Osteochondróza: choroba chrbtových platničiek

Osteochondróza je degeneratívno-dystrofický proces, ktorý postihuje čoraz  viac pacientov. Osteochondrózu nemôžeme charakterizovať ako ochorenie, dlhodobo vyvíjajúci sa stav, postihujúci vitalitu medzistavcových platničiek. Degenerácia medzistavcových platničiek postihuje pacientov v seniorskom, ako aj produktívnom veku, bezohľadu na pohlavie. 

Čo je to osteochondróza?

Osteochondróza je súhrn procesov, pri ktorých dochádza k porušeniu látkovej výmeny pružnej časti segmentu chrbtice, a to medzistavcovej platničky. Tieto degeneratívno-dystrofické procesy sa prejavujú ostrou bolesťou v cervikálnej (krčnej), torakálnej (hrudnej), lumbálnej (driekovej) a sakrálnej (krížovej) časti chrbtice. 

Krčná (cervikálna) osteochondróza

Vzniká ako reakcia organizmu na statické namáhanie šije pri sedavej práci, rovnako ako pri nedostatku pohybu jedinca (inaktivite). Inaktivita spôsobuje nedostatočné prekrvovanie organizmu, vrátane platničky, pre ktorú je cirkulácia krvi zdrojom živín potrebných pre zachovanie elasticity

Drieková (lumbálna) osteochondróza

Za vznikom driekovej osteochondrózy stojí viacero faktorov, a to napr. nedostatok prijatých živín (anorexia, hladovanie, diéty) a špecifický pohyb chrbtice. Driekova osteochondróza je najmenej častý typ, a to z dôvodu statického úponu k rebrám (menšia pohyblivosť). 

Krížová (sakrálna) osteochondróza

Najčastejší typ lokalizácie degenerácie platničky. Krížová oblasť chrbtice sa podieľa na statickom zotrvaní v polohe (sed), ako aj pri dynamickom pohybe (chôdza, prenášanie bremien a pod.). 

Aké sú príčiny vzniku osteochondrózy?

 • Degenerácia (starnutie) organizmu

 • Chybné držanie tela

 • Kontinuálne namáhanie

 • Genetická predispozícia

 • Inaktivita (sedavá práca)

 • Porucha prekrvenia organizmu

 • Hladovanie, diéty, nesprávne stravovacie návyky

Účel medzistavcovej platničky

Medzistavcová platnička je segment chrbtice, nachádzajúca sa medzi stavcami chrbtice. Umiestnené sú konkrétne od druhého krčného stavca (C2-C3) až po L5 a S1. Účelom platničiek je tlmenie nárazov, ktoré sú tvorené kinematickým pohybom. Taktiež výrazne pomáhajú pri uhlovej rotácií chrbtice (ohýbanie sa, otáčanie sa a pod.).  Medzistavcová platnička je tvorená tzv. elastickou hmotou, ktorá je suplementovaná výživou, ktorá udržuje jej vitalitu. V prípade, že sa suplementácia platničky poruší, dochádza k osteochondróze, tj. k degeneratívno-dystrofickým procesom, a následne k prepuknutiu komplexnej spondylózy

Ako sa prejavuje osteochondróza?

Symptómy osteochondrózy sa viažu na štádium ochorenia, rovnako ako aj na vek pacienta. 

 • štádium: Bolesť sa vo väčšine prípadov neprejavuje, pacient často netuší, že jeho medzistavcové platničky podliehajú degeneratívnym procesom. 

 • štádium: Druhé štádium (segmentálna nestabilita) je sprevádzané tupou bolesťou rozliehajucou sa najmä v krížovej a krčnej oblasti chrbtice, pacient môže pociťovať tenznú bolesť hlavy ústiacu od krčnej chrbtice. 

 • štádium: Protrúzia medzistavcovej platničky je tretím štádiom, a zároveň stavom, kedy sa mnoho pacientov rozhodne navštíviť špecialistu. Silné, bodavé bolesti, ktoré znemožňujú takmer akýkoľvek pohyb, či statické zotrvanie v polohe, sú pre toto štádium typické. 

 • štádium: Spondylóza je posledným štádiom, kedy sa degeneratívne procesy rozmáhajú aj do kĺbových spojov, kostí, väzivov a stavcov. Okrem problémom s rovnováhou či silnou bolesťou je častým symptómom tŕpnutie končatín. 

