Mckenzie metóda mechanickej diagnostiky a terapie (MDT) je založená na kombinácií dynamických a statických cvičení. Pacient je počas terapie obohacovaný o znalosti, ktoré mu pomôžu pochopiť kauzálnosť vzniku daného zdravotného problému, ako aj znalosti, ktoré objasňujú vykonávanie určitých cvikov. Mckenzie terapia je diferencovaná od elementárnych rehabilitačných cvičení, keďže pacient sa priamo podieľa na osvojení si cvičebnej zostavy aj mimo fyzioterapeutického centra. Fyzioterapeut v MDT figuruje ako podporný článok, ktorého úlohou je naviesť, diagnostikovať a edukovať pacienta v zmysle správneho vykonávania a výberu cvikov. 

 

Kto bol Robin Mckenzie? 

Robin Mckenzie (1931-2013), pôvodom z Nového Zélandu, bol fyzioterapeut, vďaka ktorému vznikol koncept Mckenzie terapie a diagnostiky. Táto terapia bola vytvorená v roku 1950 odkedy podľahla mnohým reformám navrhnutých Robinom Mckenziem. Ďalej sa vyvíjala až do roku 1980, kedy sa do liečby zaradila ako komplexná rehabilitačná zložka, pod názvom Mckenzie metóda mechanickej diagnostiky a terapie (MDT). Prvým zámerom bolo vytvorenie diagnostického a cvičebného systému, ktorý má pomôcť účinne redukovať a liečiť bolestivý problém chrbtice a zároveň zabrániť regresií. 

 

Mckenzie terapia funguje na princípoch rešpektovania fyziologických charakteristík individualistu – pacienta. Vďaka tomuto faktu je Mckenzie terapia a diagnostika plne aplikovateľná aj na spektrum zdravotných problémov celého pohybového systému. MDT účinne rieši problémy v rozhraní chrbtica, kĺb, sval a ich príslušné synergické okolie

 

Mckenzie technika a jej priebeh

Mckenzie technika je postavená na kooperácií fyzioterapeuta a pacienta. Oba subjekty sa rovnocenne podieľajú na procese terapie. Diagnostika spadá do rúk certifikovaných fyzioterapeutov s náležitými znalosťami v odbore. Úlohou pacienta je pochopiť kauzálnu príčinu vzniku daného problému (aby sa vyhol regresií problému) a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho fyzioterapeuta, tzn. vykonávať cviky aj v domácom prostredí. Bez vzájomnej kooperácie a rovnocennej práce je Mckenzie technika neúčinná. 

 

Vyšetrenie a konzultácia

Konzultácia s fyzioterapeutom je prvým krokom k započatiu aplikácie MDT. Pacient oboznámi fyzioterapeuta s aktuálnymi pretrvávajúcimi ťažkosťami. Ak sa jedná o chronický problém, teda problém s trvaním dlhšie ako 1 rok, nutná je aj ortopedická, traumatologická, chirurgická či neurologická anamnéza pre troubleshooting (začatie riešenia problémov). 

 

Vrámci vyšetrenia fyzioterapeutom pacient vykonáva sled opakovaných pohybov pre odhadnutie rozsahu pohybu poškodenej partie a vplyvu na ostatné kooperujúce zložky pohybového aparátu. V praxi si toto tvrdenie môžeme predstaviť na prípade, kedy pacient trpí dlhodobými bolesťami sakrálnej (krížovej) chrbtice. Okrem bolesti chrbtice bolesť vystreľuje do dolnej končatiny a pacient len sťažka dokáže vykonávať elementárne činnosti. V tomto prípade sledujeme bolestivosť dolnej končatiny v závislosti od pohyblivosti chrbtice. 

Klasifikácia

Pacient je na základe anamnézy a preukázaných mechanických a symptomatických odoziev organizmu kategorizovaný do jednej zo štyroch kategórií. 

Posturizácia 

Fyziologické problémy s posturizáciou majú vplyv na funkciu ostatných častí tela, najmä na končatiny. Problém môže ústiť priamo z chrbtice, tj. primárny – kyfóza, skolióza, chybné postavenie lopatiek, alebo sekundárny – oslabené hlboké stabilizačné svalstvo, trauma (zranenie), vrodené anomálie (kratšia končatina) a pod.

 

Charakteristickými črtami pre prosturizačný syndróm je bolesť, ktorá pretrváva v statickej polohe, avšak eliminuje sa pri dynamickom pohybe. Pri liečbe posturizačného problému sa zameriava na obnovenie prirodzenej lumbálnej lordózy, tj. prirodzené zakrivenie chrbtice. 

 

Pohybová dysfunkcia

Pohybová dysfunkcia opisuje stavy, ktoré sú veľmi bolestivé najmä na pokraji možného pohybového rozsahu. Príkladom môže byť flexia kolena, kedy pacient trpí natiahnutím hamstringov. Pacient nie je schopný vykonať flexiu a pri najväčšom možnom adduktívnom pohybe kolena sa objaví silná bolesť. Pohybová dysfunkcia sa nevzťahuje na špecifický patriu (horné či dolné končatiny), ale je generalizovaná, tj. môže nastať napr. v cervikálnej (krčnej) chrbtici a pod..

 

Derangement (blokáda) 

Blokáda v chrbtici (cervikálnej, lumbálnej, sakrálnej a pod.) signalizuje vážny problém. Blokáda môže nastať aj medzi lopatkami, ohrozený je praktický celý stabilizačný systém. Pri blokáde je ohrozená vitalita medzistavcových platničiek. Pacient často trpí veľkými bolesťami, ktoré majú tendenciu vystreľovať do končatín. 

 

Liečba

Liečba terapiou Mckenzie je postavená na cvičebnom pláne, ktorý na základe mechanickej diagnostiky stanoví fyzioterapeut. Cvičebnú zostavu sa odporúča cvičiť 5-6x za deň. Ešte pred samotným započatím cvičenia je cieľom pacienta edukovať o danej problematike. Prvotne môže pacient potrebovať pomoc od fyzioterapeuta, a to pri vykonávaní určitých cvikov. Cieľom je eliminácia sedení s fyzioterapeutom a dlhodobo správne vykonávanie cvičení v domácom prostredí. 

 

Prevencia 

Vďaka vedomostiam nadobudnutým na sedeniach s fyzioterapeutom je možné zabrániť regresií problému. Príčinou bolesti môže byť vykonávanie kontinuálnych pohybov, zlá technika cvičenia a podobne. Práve vďaka osvojeným znalostiam sa týmto komplikáciám môžete účinne vyhnúť. 

 

Zdroje: