiach. Podľa nich delíme spinálnu stenózu na krčnú – cervikálnu a driekovú – lumbálnu. Zriedkavo sa stretávame aj so stenózou hrudníka. V niektorých prípadoch môže pacient trpieť viacerými druhmi ochorenia súčasne. 

Cervikálna spinálna stenóza

Ak zúženie chrbticového kanála nastane v oblasti krku, nazývame tento stav cervikálna spinálna stenóza. Príznaky môžu zahŕňať:

 • bolesť v oblasti krku,
 • necitlivosť alebo mravčenie v rukách, dlaniach, nohách alebo chodidlách,
 • slabosť alebo nemotornosť v končatinách,
 • problémy s udržaním rovnováhy,
 • oslabenie motoriky, napríklad problémy s písaním alebo zapínaním gombíkov,
 • v závažných prípadoch atrofia svalov až paréza – čiastočné ochrnutie končatiny (úplná paralýza sa obvykle nevyskytuje).

Lumbálna spinálna stenóza

Zúženie chrbticového kanála v oblasti bedrovej chrbtice nazývame lumbálna spinálna stenóza. Častokrát napodobňuje príznaky cievneho nedokrvenia, preto môže byť v rámci diagnostiky potrebné aj cievne vyšetrenie. Medzi symptómy patrí:

 • bolesť v dolnej časti chrbta, zvyčajne tupá až pálivá (môže sa striedavo zhoršovať a ustupovať),
 • ischias – bolesť, ktorá prúdi z dolnej časti chrbta cez oblasť zadku a do dolných končatín,
 • ťažký pocit v nohách, ktorý môže viesť ku kŕčom v jednej alebo oboch nohách,
 • necitlivosť alebo mravčenie v oblasti zadku, nôh alebo chodidiel,
 • slabosť dolných končatín, ktorá môže vyústiť v krívanie,
 • nepríjemné pocity v stehnách, kolenách, lýtkach či chodidlách,
 • bolesť nôh, ktorá sa zhoršuje pri dlhom státí, v záklone alebo pri chôdzi, najmä pri chôdzi z kopca. Zmierňuje pri sedení, naklonení, miernom predklone alebo chôdzi do kopca.

Spinálna stenóza hrudníka

Možný je tiež vznik stenózy hrudníka, no ide o pomerne zriedkavý jav. Väčšina stavcov hrudníkovej časti chrbtice je spojená s hrudným košom. To z nej robí stabilnú a silnú časť chrbtice s obmedzeným pohybom. Z tohto dôvodu je tu aj menšia pravdepodobnosť rozvoja degeneratívnych stavov. Ak sa v tejto oblasti napriek tomu vyskytne, sprevádzať ju môžu nasledovné príznaky:

 • problémy s rovnováhou,
 • necitlivosť alebo brnenie v úrovni alebo pod úrovňou brucha,
 • slabosť alebo bolesť v úrovni alebo pod úrovňou brucha.

Typy spinálnej stenózy

Spinálnu stenózu môžeme ďalej rozdeliť podľa toho, či ide o zúženie stredovej časti chrbticového kanála (cez ktorých prechádza miecha) alebo koreňového kanála (cez ktorý prechádza miechový nerv).

Centrálna stenóza

Centrálna stenóza nastáva, keď sa zúži jeden alebo viac stavcových otvorov. Stavcový otvor (vertebrálny foramen) je kostný otvor v strede stavca, ktorý chráni miechu  prechádzajúcu miechovým kanálom. Ide teda o zúženie centrálnej časti chrbticového kanála.

Foraminálna stenóza

Foraminálna stenóza je stav, pri ktorom sa zúži kostný otvor, z ktorého vychádza nervový koreň. Nazýva sa koreňový kanál (intervertebrálny foramen). Miechový nerv cez tento otvor opúšťa miechový kanál medzi dvoma susednými stavcami. Zjednodušene ide o zúženie v mieste odstúpenia koreňa nervu z miechy

Termín foraminálna stenóza sa niekedy zamieňa s názvom laterálna stenóza, pretože oba názvy označujú stenózu vyskytujúcu sa laterálne (na strane) miechového kanála. Foraminálna stenóza sa najčastejšie vyskytuje v oblasti driečnej chrbtice.

