Bolesti chrbta sú jednoznačne najčastejším podnetom návštevy fyzioterapeutickej kliniky pacientom. Chrbtica je nosný aparát, ktorý pracuje aj počas zotrvania v statickej polohe a účinne prenáša všetky tlaky a pohyby.  Vďaka mieche, ktorá je prepojená s mozgom a spolu tvoria CNS, môže chrbtica vysielať signály k pohybu. Distribúcia pohybu a opora sú hlavnými funkciami chrbtice. Bolestivosť tohto aparátu môže spôsobiť reťazovú reakciu, ktorá bez včasnej intervencie nadobúda chronický charakter

Bolesti chrbta: Najčastejšie príčiny 

Degeneratívne ochorenia

Bolesti chrbta spojené s degeneratívnym ochorením tvoria prevažné percento kauzálnosti bolesti. Niekoľko dekád do minulosti boli degeneratívne procesy spojené výhradne s podstatne staršou vekovou kategóriou, seniormi, ktorých kosti neboli dostatočne vyživované. V dnešnej dobe je najčastejším problémom komplikácia s výživou medzistavcovej platničky. Pred tým, než však dôjde k samotnej herní či protrúzií disku, telo pacienta včasne varuje o  zhoršujúcom sa stave. 

Varovné signály sú zväčša vo forme blokády, vzniku spazmov, zaseknutia nervu, príp. inej akútnej bolesti chrbtice. Mnohí pacienti tieto znaky ignorujú, požijú analgetiká a považujú problém za vyriešený. Ak však príde k priamej herní disku, zasiahne ich neopísateľná bolesť a v horších prípadoch je nutná operatívna liečba, resp. chirurgický zákrok. 

Vznik spazmov či blokád je ochranným reflexom tela. K týmto skutočnostiam najčastejšie dôjde pri vykonávaní kontinuálneho a stereotypného pohybu či pri jednostranných pohyboch. Tieto pohyby sú nevyhovujúce, a to z dôvodu, že párové svaly chrbtice si vytvoria dominantné a podradené strany, čím dôjde k značnej svalovej disbalancií.  

Kým dôjde k hernií disku trvá určitý čas, počas ktorého môžeme svoj zdravotný stav zlepšiť a vyhnúť sa hernií, príp. protrúzií. Jednou z najúčinnejších metód sú cviky SM systém v spojení s doplnkovou liečbou vo forme fyzikálnej terapie. Fyzikálna terapia pomáha zlepšovať cirkuláciu krvi v mieste zápalového ložiska a spazmov, čím odvádza z bolestivého miesta toxíny a nahrádza ich krvou s dostatkom kyslíka

Problémy s chodidlami 

Problémy s chodidlami sú veľmi frekventovaným problémom, ktorého liečba si často vyžaduje kooperáciu fyzioterapeutickej a ortopedickej praxe. Najčastejšie sa stretávame s tzv. plochými nohami a s plantárnou fascitídou. Diagnostika chodidiel v spojení s bolestivosťou chrbtice je pomerne zložitá, a to najmä v prípade plantárnej fascitídy, kedy je tento zápalový stav spôsobená práve prvotnou zdravotnou komplikáciou chrbtice. 

Ochabnutie klenby chodidla môže spôsobovať bolesť chrbtice, a to dokonca aj deťom v dorasteneckom veku. Tento stav je zväčša zapríčinený nesprávnym výberom topánok, ktoré umelo podporujú klenbu, a tým klenba nemôže dostatočne pracovať. Dobrým výberom sú topánky Barefoot, ktoré simulujú chôdzu naboso. 

V prípade liečby plochých nôh je potrebná aplikácia korekčných vložiek, ktoré dokážu korigovať posun vybočených palcov najmä u detských pacientov. Ak sa včasná intervencia zanedbá, pacient môže požiadať o chirurgický zákrok. Po chirurgickom zákroku je nutná pravidelná rehabilitácia pre opätovné obnovenie pohybových funkcií chodidla. 

Civilizačné ochorenia 

Civilizačné ochorenia sú široký pojem pomenúvajúci vplyv zmien životného štýlu na vitalitu pohybového aparátu. Medzi civilizačné ochorenia sa radí najmä obezita, ktorá často značne vplýva na pohyblivosť kĺbov v spolupráci so svalmi. Obezita je rovnako častým kauzálnym dôvodom pri vzniku hernie disku, resp. poškodenia medzistavcovej platničky, vzniku osteofytov, prípadne začatia prvých štádií degeneratívnych ochorení. 

Zlá životospráva, najmä nedostatok vápniku v strave, sedavá práca, nedostatok pohybu až imobilita, cukrovka či obezita sú hlavnými predstaviteľmi civilizačných ochorení, ktoré značne vplývajú na pohyblivosť aparátu. 

Liečba takéhoto stavu si vyžaduje dlhšie časové obdobie, konzultáciu s fyzioterapeutom, nakoľko je dôležité stav nie len liečiť, ale vyhnúť sa regresií a recidíve