Mozog pred a po hemoragickej cievnej mozgovej príhode (2.časť)

Od |2022-05-19T13:26:38+02:0019/05/2022|Tags: , , , , |

Oproti ischemickej cievnej mozgovej príhode sa hemoragická alebo krvácavá CMP vyskytuje u ľudí v menšom množstve, približne v 20% prípadoch zo všetkých mozgových príhod. Hemoragickú CMP môžeme zjednodušene nazvať [...]

Krvácanie do mozgu – čo to je a ako vzniká?

Od |2022-05-19T12:50:12+02:0019/05/2022|Tags: , , , , , |

Medzi závažné a veľmi nebezpečné diagnózy patrí krvácanie do mozgu. Môže byť spôsobené vonkajším vplyvom, teda nehodou, úrazom alebo vnútornou príčinou, napríklad prasknutím cievy. Pri krvácaní do mozgu dochádza [...]

Stres: Vplyv stresu na ľudské telo a ako mu predchádzať?

Od |2022-05-18T20:04:47+02:0018/05/2022|Tags: , , , , , , |

Zatiaľ čo istá miera stresu nám môže poskytnúť potrebnú energiu na zvládnutie výzvy a záťaže, jeho nadmerné množstvo a hlavne dlhodobé vystavenie sa stresu môže spustiť paletu rôznych fyzických [...]

Torticollis: Stuhnutá šija u dieťaťa. Príznaky, cviky a liečba

Od |2022-05-08T11:59:50+02:0008/05/2022|Tags: , , |

Torticollis, alebo stuhnutá šija, kedy je hlava naklonená na stranu a dopredu, sa môže vyskytnúť u dospelých, ale aj malých bábätiek. U malých detí je zväčša spôsobená nevhodnou polohou [...]

Detská fyzioterapia: S čím všetkým vám dokáže pomôcť detský fyzioterapeut?

Od |2022-05-08T10:26:28+02:0008/05/2022|Tags: , , , |

Detská fyzioterapia je odvetvie, ktoré nachádza stále väčšie a väčšie uplatnenie. Detský fyzioterapeut je odborník na pohyb pre bábätká, deti a adolescentov. Ide o odnož fyzioterapie, ktorej cieľom je [...]

Artritída: Charakteristika, príznaky, druhy artritíd, ich priebeh a príčiny

Od |2022-05-07T15:48:43+02:0007/05/2022|Tags: , , , , , , , , , |

Zápalové ochorenie kĺbov menom artritída je diagnóza postihujúca stále viac ľudí. Svedčí o tom aj prieskum vykonaný vo Veľkej Británii v rokoch 2000-2001, kde sa celkové náklady na liečbu [...]

Správne držanie tela: Učíme dieťa skákať

Od |2022-04-06T14:45:21+02:0006/04/2022|Tags: , , , , , , |

Skákanie je ďalším vývojovým míľnikom v samostatnom pohybe dieťaťa. Po ležaní na brušku, lezení a chôdzi do schodov sa dnes pozrieme práve na tento typ pohybu, ktorý je neodmysliteľný [...]

Správne držanie tela: Učíme dieťa loziť

Od |2022-04-06T14:37:48+02:0006/04/2022|Tags: , , , , , |

Lozenie alebo štvornožkovanie si v psychomotorickom vývine dieťaťa vyžaduje silu, koordináciu a plánovanie pohybu. Hneď, ako dieťa začne trénovať ležanie na brušku, začína sa opierať o ruky a tým [...]

Správne držanie tela: Učíme dieťa chytať loptu

Od |2022-04-06T13:17:37+02:0006/04/2022|Tags: , , , , , |

Chytanie lopty je schopnosť, ktorá si vyžaduje dobrú vizuálno-motorickú koordináciu, teda koordináciu medzi zrakom a rukami. Vyžaduje si tiež plánovanie pohybu, rovnováhu, vizuálnu presnosť a vnímanie hĺbky/vzdialenosti. Zároveň sú [...]

Go to Top