Príčiny vzniku

Spinálna stenóza má mnoho príčin. Spoločné majú to, že menia štruktúru chrbtice, čo spôsobuje zúženie priestoru okolo miechy a nervových koreňov. Väčšina prípadov spinálnej stenózy má jednu z nasledovných príčin:

 • Osteofyty / kostné ostrohy: Prerastanie kostí je bežným znakom starnutia. Telo zvyčajne reaguje rastom novej kosti v prípade opotrebenia, degenerácie chrupavky, zápalu alebo iného poškodenia. Výsledkom je vznik kostných výrastkov alebo osteofytov. Ak osteofyty začnú prerastať do miechového kanála, zužujú priestor a zvierajú nervy v chrbtici
 • Vyskočená platnička / hernia disku: Medzi každým stavcom je plochá, okrúhla tlmiaca podložka – stavcová platnička. Pôsobí ako tlmič nárazov pozdĺž chrbtice. Môže sa posunúť, teda „vyskočiť” do polohy, kde tlačí na nervy, alebo prasknúť – heritovať. Pri prasknutí sa gélovité jadro platničky pod tlakom vytláča von alebo dovnútra medzistavcového priestoru a zužuje priestor okolo nervov, čím spôsobuje tlak.
 • Zhrubnuté väzy: Artritída môže časom spôsobiť zhrubnutie a kalcifikáciu väzov chrbtice, čo spôsobuje ich vydutie do priestoru miechového kanála.
 • Zlomeniny a poranenia chrbtice: Zlomené kosti alebo zápal v dôsledku poranenia v blízkosti chrbtice môže zúžiť priestor kanála alebo spôsobiť tlak na miechové nervy.
 • Cysty alebo nádory: Výrastky v mieche alebo medzi miechou a stavcami môžu zúžiť priestor a vyvíjať tlak na miechu a jej nervy.
 • Vrodená spinálna stenóza: Ide o stav, pri ktorom sa človek narodí so zúženým miechovým kanálom. Ďalšou vrodenou deformitou chrbtice, ktorá môže vystaviť človeka riziku spinálnej stenózy, je skolióza (abnormálne tvarovaná chrbtica).

Diagnostika

Lekár v rámci klinického vyšetrenia skontroluje vašu anamnézu, opýta sa na vaše príznaky a vykoná fyzikálne vyšetrenie. Pohľadom a pohmatom skontroluje vašu chrbticu a iné oblasti, v ktorých sa vyskytujú príznaky ochorenia. 

Súčasťou vyšetrenia je zvyčajne aj kontrola rozsahu pohybu. Lekár vás požiada o ohýbanie sa v rôznych smeroch, aby ste zistili, či rôzne polohy chrbtice spôsobujú bolesť alebo iné príznaky. Môže tiež sledovať váš pohyb a chôdzu, skontrolovať rovnováhu a silu vašich rúk a nôh.

Podobne ako iné ochorenia chrbtice, aj spinálnu stenózu možno diagnostikovať na základe zobrazovacích testov. Patrí medzi ne: 

 • Röntgenové vyšetrenie – RTG môže ukázať zmeny v štruktúre kostí, ako je vyskočená platnička alebo vývoj kostných výrastkov, ktoré zužujú priestor v chrbtici.
 • Magnetická rezonancia – MRI využíva rádiové vlny a silný magnet na vytváranie prierezových snímok chrbtice. Snímky MRI poskytujú podrobný obraz nervov, diskov, miechy a prítomnosti akýchkoľvek nádorov.
 • CT a CT myelogram – CT alebo počítačová tomografia je kombinácia röntgenových lúčov, ktoré vytvárajú prierezové obrazy chrbtice. CT myelogram využíva kontrastné farbivo na jasnejšie zobrazenie miechy a nervov, ide o zriedkavejšie vyšetrenie.

Spinálna stenóza – liečba

Liečba spinálnej stenózy závisí od toho, čo spôsobuje vaše príznaky, od miesta problému aj od závažnosti vašich príznakov. Lekár vám môže odporučiť prostriedky domácej liečby, fyzickú terapiu, lieky a v závažnejších prípadoch aj operačnú liečbu.

Bežná je liečba analgetikami, pridávajú sa nesteroidné protizápalové lieky – antiflogistiká alebo myorelaxanciá, lieky na uvoľnenie svalov. Súčasťou domácej liečby môžu byť teplé alebo ľadové obklady, rôzne masti, náplasti či gély s analgetickým alebo lokálnym anestetickým účinkom.