 • Tenzná bolesť hlavy

 • Tlaková bolesť v chrbtici (krčná, hrudná, drieková, krížová)

 • Silná bodavá bolesť v chrbtici

 • Nestabilita, poruchy rovnováhy

 • Tŕpnutie a porucha citlivosti končatín

Druhy a štádia osteochondrózy 

Osteoporóza je stav zhoršujúci sa chronologickosťou (časová degenerácia). Finálnemu stavu (spondylóze) predchádza segementálna nestabilita či protrúzia medzistavcovej platničky. Každý pacient, resp. jeho stav,  sa posudzuje individuálne, pretože degeneráčné procesy môžu nadobudnúť rýchly či pomalší priebeh. 

Segmentálna nestabilita  

Segmentálnej nestabilite predchádza prvé štádium, ktoré nenesie hlavný symptóm, tj. bolesť. Vo väčšine degeneračných procesov zprv nedochádza k bolestivosti - tú neskôr spôsobuje zápalový proces, ktorý je následkom procesov degeneračných. Ako sme sa už vyššie zmienili, medzistavcová platnička figuruje ako elastický nástroj, ktorého účelom je tlmiť nárazy a zlepšovať ohybnosť chrbtice pri uhlových pohyboch.  V prípade, že je prekrvenie medzistavcovej platničky narušené, platnička začne pomaly ‘’vysychať’, čím dochádza k zníženiu jej výšky v medzistavcovom priestore (priestor medzi stavcami). Ako následok začnú v platničke vznikať praskliny, ktoré indikujú zápalový proces a dráždenie nervov (vzruchy bolesti). 

Protrúzia medzistavcovej platničky 

Protrúzia medzistavcovej platničky označujeme za stav, počas ktorého sa platnička medzi dvoma stavcami posunie o viac ako 25% svojej veľkosti. Pohyb platničky v rozmedzí dvoch stavcov je prirodzený, avšak tento pohyb môžeme merať v desatinách milimetra a pocitovo nie je badateľný. K bolesti dochádza pri posunutí medzistavcovej platničky o viac ako 1 milimeter smerom k miechovým koreňom. Protrúzia medzistavcovej platničky (disku) môže degenerovať do stavu extrúzie disku.  

Spondylóza 

Spondylóza je finálny stav procesov osteochondrózy. Patologické procesy prebiehajú v kĺboch, väzivách ako aj v medzistavcových platničkách. Spondylóza postihuje nie len seniorov, ale aj pacientov v produktívnom veku.  Stenčovanie platničky vplyvom degeneračných procesov ústi do opotrebenia stavcov, ktoré trpia netlmenými nárazmi. Na opotrebovaných miestach stavcov dochádza k vzniknutiu tzv. osteofytov (kostných výrastkov), ktoré vznikajú ako reakcia organizmu na lokálnu traumatizáciu. Kostné výrastky vo forme osteofytov dráždia nervové korene ústiace z miechy, čím spôsobujú silnú bolesť. 

Osteochondróza: Liečba a cviky

Liečba osteochondrózy prebieha najmä vo forme zlepšenia cirkulácie krvi a zníženia bolestivosti. Vo všeobecnosti sa pacientom odporúča relaxačné zotrvanie na lôžku a podávanie analgetík. Vo fyzioterapeutickej praxi sa osvedčili tieto postupy: 

Relaxačné cvičenia 

Účel relaxačných cvičení a masáží je zlepšenie cirkulácie krvi a tým aj podporenie útlmu zápalových procesov.  Cirkulovanie krvi v organizme odplavuje toxíny, nahromadené v zápalovom ložisku (medzistavcovej platničke), a nahrádza ich kyslíkom podporujúcim ozdravné procesy. Cirkulácia krvi podporuje výživu medzistavcovej platničky. 

Obstreky

Obstreky môžeme definovať ako lokálne podávanie liečiva do podkožia pomocou ihly. Tento spôsob značne znižuje bolestivosť a funguje ako lokálne analgetikum.  Fyzioterapeutické možnosti liečby sú variabilné a menia sa na základe aktuálneho stavu jednotlivca. Fyzioterapeut komunikuje s ošetrujúcim ortopédom ohľadom zdravotného stavu pacienta. V prípade, že behaviorálna a konzervatívna liečba nezlepšuje priebeh ozdravných procesov, lekár môže odporučiť podstúpenie chirurgického ošetrenia medzistavcovej platničky.