Injekcia kortikosteroidov v blízkosti miesta, kde dochádza k zovretiu nervových koreňov alebo tam, kde došlo k úbytku chrupavky, môže pomôcť znížiť zápal, bolesť a podráždenie. Zvyčajne sa však podáva len obmedzený počet injekcií, pretože kortikosteroidy môžu časom oslabiť kosti a blízke tkanivá.

V prípade, ak zlyhá konzervatívna liečba a choroba výrazne obmedzuje život pacienta, prichádza do úvahy aj chirurgická liečba – neurochirurgická operácia. Chirurgický zákrok sa zvyčajne zvažuje až keď zlyhajú všetky ostatné možnosti liečby a pacient nedokáže tolerovať príznaky ochorenia.

Najbežnejšia je operácia vykonaná tzv. laminektómiou. V laminektómii sa odstráni časť stavca – vrstva stavca nazývaná lamina. Cieľom je vytvoriť viac priestoru pre miechu a zmierniť tak tlak na nervy. Možné je tiež čiastočné odstránenie lamina – laminotómia – odstraňuje sa len malá časť, ktorá najviac tlačí na nerv.

Spinálna stenóza – cviky

Je bežné, že pacienti so spinálnou stenózou nevykonávajú fyzické aktivity v snahe vyhnúť sa bolesti. Málo pohybu ale môže viesť ku skráteniu a ochabnutiu svalov podporujúcich chrbticu, čím sa bolestivosť v týchto miestach ešte zhoršuje

Cvičenie je skvelým nástrojom na zmiernenie príznakov a zabránenie progresii ochorenia. 

Fyzioterapeut s vami bude spolupracovať na zostavení zdravého cvičebného programu, ktorý vám pomôže získať silu a zlepšiť rovnováhu, flexibilitu a stabilitu chrbtice

Cviky môžu zahŕňať flexiu či extenziu chrbtice v ľahu, sede alebo stoji. Často odporúčané sú tiež cviky na podporu chrbtových a brušných svalov (hlbokého stabilizačného systému) alebo SM systém cvikov, vďaka ktorým bude chrbtica odolnejšia. V každom prípade je dôležité prispôsobiť cvičebný plán stavu chrbtice, miestu výskytu stenózy a závažnosti príznakov.

Prevencia

Keďže väčšina príčin spinálnej stenózy súvisí s bežným opotrebovaním chrbtice, nie je možné úplne zabrániť jej vzniku. Každý človek ale môže prijať určité opatrenia na zníženie rizika alebo spomalenie progresie ochorenia:

 • Pravidelne cvičte. Cvičenie posilňuje svaly, ktoré podporujú dolnú časť chrbta a pomáha udržiavať pružnosť chrbtice. Aeróbne cvičenie ako chôdza, plávanie, bicyklovanie, ale aj silový tréning sú dobré pre váš chrbát. Vhodné sú tiež cviky na uvoľnenie chrbtice alebo cviky s fitloptou.
 • Udržujte správne držanie tela počas práce, chôdze aj spánku. Pokiaľ máte sedavé zamestnanie, používajte stoličku, ktorá podopiera prirodzené krivky vášho chrbta. Naučte sa, ako bezpečne dvíhať ťažké predmety. Spite na tvrdšom matraci používajte anatomický vankúš, aby mal váš chrbát a krk vhodnú oporu aj počas noci.
 • Udržujte si zdravú váhu. Nadmerná hmotnosť kladie väčší tlak na vašu chrbticu a môže prispieť k rozvoju symptómov spinálnej stenózy.

Pokiaľ vám bola diagnostikovaná spinálna stenóza, riaďte sa pokynmi vášho lekára. V prípade zhoršenia príznakov vám môže odporučiť zmeny v životospráve, lieky, cvičenie alebo chirurgický zákrok. Tieto možnosti je vhodné zvážiť na zmiernenie príznakov stenózy, aby ste napriek tomuto ochoreniu mohli viesť aktívny život bez bolesti.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ohodnotíte článok

Priemerné hodnotenie 4.7 / 5. Počet hlasov: 26

Zatiaľ žiadne hodnotenie! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

MUDr. Jozef Staríček
Web | +

Odborné vzdelaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963 – 1969)
Atestovaný v obore balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopédie, pediatrie, akupunktúry a telovýchovnom lekárstve.

Medicínska prax: 45 rokov praxe z toho 10 rokov ako lekár v arabskom svete. Dokáže hovoriť s pacientom v 4-och jazykoch (Angličtina, Nemčina, Ruština a Arabčina). Problematike sa venuje komplexne v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi a inými odborníkmi v rámci PROFY.